2013. július 11., csütörtök

Ellentétes jelentésű szavak - melléknevek, igék, határozószók, névmások

Ellentétes jelentésű szavak - kicsit más megközelítésben

Az ellentétes jelentésű szavak tanításához formabontó módon használható ez a vers. Íme egy lehetséges tevékenységsor.
Először ismerkedjenek meg a verssel a gyerekek, mint egésszel és így értelmezzék, elemezzék!
Keressenek benne tartalmi ellentmondásokat! Ezek nem feltétlenül csak adott szófajon belüli ellentétes jelentésű szópárok lehetnek ( pl. nem üres, ami megtelik ),  sőt elvontabb szinten is vannak ellentétek a versben ( pl. nem kút a kémény ).
Utoljára sor kerülhet a szófaj szerinti tényleges ellentétpárok megkeresésére.


Egy, kettő, három, négy…           
                        német népköltés
Egy, kettő, három, négy,
nem maradsz itt, ha elmégy,
nem mégy el, ha itt maradsz,
a tehén nem kismalac,
a kismalac nem tehén,
a gazdag nem szegény,
a szegény nem gazdag,
a kötél nem madzag,
a madzag nem kötél,
az igyál nem egyél,
az egyél nem igyál,
nem fekszik, aki áll,
aki áll, nem fekszik,
a reggel nem tart estig,
az este nem tart reggelig,
nem üres, ami megtelik,
nincs teli, ami üres,
az ügyetlen nem ügyes,
az ügyes nem ügyetlen,
ami kettő, nem egyetlen,
ami egyetlen, nem kettő,
a fazék nem teknő,
a teknő nem fazék,
nem a föld az ég,
nem az ég a föld,
nem piros a zöld,
nem zöld, a piros,
nem szabad, ha tilos,
nem tilos, ha szabad,
nem virág a mag,
nem mag a virág,
nem dalol, aki rág,
nem rág, aki dalol,
nem fut, aki gyalogol,
nem gyalogol, aki fut,
nem kémény a kút,
nem kút a kémény,
nem parancs a kérvény,
nem kérvény a parancs,
nem szárny a mancs,
nem mancs a szárny,
nem lomb az árny,
nem árny a lomb,
nem öröm a gond,
nem gond az öröm:
versem ezzel elköszön.

Vitatkozzunk! - ellentétes jelentésű szavak -melléknevek

meleg                  _ _ _ _ _              könnyű                _ _ _ _ _
kicsi                     _ _ _ _                 fekete                  _ _ _ _ _
szép                     _ _ _ _ _ _           alacsony              _ _ _ _ _
csendes               _ _ _ _ _ _           világos                _ _ _ _ _
hosszú                 _ _ _ _ _              sovány                _ _ _ _ _
gyors                   _ _ _ _ _              gyenge                _ _ _ _
szomorú              _ _ _ _ _              gyáva                  _ _ _ _ _
hegyes                 _ _ _ _ _              szorgos                _ _ _ _ _
puha                    _ _ _ _ _ _           okos                     _ _ _ _
tiszta                   _ _ _ _ _ _ _       vizes                    _ _ _ _ _ _

Vitatkozzunk! - ellentétes jelentésű szavak -melléknevek 


régi                   _ _                          sekély                  _ _ _ _
alacsony           _ _ _ _ _                 érdes                   _ _ _ _
egészséges      _ _ _ _ _                  ritka                    _ _ _ _
derűs                _ _ _ _ _                 boldogtalan        _ _ _ _ _ _
ügyes               _ _ _ _ _ _ _ _        egyenes               _ _ _ _ _
keskeny           _ _ _ _ _ _             becsületes           _ _ _ _ _
rendes              _ _ _ _ _ _ _ _ _    jószívű                 _  _ _ _ _
illatos               _ _ _ _ _                jóízű                    _ _ _ _ _ _ _
goromba          _ _ _ _ _ _             édes                     _ _ _ _ _ _
éber                 _ _ _ _ _                élő                        _ _ _ _ _ _
türelmetlen     _ _ _ _ _ _ _ _     távoli                   _ _ _ _ _ _
idős                 _ _ _ _ _ _             éretlen                 _ _ _ _ _
ideges             _ _ _ _ _ _ _          unalmas              _ _ _ _ _ _ _
olcsó               _ _ _ _ _                                        _ _ _ _
sótlan             _ _ _                        gazdag               _ _ _ _ _ _ _
utolsó             _ _ _ _ Vitatkozzunk! - ellentétes jelentésű szavak - igék


