2021. augusztus 23., hétfő

Szópárok a kezdő és záróbetű leválasztásával - meghatározások - szinonimák - Mi van a "csomagban"?

 

Mi van a „csomagban”?

A meghatározások egy szópárt adnak.

 A szópár első szava az egész „csomag”. Ha leválasztod róla a kezdő- és a záró betűt,= ezek a „csomagolást” adják, - meglátod, mi van a „csomagban”.

Jó szórakozást!

 

Íme egy példa:

                 pléd szeretne valamit elérni                    =             takaró             akar

 

szőrréteg, ne érdekeljen téged a dolog!         ___________________________________________

olvadó hó férfi szülővel         ___________________________________________

megfelelő mennyiségű folyadék        ___________________________________________

céltalanul járkál szembeszegülve       ___________________________________________

ide-oda mozgat a lengő súly  ___________________________________________

aprócska méretbeli összhang  ___________________________________________

kövérke, ne érdekeljen téged a dolog!          ___________________________________________

színpadi, farsangi öltözet értelemmel            ___________________________________________

egy helyben tartózkodik a menyasszony       ___________________________________________

kövérkés késői napszak          ___________________________________________

 

 

ágynemű vágyakozik             ___________________________________________

dörzsölve tisztít a családfő    ___________________________________________

recés felületű szerszám, táplálkozol? ___________________________________________

teljesítőképessége határán emelkedik a szintje          ___________________________________________

ismeretlen személy kiterjedése           ___________________________________________

fejsze mély női hanggal          ___________________________________________

kényelmes pamut felsőruha állati lakással     ___________________________________________

otthoni lábbeli családfővel     ___________________________________________

merőleges egyenesek csapadékvíz levezetője           ___________________________________________

sovány kutya  ___________________________________________

 

 

nagytermetű török tiszt          ___________________________________________

sértő fohászkodás       ___________________________________________

sok évvel ezelőtti mennybolt ___________________________________________

mélyet lélegzik a vágy            ___________________________________________

börtöntöltelék táplálkozzon   ___________________________________________

alacsony hőmérséklet, közelíts!         ___________________________________________

tapad a török tiszt      ___________________________________________

repülő alsó arcrész      ___________________________________________

fogakkal őrlő fás koronarész  ___________________________________________

világos hajszínű megnevezetlen személyek   ___________________________________________

 

 

elfogadja a feladatot arcának alsó része        ___________________________________________

meggondolatlan vigyázó személy      ___________________________________________

pikkelyes, lábatlan hüllő ilyen módon           ___________________________________________

papagájféle mozgásában gátolva van             ___________________________________________

szakmájának tudósa késői napszakban          ___________________________________________

bátortalan valaminek a vezetőjeként  ­___________________________________________

lágyabb lesz a bagolyféle       ___________________________________________

mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kitárt ujjal mért hosszmérték          

___________________________________________

a legmelegebb évszakban pihen a menyasszony       ___________________________________________

népünk idegrendszerének központja ___________________________________________

 

 

rugalmasan tapadó anyagú családfő  ___________________________________________

foszlott nem bír továbbhaladni          ___________________________________________

verset író személy varr           ___________________________________________

kívánó haladásra ösztönöz     ___________________________________________

pintyféle erős, kellemetlen hangot ad            ___________________________________________

vastagabb kolbászféle nálam alacsonyabb helyre      ___________________________________________

egy irányba csavar a szántó szerkezet           ___________________________________________

csípős levelű növénynél mélyebb helyre        ___________________________________________

csoport családfő         ___________________________________________

ritkás erdő cselekvést, történést, létezést fejez ki     ___________________________________________

 

 

nagy, vékony szövetdarab zsírt emésztő szerve        ___________________________________________

mérőalkalmatosság fémtartalmú ásványhoz  ___________________________________________

szélesre nyílik az eladásra szánt termék         ___________________________________________

tejtermék hatalommal rendelkezik     ___________________________________________

női szerzetes a hús puhítója    ___________________________________________

 

 

MEGFEJTÉSEK

bunda              und                 szőrréteg, ne érdekeljen téged a dolog!

latyak              atya                 olvadó hó férfi szülővel

elég                                      megfelelő mennyiségű folyadék

cselleng           ellen                céltalanul járkál szembeszegülve

ringat              inga                 ide-oda mozgat a lengő súly

parányi            arány               aprócska méretbeli összhang

dundi              und                 kövérke, ne érdekeljen téged a dolog!

