2013. július 9., kedd

Anagrammák: Magánhangzócsere egy - és két szótagú szavakban - kancsal rím szópárokban; keresztnevek
Magánhangzócsere két szótagú keresztnevekben

Alkoss bármilyen értelmes magyar szót az alábbi keresztnevekből úgy, hogy mindkét magánhangzójukat kicseréled! Van olyan keresztnév, amelynél több megoldás is lehetséges. 

pl.      Ödön          éden / idén / ódon

Toldalékos is lehet a szó. 
pl.      Éva            öve   

Két szóból álló kifejezést is alkothatsz.
pl.      János          jön is


Bátor ______________________   Ede    _____________________

Milán ______________________   Paszkál        ________________

Györgyi       _________________    Lenke          ________________

Elek            _________________    Ulrik            ________________

Erna            _________________    Emőd          ________________Egon           _________________    Lipót            ________________

Ubul            _________________    Írisz            ________________

Zsóka          _________________    Eta              ________________

Etel             _________________    Alma           ________________

Ilma            _________________    Áron            ________________
Ernő            _________________    Antal           _________________

Timót          _________________    Vanda          _________________

Ella             _________________    Donát           _________________

Mátyás        _________________    Matild           _________________

Irén             _________________    Dénes         _________________
Csongor      _________________    Ervin           _________________

Ivett            _________________    Ármin          _________________

Ivó              _________________    Dezső         _________________

Orbán         _________________    Fülöp           _________________

Hella           _________________    Kármen       _________________
Margit          __________________  Villő             _________________

Vazul           __________________  Jolán           _________________

Iván            __________________  Ellák            _________________

Illés             __________________  Judit           _________________

Emőd          __________________  Ipoly           _________________
Rózsa          __________________  Egyed         __________________

Miksa          __________________  Kálmán        __________________

Helén          __________________  Teréz           __________________

Hedvig        __________________  Lukács        __________________

Vendel        __________________  Előd            __________________
Farkas         __________________  Rezső          ___________________

Jónás          __________________  Albert          ___________________

Jenő            __________________ Virág           ___________________

Ambrus       __________________  Amál           ___________________

Döme          __________________  Frida           ___________________
MEGFEJTÉSEK

Bátor                    batár/ betér         
Ede                      adó/ idő / Ida                
Milán                    mólón
Paszkál                 piszkol
Györgyi                Gyergyó
Lenke                   lanka
Elek                      alak            
Ulrik                     elrak
Erna                     érni / írni             
Emőd                    imád


Egon                    igen /égen / ágán
Lipót                     lapát
Ubul                     öböl / abál
Írisz                      arasz / eresz / orosz
Zsóka                   zsoké
Eta                       üti / éti / úti
Etel                      ital / utal / utál / utol    
Alma                     elme
Ilma                      elme
Áron                     Irán / éren / Irén / órán /őrön          


Ernő                     érni / írni    
Antal                    untál / öntől        
Timót                    temet         
Vanda                   vén de
Ella                       illő / üllő / álló               
Donát                   dínót / dűnét /Danit               
Mátyás                 matyós / motyós / mutyis      
Matild                   metéld
Irén                      urán / arán / éren / órán / őrön / ürün / űrön / Áron
Dénes                   dűnés / dínós / danás


Csongor                Csenger
Ervin                    árván / érven                
Ivett                     avítt / ívott / óvott
Ármin                   érmen / ormon
Ivó                       ovi / öve / éve / Éva      
Dezső                   dézsa
Orbán                   űrben / árban/ érben
Fülöp                    falap
Hella                     holló / halló / hüllő
Kármen                 körmön / karmon / kormon


Margit                   mérget / morgót  
Villő                      válla / valló
Vazul                    vázol 
Jolán                    jelen
Iván                     ő van / éven / ovin / övön                         
Ellák                     illik / állak / ollók / üllők                   
Illés                      állás / állas / ollós / üllős        
Judit                     jódot
Emőd                    imád
Ipoly                     apály


Rózsa                   rőzse / rezsó / Rezső              
Egyed                   igyad / ágyad / agyad
Miksa                    muksó
Kálmán                 kelmén
Helén                    hálón / halon       
Teréz                    táraz / taráz / túróz
Hedvig                  had vág / hód vág / hídvég
Lukács                  likacs
Vendel                  vandál                 
Előd                      éled / alád / ólad / ölöd  / ülöd                 


Farkas                  firkás / furkós               
Rezső                   rőzse / rózsa
Jónás                    jön is / János
Albert                   elbírt / álbort                   
Jenő                     jön-e / jó na / Janó / Jani / Jéna                
Virág                    várig /vérig
Ambrus                 ámbrás
Amál                     ámul /emel / omol / ömöl                 
Döme                   dáma / duma                
Frida                     Fradi