megy                 _ _ _                    sír               _ _ _ _ _
él                       _ _ _                    beszél         _ _ _ _ _ _ _
nyit                   _ _ _                    leül           _ _ _ _ _ _
bemegy            _ _ _ _ _             elindul        _ _ _ _ _ _
elkezdi             _ _ _ _ _ _ _ _   búsul         _ _ _ _
ég                     _ _ _ _ _ _ _ _    elad            _ _ _ _ _ _ _
emlékszik       _ _ _ _ _ _           veszít         _ _ _ _
rombol            _ _ _ _                 gyűlöl         _ _ _ _ _ _
hízik                _ _ _ _                 elveszíti     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
veszekszik      _ _ _ _ _ _ _       bezár         _ _ _ _ _ _
védekezik       _ _ _ _ _              hoz             _ _ _ _
vásárol            _ _ _ _                 kap             _ _
elalszik            _ _ _ _ _ _ _ _    elront        _ _ _ _ _ _ _ _


Vitatkozzunk! - ellentétes jelentésű szavak - határozószók, névmások


távol               _ _ _ _ _              fent            _ _ _ _
alul                 _ _ _ _                 kint            _ _ _ _
erre                _ _ _ _                 sok             _ _ _ _ _
senki          _ _ _ _ _ _ _ _         semmi      _ _ _ _ _ _
soha               _ _ _ _ _ _           éjjel            _ _ _ _ _ _
gyakran         _ _ _ _                 eleje           _ _ _ _
régen             _ _ _ _                 együtt        _ _ _ _ _
elől                _ _ _ _ _              reggel        _ _ _ _

Vitatkozzunk! - ellentétes jelentésű szavak - betűhálóban - melléknevek


A betűhálóban ( függőlegesen, vízszintesen és átlósan ) a megadott szavak ellentétei rejtőznek. Keresd meg, és írd ki őket a párjuk mellé!


sötét            ______________ meleg          ______________
hangos        ______________ vizes            ______________
görbe          ______________ lassú           ______________
vastag         ______________ sovány         ______________
keskeny        ______________ alacsony      _____________
rövid           ______________ szomorú      ______________
puha           ______________ okos            ______________
tiszta           ______________ szorgalmas  ______________


V
V
I
L
Á
G
O
S
K
K
Z
I
R
A
A
H
L
Ú
Ő
Ű
Y
T
Z
R
K
P
Á
W
T
A
O
I
H
C
X
S
W
Á
L
K
H
Z
P
U
É
S
Í
D
H
S
B
V
R
M
G
M
A
J
B
Ő
S
F
Q
E
J
O
Ö
A
Ü
Y
N
N
L
D
J
Z
F
X
I
G
Z
D
Z
K
O
L
P
Ő
K
B
Ú
C
V
É
K
O
N
Y
T
R
Z
L
Y
Y
B
Ű
S
R
W
G
V
L
P
Ő
S
Á
R
E
É
M
C
S
Z
É
Á
I
B
Z
A
S
L
Ű
Ő
Ü
G
G
O
D
K
H
D
J
G
T
H
L
U
S
T
A
V
K
É
E
R
Á
A
D
O
I
R
R
E
L
Y
M
Z
A
M
R
M
W
Q
U
L
D
U
L
Á
D
V
S
H
É
K
F
F
Á
Ű
K
Ö
V
É
R
C
L
I
Á
N
E
É
P
U
Z
S
Ú
Ó
Z
D
L
N
P
Q
Y
J
O
E
G
Y
E
N
E
S
S
M

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése