2019. április 29., hétfő

"Színes" szófajok: jelölés színekkel mondatban, szövegben


SZÓFAJKERESÉS MONDATBAN, SZÖVEGBEN - jelölésekkel

= egy segítő módszer a szófajok tanulásához


Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy az élő nyelvben is képesek legyenek felismerni a tanulók az aktuálisan tanult és a korábban megismert szófajokat. Ennek megkönnyítésére bevezethetünk minden egyes újabb szófaj tanulásakor rövidítéseket és különböző színű jelöléseket, melyeket írott mondatok, rövid szövegek elemzésekor használhatunk. Ezáltal a folyamatos ismétlést is biztosítjuk.Íme egy lehetséges ( jól bevált ) jelölési rend:


ige    (i.)                    = kék        aláhúzás  
        + igekötő           = kék bekarikázás

főnév (fn.)                  = grafit aláhúzás                                                      
        + névelő (ne.)     = grafit bekarikázás
        + névutó ( nu.)    = grafit bekarikázás

melléknév  (mn.)          = citromsárga aláhúzás

számnév    (szn.)          = zöld aláhúzás

névmások  (nm.)       
        =személyes nm.    = lila aláhúzás
        =kérdő nm.           = narancssárga aláhúzás
        = mutató nm.        = barna aláhúzás

2019. április 7., vasárnap

Szóláncok: - csacsi-pacsi szólánc kezdőbetű cseréjével - tetszőleges betű cseréjével; - mássalhangzók cseréjével felváltva egy szótagú szavakban; - magánhangzók cseréjével két szótagú szavakban;
CSACSI-PACSI SZÓLÁNCOK

Készíts minél hosszabb szóláncot a kezdőbetű cseréjével!


Egy szótagú szavak:

rajt              háj              fej               rak              kép   

baj              pont            szór            

vád             bál              rák              fal               bók


Két szótagú szavak:
        
gyerek        

tele             

barát           terem          szelet           mája

leszel           buta

csörög         halom       saját            kába            káros           deres           tarka            

hokiMEGFEJTÉSEK

Egy szótagú szavak:

rajt               hajt            sajt              bajt             fajt              jajt              lajt              zajt
háj              száj              máj             fáj               báj              nyáj            táj               váj    
fej               pej              hej              bej              sej               lej               nej              tej
rak              bak             vak             nyak           csak            jak              lak              rak    
kép             pép             nép             lép              csép            tép              gép             szép  


baj              zaj               csaj             faj               haj              vaj              raj     
pont            font             bont            hont            vont            csont           ront
szór            csór             kór              bór              dór              gór              pór   
                                                                             szó             


vád             kád             rád              nád             fád              szád  
bál              sál               szál             tál               hál              mál   
rák              mák            fák              nyák           szák            zsák
fal               hal              bal              dal              csal             nyal  
bók            pók             csók            jók              sók             szókKét szótagú szavak:

gyerek         merek         kerek          verek          terek           nyerek         perek          berek           derek          cserek         szerek        

tele              pele            szele            nyele           vele             bele             csele            dele            fele              jele

barát           nyarát          karát           darát           farát            sarát            tarát            varát        
terem          verem          merem        perem         nyerem        derem        cserem        szerem
szelet           kelet            felet            delet            telet             jelet             belet            nyelet
mája            szája            tája              bája             hája             fája             nyája           rája   


leszel         veszel        reszel          meszel         teszel         neszel          szeszel        
buta            huta            juta             suta             guta            ruta             csuta 


csörög         zörög          dörög          pörög          görög          hörög         
halom          malom        falom          dalom          nyalom       csalom       
saját            haját            baját            faját            raját            zaját
kába            mába           lába             zsába           bába            fába  
káros           sáros           város           páros           gyáros         záros
deres           veres           keres           peres           teres            cseres
tarka           farka           szarka         barka          marka           sarka          
hoki            coki            koki            csoki           doki            foki  


Változat: Játszható párban, kiscsoportban vagy osztálykeretben megadott időre is. Ekkor a szólánc hosszúsága dönt a győztesről.
 
BETŰCSERE EGY SZÓTAGÚ SZAVAKBAN


Készíts legalább 10 szóból álló szóláncot úgy, hogy kicseréled a szó bármelyik betűjét!

Pl.  szór      szőr   bőr    tőr     tár     sár     sáv    táv     tám    rám   rím    hím                       hám         lám    lom…                  


Tanács: Célszerű egy szótagú, 3 betűs szavakkal játszani.

Változat: Játszható párban, kiscsoportban vagy osztálykeretben megadott időre is. Ekkor a szólánc hosszúsága dönt a győztesről.
 MÁSSALHANGZÓCSERE EGY SZÓTAGÚ SZAVAKBAN

Készíts legalább 10 szóból álló szóláncot úgy, hogy felváltva cseréled a kezdő és a záró mássalhangzót!