Keresztnevek alkotása magánhangzócserével két szótagú szavakban

Alkoss keresztnevet a megadott szóból úgy, hogy mindkét magánhangzóját kicseréled!
pl.      dézsa          Dezső


csüngő        __________________  elmés          ________________

fenne          __________________  Hága           ________________

mázas         __________________  ön itt           ________________

kancsó        __________________  kandi          ________________

kettő           __________________  Temes         ________________

ártér            __________________  meri            ________________

gyalu          __________________  réti              ________________

üst van       __________________
lősz le          __________________  öböl             ________________

sámán         __________________  saru            ________________

király           __________________  köles           ________________

güzü           __________________  ékes            ________________

ölben           __________________  üde             ________________

töbör           __________________  cselló          ________________

buli             __________________  kötő            ________________

műhely        __________________árok            __________________  omol            ________________

jenki           __________________  rábírt           ________________

jön is           __________________  ette             ________________

elrak           __________________  csibe           ________________

kongó         __________________  enne           ________________

merte          __________________  adat            ________________

méta           __________________  putri            _________________

faránc         __________________mértan        _________________    élez             _________________

idén            _________________    lézer            _________________

zene            _________________    mértan        _________________

adom          _________________    ovi              _________________

dúvad          _________________    érme           _________________

dőre            _________________    léce             _________________

adom          _________________    nőre            _________________

karnál         _________________

MEGFEJTÉSEK
Csenge                 csüngő                
Álmos                   elmés
Fanni                    fenne         
Hugó                    Hága          
Mózes                   mázas
Anett                    ön itt          
Kincső                  kancsó
Kende                  kandi         
Kitti                      kettő          
Tamás                  Temes                 
Artúr                     ártér
Míra                      meri           
Gyula                   gyalu
Rita                      réti
István                  üst van

László                   lősz le
Ábel                      öböl
Simon                   sámán
Sára                     saru                    
Károly                  király
Kolos                    köles          
Géza                     güzü          
Ákos                     ékes          
Albin                     ölben          
Ida                       üde
Tibor                     töbör
Csilla                    cselló
Béla                      buli                              
Kata                     kötő           
Mihály                  műhely

Erik                      árok           
Emil                      omol           
Janka                   jenki          
Róbert                  rábírt
János                    jön is
Ottó                      ette           
Ulrik                     elrak
Csaba                   csibe                   
Kinga                    kongó
Anna                    enne          
Márta                    merte         
Edit                      adat                    
Máté                     méta          
Petra                    putri
Ferenc                  faránc

Márton                  mértan
Aliz                       élez
Ödön                    idén           
Lázár                    lézer
Zénó                     zene           
Martin                   mértan
Ádám                    adom         
Éva                       ovi                      
Dávid                   dúvad
Irma                     érme
Dóra                     dőre           
Luca                     léce  
Ádám                    adom
Nóra                     nőre
Kornél                   karnál                  
MAGÁNHANGZÓCSERE EGY SZÓTAGÚ SZAVAKBAN


Cseréld ki a magánhangzót úgy, hogy értelmes szót kapj!
Van, ahol több megoldás is lehetséges.


búg   _________________________________________________

gomb  ________________________________________________

lök    _________________________________________________

kész   _________________________________________________

rom   _________________________________________________

nyár  _________________________________________________

rügy  _________________________________________________

tér     _________________________________________________

rest    _________________________________________________

szarv _________________________________________________

füst   _________________________________________________

rojt    _________________________________________________Cseréld ki a magánhangzót úgy, hogy értelmes szót kapj!
Van, ahol több megoldás is lehetséges.


fúj     ________________________________________________

mez   ________________________________________________

had   ________________________________________________

fék    ________________________________________________

sár     ________________________________________________

kút    ________________________________________________

szól    ________________________________________________

lop    ________________________________________________

nyal  ________________________________________________

fél      ________________________________________________

bír     ________________________________________________

vén    ________________________________________________Cseréld ki a magánhangzót úgy, hogy értelmes szót kapj!
Van, ahol több megoldás is lehetséges.

kint   _______________________________________________

sejt    _______________________________________________

hagy _______________________________________________

vér    _______________________________________________

pont  _______________________________________________

főz     _______________________________________________

szám _______________________________________________

porc  _______________________________________________

gőz    _______________________________________________

bont  _______________________________________________

folt    _______________________________________________

köt    _______________________________________________Cseréld ki a magánhangzót úgy, hogy értelmes szót kapj!
Van, ahol több megoldás is lehetséges.

rizs              _______________________________________

fejt              _______________________________________

áld              _______________________________________

oszt             _______________________________________

hűlt             _______________________________________

csap            _______________________________________

nász            _______________________________________

túl               _______________________________________

mind           _______________________________________

bojt             _______________________________________

főj               _______________________________________

szánt           _______________________________________

MAGÁNHANGZÓCSERE KÉT SZÓTAGÚ SZAVAKBAN


Cseréld ki az összes magánhangzót úgy, hogy értelmes szót kapj!
Van, ahol több megoldás is lehetséges.

alatt            ___________________________________________

koros          ___________________________________________

turul           ___________________________________________

abroszt       ___________________________________________

szökött        ___________________________________________

szerves        ___________________________________________

kolonc        ___________________________________________

vonal          ___________________________________________

pehely         ___________________________________________

szokott        ___________________________________________

élem            ___________________________________________

török          ___________________________________________

tapad         ___________________________________________Cseréld ki az összes magánhangzót úgy, hogy értelmes szót kapj!
Van, ahol több megoldás is lehetséges.