jelmez             elme                színpadi, farsangi öltözet értelemmel

marad              ara                   egy helyben tartózkodik a menyasszony      

testes               este                 kövérkés késői napszak

 

lepedő             eped                ágynemű vágyakozik

kapar               apa                  dörzsölve tisztít a családfő

reszelő             eszel                recés felületű szerszám, táplálkozol?

fáradt              árad                 teljesítőképessége határán emelkedik a szintje

valaki              alak                 ismeretlen személy kiterjedése

balta                alt                    fejsze mély női hanggal

póló                 ól                     kényelmes pamut felsőruha állati lakással

papucs             apu                  otthoni lábbeli családfővel

kereszt            eresz                merőleges egyenesek csapadékvíz levezetője

gebe                eb                    sovány kutya 

 

magas              aga                  nagytermetű török tiszt

pimasz             ima                  sértő fohászkodás

régi                  ég                    sok évvel ezelőtti mennybolt

sóhajt              óhaj                 mélyet lélegzik a vágy

fegyenc           egyen              börtöntöltelék táplálkozzon

hideg               ide                   alacsony hőmérséklet, közelíts!

ragad               aga                  tapad a török tiszt

szálló               áll                    repülő alsó arcrész

rágó                 ág                    fogakkal őrlő fás koronarész

szőke               ők                    világos hajszínű megnevezetlen személyek

 

vállal               álla                  elfogadja a feladatot arcának alsó része

dőre                őr                    meggondolatlan vigyázó személy

kígyó               így                   pikkelyes, lábatlan hüllő ilyen módon

kakadu            akad                papagájféle mozgásában gátolva van

mester             este                 szakmájának tudósa késői napszakban

félénk              élén                 bátortalan valaminek a vezetőjeként

puhul               uhu                  lágyabb lesz a bagolyféle

paraszt            arasz                mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kitárt ujjal mért hosszmérték

nyaral              ara                   a legmelegebb évszakban pihen a menyasszony

magyar            agya                népünk idegrendszerének központja

 

tapasz              apa                  rugalmasan tapadó anyagú családfő

szakadt           akad                foszlott nem bír továbbhaladni

költő               ölt                   verset író személy varr

óhajtó              hajt                  kívánó haladásra ösztönöz

süvöltő            üvölt               pintyféle erős, kellemetlen hangot ad

szalámi            alám                vastagabb kolbászféle nálam alacsonyabb helyre

teker                eke                  egy irányba csavar a szántó szerkezet

csalán              alá                   csípős levelű növénynél mélyebb helyre

csapat              apa                  csoport családfő

liget                 ige                   ritkás erdő cselekvést, történést, létezést fejez ki

 

lepel                epe                  nagy, vékony szövetdarab zsírt emésztő szerve

mérce              érc                   mérőalkalmatosság fémtartalmú ásványhoz

tárul                áru                   szélesre nyílik az eladásra szánt termék

túró                 úr                    tejtermék hatalommal rendelkezik

apáca               pác                  női szerzetes a hús puhítója

2021. április 10., szombat

Számok nagyságrendje – játék + biztos-valószínű-lehetetlen; számok bontása kétfelé; felezés; bontás háromfelé; 10-es, 20-as,100-as számkör

 Számok nagyságrendje      -        játék

A játék 10-es, 20-as, 100-as számkörben is hasznos lehet a számok nagyságrendjének gyakorlására.

 

Előzetes feltétel: az adott számkör számainak ismerete

 

Eszközszükséglet:

 

 - az adott számkör számait ki kell nyomtatni és laminálni

       

 - játékosonként egy sorban 4 számkártya méretének megfelelő táblázat. De másként is meg lehet oldani a kártyák elhelyezését.

 

 A cél, hogy menet közben a játékos már ne változtasson a letett kártyák sorrendjén.

 


A játék menete :

A játékot tetszőleges számú játékos játszhatja.

A fordulók száma is tetszőleges lehet.

Az első játékos a lefordított számkártyák közül húz egyet. Aszerint, hogy az adott számkör elejéről / közepéről  / végéről húzott számot, beteszi az egyik helyre. Húz egy újabb számkártyát, és a számok nagyságrendje szerint az előzőleg letett számkártyához viszonyítva egy másik helyen elhelyezi. Ugyanígy jár el a harmadik és a negyedik kártyával is.

Miközben helyet keres a kártyának, elgondolkodik a valószínűség elemi fogalmai szerint is a biztos – a lehetséges – és a lehetetlen esélyeiről.

Amennyiben mind a négy számkártyát el tudta helyezni, a fordulóban kap egy pontot. Ha viszont nem maradt hely valamelyik újonnan húzott számnak, nem kap pontot.

A következő játékos ugyanígy jár el.

Győz, aki a legtöbb pontot gyűjtötte össze.


VÁLTOZATOK

-          A játék használható a 10-es, 20-as számkör bontott alakjainak gyakorlására is. Egy adott játékban természetesen minden bontás más-más számot eredményezzen! 

 

-      Alkalmas kivonások gyakorlására is.

 

-          A kerek tízesekkel való ismerkedés idején is jó szolgálatot tesz.

 

 

-          A szorzótábla gyakorlását is változatosabbá tehetjük vele.+          Ezekhez a változatokhoz a szükséges bontott alakokat, kivonásokat, szorzásokat előzőleg el kell

            készíteni és célszerű laminálni.

 

 

 

 

 

 

10 bontása kétfelé - számhálóban 

 

Csak két négyzetet hagyj szabadon, amiben összesen 10 szerepel! A többi négyzetet tüntesd el a fekete színeseddel!

 

Mindegyik számhálóban más számok maradjanak láthatóak!

 

2

5

10

0


2

5

10

0


2

5

10

0

1

3

9

6

1

3

9

6

1

3

9

6

7

4

8

2

7

4

8

2

7

4

8

2

0

3

5

9

0

3

5

9

0

3

5

9

4

10

6

0

4

10

6

0

4

10

6

0

7

0

8

1

7

0

8

1

7

0

8

1


2

5

10

0


2

5

10

0


2

5

10

0

1

3

9

6

1

3

9

6

1

3

9

6

7

4

8

2

7

4

8

2

7

4

8

2

0

3

5

9

0

3

5

9

0

3

5

9

4

10

6

0

4

10

6

0

4

10

6

0

7

0

8

1

7

0

8

1

7

0

8

1
9 bontása kétfelé - számhálóban


Csak két négyzetet hagyj szabadon, amiben összesen 9 szerepel! A többi négyzetet tüntesd el a fekete színeseddel!


Mindegyik számhálóban más számok maradjanak láthatóak!

 

4

0

3

9


4

0

3

9


4

0

3

9

5

1

6

8

5

1

6

8

5

1

6

8

2

7

5

7

2

7

5

7

2

7

5

7

9

3

4

2

9

3

4

2

9

3

4

2

0

6

1

8

0

6

1

8

0

6

1

8


4

0

3

9


4

0

3

9


5

1

6

8

5

1

6

8


2

7

5

7

2

7

5

7


9

3

4

2

9

3

4

2


0

6

1

8

0

6

1

8


 
8 bontása kétfelé - számhálóban 


Csak két négyzetet hagyj szabadon, amiben összesen 8 szerepel! A többi négyzetet tüntesd el a fekete színeseddel!


Mindegyik számhálóban más számok maradjanak láthatóak!

 

0

6

2


0

6

2


0

6

2


0

6

2


0

6

2

8

3

1

8

3

1

8

3

1

8

3

1

8

3

1

4

5

7

4

5

7

4

5

7

4

5

7

4

5

7

7

8

0

7

8

0

7

8

0

7

8

0

7

8

0

3

6

1

3

6

1

3

6

1

3

6

1

3

6

1

2

5

4

2

5

4

2

5

4

2

5

4

2

5

4

7 bontása kétfelé - számhálóban


Csak két négyzetet hagyj szabadon, amiben összesen 7 szerepel! A többi négyzetet tüntesd el a fekete színeseddel!


Mindegyik számhálóban más számok maradjanak láthatóak!

 

1

4

7

5


1

4

7

5


1

4

7

5


1

4

7

5

2

5

3

6

2

5

3

6

2

5

3

6

2

5

3

6

0

1

4

7

0

1

4

7

0

1

4

7

0

1

4

7

3

6

0

2

3

6

0

2

3

6

0

2

3

6

0

2

6 bontása kétfelé - számhálóban


Csak két négyzetet hagyj szabadon, amiben összesen 6 szerepel! A többi négyzetet tüntesd el a fekete színeseddel!


Mindegyik számhálóban más számok maradjanak láthatóak!

 

5

2

0


5

2

0


5

2

0


5

2

0

4

1

6

4

1

6

4

1

6

4

1

6

3

0

4

3

0

4

3

0

4

3

0

4

6

3

2

6

3

2

6

3

2

6

3

2

1

0

5

1

0

5

1

0

5

1

0

5

5 bontása kétfelé - számhálóban


 Csak két négyzetet hagyj szabadon, amiben összesen 5 szerepel! A többi négyzetet tüntesd el a fekete színeseddel!


Mindegyik számhálóban más számok maradjanak láthatóak!

 

0

5

2


0

5

2


0

5

2

3

1

4

3

1

4

3

1

4

2

0

4

2

0

4

2

0

4

3

5

1

3

5

1

3

5

1
Felezés próbálgatással - 10-es számkör 

 

Állítsd a vonalzód élét a számok közé úgy, hogy mind a két oldalán ugyanannyi legyen a számok összege! Ha sikerült, fektesd le a vonalzódat, és egy egyenessel oszd ketté őket!

 

Írd a részekbe pirossal, mennyit kaptak összesen!

 

3             1

       0                5

3           2

     2  

        1             1

     4        1

         2               3

    0            6

 3

           0           1

0           5        

      1         2

          2              4

                  0

            6

         0         1

1

          7           0 

 3

     1              4

                1Felezés próbálgatással - 10-es számkör 

 

Állítsd a vonalzód élét a számok közé úgy, hogy mind a két oldalán ugyanannyi legyen a számok összege! Ha sikerült, fektesd le a vonalzódat, és egy egyenessel oszd ketté őket!

 
Írd a részekbe pirossal, mennyit kaptak összesen!

 

2               3

      0              0

              2

 4                   1

           2

           2

   3            0

        3                1

              0

        5               2

     1                1

             5

  2                 0

         2                1

               2

4              0

                        1

      4      

0            3

        3               1
Felezés próbálgatással - 10-es számkör


Állítsd
a vonalzód élét a számok közé úgy, hogy mind a két oldalán ugyanannyi legyen a számok összege! Ha sikerült, fektesd le a vonalzódat, és egy egyenessel oszd ketté őket!

 

Írd a részekbe pirossal, mennyit kaptak összesen!

 

2               0

       1 

 0                     2

          4

                 1

          1            0

    3

         1          2

 0             2

       2                    1

  2                    0

              0           4

                 1          

 2

                  3

    1          2

          2

                    0

   0         1

        1               3

Felezés próbálgatással - 10-es számkör


Állítsd
a vonalzód élét a számok közé úgy, hogy mind a két oldalán ugyanannyi legyen a számok összege! Ha sikerült, fektesd le a vonalzódat, és egy egyenessel oszd ketté őket!

 

Írd a részekbe pirossal, mennyit kaptak összesen!

 

4          0                3

                    2

   1                       

        5          0

     1                 2

0          3

      1             

                 1

1            0           2

                  2

          5        0

1                      3

         0

                1

    0                  2

         3       2

4    

      0        0        1

        3             0

  7

2                0

          3               3

   0            1

          5

 0                  2

1            0        

                      2

     4         0          5

           0

                2

Felezés próbálgatással - 20-as számkör

 

Állítsd a vonalzód élét a számok közé úgy, hogy mind a két oldalán ugyanannyi legyen a számok összege! Ha sikerült, fektesd le a vonalzódat, és egy egyenessel oszd ketté őket!

 

Írd a részekbe pirossal, mennyit kaptak egyenként!

 

5             3

        6                 4

2          11

      3                2

           7

2               3           6

         7            3

                            4

4             13

       2              5

           2               8

                4

2                8

         5             3

        3                6   

              3 

  11            6       3   

7         4       

      6

                3

             9

 6                     2

       7         4

             2              4Bontás kétfelé 100-as számkörbenKeresd a 76-ot!

 

 2 olyan négyzetet színezz be, melyek oldalukkal szomszédosak! 


Mindig más színt használj!

 

 

69

33

39

37

41

70

13

8

15

33

7

77

40

89

11

85

59

17

42

43

25

69

0

28

19

11

84

31

52

18

62

14

91

48

9

37

42

57

73

8

29

44

50

91

72

40

34

5

45

31

41

35

2

45

59

53

8

22

19

7

15

89

54

79

17

46

63

13

77

58

6

38

38

51

33

26

19

88

1

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keresd a 63-at!

 

 2 olyan négyzetet színezz be, melyek csúcsukkal szomszédosak!


 Mindig más színt használj!

 

 

80

52

5

49

22

23

71

16

82

9

11

0

47

19

55

31

40

65

54

28

45

18

35

7

44

26

71

52

40

59

2

18

29

66

1

53

44

58

76

21

45

19

61

54

92

16

57

90

5

47

16

37

52

8

68

33

47

14

91

39

46

4

70

41

20

28

35

84

29

27

59

78

36

43

63

35

49

6

3

34

 

 

 

 

 

Bontás háromfelé - 10-es számkör - számháló

 

10 bontása háromfelé - számhálóban

Keresd a 10-et!

 

Kövesd a szürke mintát! 

 
 

Színezz ki három, oldalával szomszédos négyzetet egymás mellett vagy egymás alatt!

Mindig más színt használj!

 

5

0

3

4

3

2

7

6

0

3

4

10

9

4

9

5

2

9

0

1

1

0

4

5

1

3

1

6

10

7

0

6

2

2

0

5

10

5

0

5

3

4

6

3

5

3

0

2

7

3

4

8

1

7

2

2

3

3

6

6

3

1

8

1

9

4

2

4

1

8

0

5

3

2

1

5

5

2

3

0

 

 

 

 

9 bontása háromfelé - számhálóban

 

Keresd a 9-et!

Kövesd a szürke mintát! 

 
 

Színezz ki három, oldalával szomszédos négyzetet egymás mellett vagy egymás alatt!

Mindig más színt használj!

 

3

3

3

4

2

0

7

5

1

9

7

4

4

1

3

6

2

1

0

8

1

9

5

4

0

3

4

8

8

0

1

7

4

2

6

1

0

5

3

8

4

0

6

3

3

3

5

3

5

1

1

6

2

6

1

4

7

1

1

9

3

2

1

2

6

1

6

2

1

0

4

3

2

4

5

4

5

1

3

0

 

 

 

8 bontása háromfelé - számhálóban

 

Keresd a 8-at!

Kövesd a szürke mintát! 

 
 

Színezz ki három, oldalával szomszédos négyzetet egymás mellett vagy egymás alatt!

Mindig más színt használj!

 

3

7

1

6

1

0

5

1

1

0

0

4

0

4

2

1

4

1

4

8

5

3

8

6

4

6

0

5

2

0

1

1

0

7

2

1

3

3

1

7

4

1

3

8

5

1

2

2

5

2

7

4

5

2

3

3

3

3

6

3

4

0

4

1

3

9

1

2

2

4

8

4

5

6

0

2

4

2

7

1

 

 

 

 

7 bontása háromfelé - számhálóban

 

Keresd a 7-et!

Kövesd a szürke mintát! 

 
 

Színezz ki három, oldalával szomszédos négyzetet egymás mellett vagy egymás alatt!

Mindig más színt használj!

 

1

7

3

2

2

4

4

0

5

3

3

0

2

4

4

0

3

0

0

7

3

4

2

2

6

3

1

3

2

3

7

1

5

1

0

2

6

2

3

1

3

5

1

1

4

4

0

7

2

2

3

0

5

1

1

1

0

3

5

4

1

5

2

6

3

1

3

0

1

3

7

3

1

0

6

1

6

2

1

2

 

 

 

 

6 bontása háromfelé - számhálóban

 

Keresd a 6-ot!

Kövesd a szürke mintát! 

 
 

Színezz ki három, oldalával szomszédos négyzetet egymás mellett vagy egymás alatt!

Mindig más színt használj!

 

2

4

0

1

4

2

0

5

5

3

1

2

3

1

4

6

1

0

3

0

3

6

3

1

4

1

0

6

4

3

2

3

0

5

1

2

6

0

1

4

2

2

2

0

3

5

0

6

1

3

5

5

1

3

2

0

3

1

4

1

1

0

5

1

6

1

4

2

1

2

6

1

5

2

3

3

2

0

4

0

 

 

 

 

5 bontása háromfelé - számhálóban 

 

 

Keresd az 5-öt!

Kövesd a szürke mintát! 

 
 

Színezz ki három, oldalával szomszédos négyzetet egymás mellett vagy egymás alatt!

Mindig más színt használj!
1

2

2

0

3

1

2

0

2

3

2

4

2

3

1

1

3

3

1

1

4

0

1

0

2

0

3

1

1

2

0

2

2

5

0

1

0

5

0

1

1

0

1

4

0

3

2

2

5

0

4

3

1

0

5

3

2

0

4

2

1

4

1

2

0

3

0

5

4

2

0

2

3

3

1

1

4

2

1

1


16 bontása háromfelé - számhálóban

 

Keresd 16-ot! 

 

Csak csúcsukkal érintkező négyzeteket színezhetsz ki!

Mindig csak hármat.

 Mindig más színt használj!

A mintát el is forgathatod.

 

  

 

1

2

9

8

7

8

0