Pl. kép           nép     néz     réz     rét      vét      vér      kér     kén     vén vég…    


kas                 bőr                 jár                  púp                ház    

fog                  hűs                 sír                   kel                  kés    

fal                   vesz               hős                 jég                  porMEGOLDÁSOK
( = Ez csak egy a lehetséges variációk minél hosszabb sorából. )

kas     has     hat      csat    csak   vak     vad    had    hal      bal      bab…

bőr     szőr   szőj    főj       főz      gőz     gőg     bőg     bősz   csősz csőd…          

jár      kár     kád     rád     ráz     máz   már    nyár   nyák  rák     rács…

púp    kúp    kút     rút      rúg     búg    bús     hús     húz    csúz   csúf…          

ház     ráz     rág      vág     vár     kár     kád    vád     vám   gyám gyár…fog      dog    dob    bob    bor     sor     sok     fok      fogy   hogy  hoz…           

hűs    hűt     fűt      fűz     tűz     tűk     szűk  szűr   gyűr  gyűl   dűl…

sír       szír    szín    sín      síp      csíp    csíz    víz      víg      híg      hím…           

kel      csel    csen   ken    kegy  hegy  hely   mely  megy begy  becs…

kés     rés      réz      kéz     kém   rém    rég     vég     vér     bér     bél…fal       hal      has     kas     kap    lap      lak      vak     vad    pad    pap…

vesz   tesz    tej       fej       fed     szed   szem nem   nej      vej      ver…

hős     nős     nősz   lősz    lőj       nőj     nők    fők      főj       szőj    szőr…

jég      bég     bér     dér     dél      szél    szék   fék      fény   lény   lék…

por     tor      tol       hol     hon    fon     fogy   rogy   rom   lom    lop…                                    


MAGÁNHANGZÓCSERE KÉT SZÓTAGÚ SZAVAKBAN

Folytasd a megkezdett szóláncot legalább két taggal úgy, hogy valamelyik magánhangzót más magánhangzóra cseréled!

Pl. üllő          illő      ellő     Ella    álla    álló    olló

Ezekkel a kezdőszavakkal hosszabbak lehetnek a szóláncok:

kópé              telít                szőke            bárki             tűrök

elém              állat               pácok            köpet            széle

merik            vize               béka              tűvé               rőzse

merné          fülel               volna            héja               nyílásMEGOLDÁSOK
( = Ez csak egy a lehetséges variációk minél hosszabb sorából. )

kópé              kupé              kupa              kapa              kapu              kapó              kopó 

telít                telet               telét               tálét               tálát               tálat               tolat  

szőke              szike              sziki               szaki              széki            széke

bárki             bárka             birka             burka              barka            barkó           

tűrök             tőrök             török             törek             terek             térekelém              elem              élem              ölem              ölöm              ülöm

állat               állít                állót               ollót               illót                illat                illet         ellet             
ellát  

pácok            pocok           pocak            pocik             picik              pacik             pacák           
pecák           

köpet            képet             képét             kupét          kupát              kapát        kapót                        
kopót           
széle              szele              szeli               szelő              szőlő             szülő             szüli 
merik            mérik            Marik             marék           marok          murok         

vize                viza                váza               vázú              vázé               vízé                vízi                

béka              bika               boka              baka              baki               bakó              bukó             
buké 

tűvé               távé                tévé               téve               teve               töve               tövi   
tövű  

rőzse             rizse              rizsa              rúzsa             rózsa             Rózsi           
merné          merne           mérne          mérni            marni           marna          márna         

fülel               felel                felél               felől               felül               fölül 

volna             válna             válni              vélni              vélne             vélné           

héja               hája                haja               hajó               hajú               hájú

nyílás            nyílós            nyalós          nyalás           nyúlás        nyúlós                                

Ezekkel a kezdőszavakkal a szóláncok rövidebbek:

karos            poci               csipás           torol              terel

káros            alám              őröl               tapad            hattól

szelet           agyas            vetít               karát             csikó

csengi           csapat           málna           liba                Villő

barna            lápot              kovás           húrom          tarkó            

kelti               család           italMEGOLDÁSOK
( = Ez csak egy a lehetséges variációk minél hosszabb sorából. )

karos             káros             kóros             kórus           

poci               pici                 paci                paca               peca

csipás           csapás          csapos          csápos         

torol              tarol              tárol              tárul              turul 

terel               terül              térül              törül              töröl káros             karos             koros            kóros             kórus                       

alám              alom              álom             ólom              ólam 

őröl                őrül               örül               ürül  

tapad            tapod            tápod             topod           

hattól            háttól            háttal             hattal                       szelet            szélet             szélét             szelét           

agyas             ágyas             ágyás             ágyús           

vetít               vetet              vitet               vétet 

karát             karót             kárót             kórót

csikó              csákó             csukó           csuka             csókacsengi           Csenge         csengő          csüngő        

csapat           csapát           csipát            csipet            csépet                      

málna           múlna           múlni             málni           

liba                 lába                lábé              lábú  

Villő               villa                válla              vállé barna             bírna             bírná             bírni 

lápot              lapot              lapát              laput

kovás             kávás             kávés             kevés            kivés             kivis 

húrom          három          hárem          hírem           

tarkó             tarka              torka             torkúkelti               keltő              költő              költi  

család           csalód           csalod           csalid              csilid

ital                  utal                utol                utál