óbor           _____________________________________

onnan         _____________________________________

olló             ____________________________________

kovász        _____________________________________

háttal          _____________________________________

szerezd        _____________________________________

össze           _____________________________________

alól             ____________________________________

ürül            ____________________________________

fenjed         _____________________________________

kazal          ____________________________________

azzal           ____________________________________

telít             ____________________________________

adat            ____________________________________
Cseréld ki az összes magánhangzót úgy, hogy értelmes szót kapj!
Van, ahol több megoldás is lehetséges.

melyik        __________________________________________

szalad         __________________________________________

kendő         __________________________________________

kályha        __________________________________________

álom           __________________________________________

túzok          __________________________________________

szokott        __________________________________________

pöcök          __________________________________________

köpet          _________________________________________

dönget        __________________________________________

apát            _________________________________________

szurkál       _________________________________________

szelet           _________________________________________Cseréld ki az összes magánhangzót úgy, hogy értelmes szót kapj!
Van, ahol több megoldás is lehetséges.

lépés              __________________________________________________

szilke             ___________________________________________________

ágyás             ___________________________________________________

furkó             ___________________________________________________

férek              ___________________________________________________

golyó             ___________________________________________________

kosár             ___________________________________________________

szálló             ___________________________________________________

vetít               ___________________________________________________

tükör             ___________________________________________________

karát              ___________________________________________________

paca               ___________________________________________________

bárki              ___________________________________________________

Cseréld ki az összes magánhangzót úgy, hogy értelmes szót kapj!
Van, ahol több megoldás is lehetséges.

eper               _____________________________________________________

markos         _____________________________________________________

illem               _____________________________________________________

marok           _____________________________________________________

szőnyeg        _____________________________________________________

farkas                        _____________________________________________________

fásul               _____________________________________________________

ferdül                        _____________________________________________________

péntek          _____________________________________________________

táska              _____________________________________________________

vasal              _____________________________________________________

csikó              _____________________________________________________

csángó          _____________________________________________________Kancsal rímek

A következő kifejezések egy-egy szópárt helyettesítenek. 
A két szó csak magánhangzóiban tér el egymástól. 
Próbáld megtalálni a szópárokat!


Példa:                     kis termetű / fiatal             -         vízi madár                      

                                kicsi                                  -          kacsaapró                           -                    folt

repülő                         -                    enyhe légmozgás

alacsony                      -                    járás közbeni lábmozdulat

asztalterítőt                         -                 felkelt álmából

lábfejét befelé rakosgatva járó                     -            burkoló munkás

szeme sarkában váladékos    -           italbolti pultos kiszolgáló

szénaboglya                -          értésünkre ad valamit

az arc felső része        -          foltokban jön le a bőr róla

harcias                        -          érdeklődés

buta                            -          házban élő személy

sok idő óta meglévő   -          szánkban tartott gumi

világos „hajszínű”       -          nőnemű kutya

nagyra nőtt                 -          varázsmutatványokat végző egyén

egy pár                       -          zenemű írott formában

a honfoglaló magyarok madara                   -           takarít

másként viselkedő      -          kötélen lógó nehezék

mindenre feszülten figyelő    -           hordóban érlelt, régen kiforrt alkoholos ital

kicsinyeket világra hozó                    -           nyírószerszám

a méh nagytestű rokonát       -           zajt keltve ütögetMEGFEJTÉSEK


pici                                          paca                           
szálló                                      szellő
lapos                                       lépés
abroszt                                    ébreszt
csupasz                                   csipesz
csámpás                                  csempés
csipás                                     csapos
kazal                                       közöl
homlok                                   hámlik
kardos                                    kérdés
lüke                                        lakó
régi                                         rágó
szőke                                      szuka
magas                                    mágus
kettő                                       kotta
turul                                       töröl
különc                                     kolonc
éber                                        óbor
Újabbak

menyasszony fejdísze            -           szájával sivító hangot ad

idős                                        -           kutat valami után

írószer nyoma a papíron         -           öregszik

házőrző kutyafajta                 -           kiemel

talpraesett                               -           veteményeskerti parcella

vesszőből font tároló              -           követ

képet, fényt visszaverő tárgy                         -           láthatatlanná tesz

akárki                                      -           gyapjas állat
MEGFEJTÉSEK


fátyol                          fütyül
koros                           keres
vonal                           vénül
kuvasz                         kivesz
ügyes                          ágyás
kosár                           kísér
tükör                           takar
bárki                            birka
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése