2013. július 14., vasárnap

Szóláncok


Betűcserélő - 3 betűs szólánc

 Alkoss szóláncot 3 betűs szavakból!

A szó bármelyik betűjét kicserélheted, de mindig csak egyet cserélhetsz!

Példa:         R R  helyett      S     = VÉS                 
                   VÉS  V  helyett     S      = KÉS                 
                   KÉS  É  helyett     O      = KOS      
                   KOS S  helyett    R      =  KOR               
                   KOR R helyett     SZ     =  KOSZ    stb.

Rövid és hosszú magánhangzók között ne tegyél különbséget!

Kétszer ugyanaz a szó nem szerepelhet!

Milyen hosszú szóláncot tudsz alkotni? 

BAB  ………………      ………………      ……………..              
          ………………      ………………      ……………..               
          ………………      ………………      ……………..              
          ………………      ………………      ……………..   
          


Betűcserélő - 3 betűs szólánc

Alkoss minél hosszabb szóláncot úgy, hogy az előző szóban ( az elején, a belsejében, vagy a végén ) egy betűt kicserélsz!

Példa:  sár  ( s helyett z )          zár ( á helyett ű )   zűr ( z helyett sz ) 
          szűr  (r helyett k ) szűk (ű helyett é ) szék ( sz helyett f )  fék     stb.


nap   ________   _______    _______    _______   _______   _______

             __________   _________    _________    _________   _________   _________
   
             __________   _________   __________   _________   _________   _________
Betűcserélő - 3 betűs szólánc - start és cél adott

A szó bármelyik betűjét kicserélheted, de mindig csak egyet cserélhetsz!

Példa:  Hogy lesz a szűrből fék?
SZ Ű R  (R helyett K)     SZ Ű K  (Ű helyett É)     SZ É K (SZ helyett F)   F É K 

Hogy lesz a várból sín?
V Á R                  _ _ _           _ _ _           S Í N

Hogy lesz a lapból kés?
L  A P                  _ _ _           _ _ _           K É S

Hogy lesz a nyárból tél?
NY Á R             _ _ _ _         _ _ _ _        T É L

Hogy lesz a pókból kép?
P Ó K                _ _ _           _ _ _           K É P

Betűcserélő - 4 betűs szólánc

 Alkoss szóláncot 4 betűs szavakból!
 A szó bármelyik betűjét kicserélheted, de mindig csak egyet cserélhetsz! 

Példa:         FOLT         F helyett     B = BOLT 
     
                   BOLT        O helyett    Á = BÁLT 
   
                   BÁLT         T helyett     A = BÁLA

                   BÁLA        Á helyett     É = BÉLA  stb.

Rövid és hosszú magánhangzók között ne tegyél különbséget!

Toldalék is lehet a szó végén.

Kétszer ugyanaz a szó nem szerepelhet!

Milyen hosszú szóláncot tudsz alkotni? 

LÁDA ………………    ………………      ……………..         

          ………………      ………………      ……………..             

          ………………      ………………      ……………..     

          ………………      ………………      ……………..      
         

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése