2018. szeptember 4., kedd

Szólásokhoz kapcsolódó újabb rejtvények - számnevek, állatok, tárgyak, szinonimák, melléknevek, igék

Vajon mely számnevek hiányoznak a szólásokból, közmondásokból? Pótold őket!


……………………….. a magyar igazság.

Nem enged a ………-ból.

…………. ágra süt a nap.

……………… nap, mint kolbász.

………………. szónak is …………. a vége.

Nem jut ………….-ről a ……………-re.

……………… van a rovásán.
MEGFEJTÉSEK

Három a magyar igazság.
Nem enged a 48-ból.
Hét ágra süt a nap.
Több nap, mint kolbász.
Száz szónak is egy a vége.
Nem jut egyről a kettőre/ötről a hatra.
Sok van a rovásán.

 

Melyik állat hiányzik a szólásból?

_____________at tesz a fülébe.

_____________at lehet vele fogatni.    

Köti az _______et a karóhoz.

______vá teszi.

Itatja az __________eket.

A ___________ból is ______________ot csinál.

Várja a sült ______________ot.

Pénz beszél, ____________ ugat.

___________ból nem lesz szalonna.
MEGFEJTÉSEK

Bogarat tesz a fülébe.
Madarat lehet vele fogatni. 
Köti az ebet a karóhoz.
Lóvá teszi.
Itatja az egereket.
A bolhából is elefántot csinál.
Várja a sült galambot.
Pénz beszél, kutya ugat.
Kutyából nem lesz szalonna.


Keresd meg a szólásból hiányzó tárgyat és írd be a helyére!

borsó        kalap         vaj            cipő          kanál         ágyú         csont        

tejföl         befőtt        pumpa      pénz          kancsó       gyertya      borotva


tudja, hol szorít a ____________                 

süket, mint az ______________                  

egy ___________ alá vesz  

nem fenékig _____________

______ van a fején

falra hányt __________              

elvan, mint a _____________

__________ beszél, kutya ugat

körmére ég a ___________

felmegy nála a _____________

lerágott __________

vág az esze, mint a _____________

minden lében _____________

a ___________ fenekére nézett

MEGFEJTÉSEK

tudja, hol szorít a cipő                        
süket, mint az ágyú                   
egy kalap alá vesz     
nem fenékig tejföl
vaj van a fején
falra hányt borsó               
elvan, mint a befőtt
pénz beszél, kutya ugat
körmére ég a gyertya
felmegy nála a pumpa
lerágott csont
vág az esze, mint a borotva
minden lében kanál
a kancsó fenekére nézett
Melyik két-két szólás jelentése hasonló? Húzd alá azonos színnel őket!

Tenyerén hordja.                        Cserben hagyja.

Minden lében kanál.                    Tudja, hol szorít a cipő.

Inába szállt a bátorsága.             Egy követ fújnak.

Rázza a rongyot.                        Tejben-vajban fürdeti.

Fejvesztve menekül.                   Nem tesz lakatot a szájára.

Faképnél hagyja.                        Mindenbe beleüti az orrát.

Nem most jött le a falvédőről.      Egy tálból cseresznyézik vele.
                                              
Nagy lábon él.                            Be van gyulladva.
                                              
Otthagy csapot, papot.                Ami a szívén, a száján.       

                                                                              

MEGFEJTÉSEK

Tenyerén hordja.
Tejben-vajban fürdeti.

Rázza a rongyot.       
Nagy lábon él.           

Mindenbe beleüti az orrát.
Minden lében kanál.

Faképnél hagyja.
Cserben hagyja.

Egy tálból cseresznyézik vele.
Egy követ fújnak.

Nem most jött le a falvédőről.
Tudja, hol szorít a cipő.

Be van gyulladva.
Inába szállt a bátorsága.

Ami a szívén, a száján.
Nem tesz lakatot a szájára.
Hogyan mondhatnád el egyetlen melléknévvel a szólás jelentését?


Se füle, se farka.        _______________________

Fabatkát sem ér.        _______________________

A jég hátán is megél.          _________________________

Nyeregben érzi magát.        _________________________

Falra hányt borsó.       ___________________________

Madarat lehet vele fogatni.          ________________________

Fejjel megy a falnak.          _________________________

Harapófogóval se lehet kihúzni belőle.   ________________________
Hogyan mondhatnád el egyetlen igével a szólás jelentését?


Hegyezi a fülét.          _______________________

Lóvá teszi.         _______________________

Lógatja az orrát. _______________________

Itatja az egereket.      ________________________

A kákán is csomót keres.     _________________________

A bolhából is elefántot csinál.               ______________________

Nem teszi ki az ablakba.      ___________________________

Tejben-vajban füröszti.               ___________________________

       


MEGFEJTÉSEK

Melléknevek:

Se füle, se farka.        = értelmetlen
Fabatkát se ér.          = vacak
A jég hátán is megél.  = élelmes / talpraesett
Nyeregben érzi magát.        = magabiztos
Falra hányt borsó.       = hiábavaló
Madarat lehet vele fogatni.  = boldog
Fejjel megy a falnak.  = meggondolatlan
Harapófogóval se lehet kihúzni belőle.   = szótlan / titoktartóIgék:

Hegyezi a fülét:         = fülel/ hallgatózik
Lóvá teszi.         = becsapja
Lógatja az orrát. = búsul / szomorkodik
Itatja az egereket.      = sír
A kákán is csomót keres.     = kötekedik
A bolhából is elefántot csinál.       = túloz
Nem teszi ki az ablakba.      = szégyelli
Tejben, vajban füröszti.      = kényezteti
2018. július 9., hétfő

Anagramma kvízek


ANAGRAMMA-TOTÓ

1. Melyik név betűiből nem lehet földrajzi nevet alkotni?
        1  Diána                            2 Aladár                            X Márta

2. Melyik szó betűiből nem lehet melléknevet alkotni?
        1 tárcsa                            2 verem                            X Andor

3. Melyik szó betűiből nem lehet becenevet alkotni?
        1 kivi                                2 Rita                               X Irma

4. Melyik szó betűivel nem lehet kérdő szóalakot alkotni?
        1 Elemér                           2 Rebeka                          X Ilona

5. Melyik szó betűiből nem lehet valami ágyba való tárgy nevét alkotni?
        1 ékszer                            2 nandu                            X nappal

MEGFEJTÉS

1. 1 Diána = Dánia      2 Aladár = dalára      X Márta = Mátra
2. 1 tárcsa = csatár    2 verem = merev       X Andor = ronda
3. 1 kivi = Viki           2 Rita = irat/írta         X Irma = Mari
4. 1 Elemér = lemér-e?       2 Rebeka = berak-e?  X Ilona = inaló/illanó
5. 1 ékszer = szekér   2 nandu = dunna                X nappal = paplan


ANAGRAMMA-TOTÓ

1. Melyik többes számú főnév betűiből nem lehet személynevet alkotni?
        1 sálak                              2 málnák                           X partik

2. Melyik szó betűiből nem lehet madárnevet alkotni?
        1 boglya                            2 még                               X szálka

3. Melyik személynév betűiből nem lehet összeállítani egyes szám 1. személyű jelen idejű igealakot?
        1 Kelemen                         2 Imre                              X Márton

4. Melyik szó betűiből nem lehet emlősállat nevét megalkotni?
        1 kontár                            2 lakás                              X aprít

5. Melyik szó betűiből nem lehet főnévi igenevet összeállítani?
        1 Irén                               2 Ervin                              X Kevin


MEGFEJTÉSEK   
 
1. 1 sálak = sakál               2 málnák = Kálmán            X partik = Patrik
2. 1 boglya = bagoly           2 még = gém                    X szálka = kaszál/kalász
3. 1 Kelemen = lekenem     2 Imre = meri                    X Márton = rántom
4. 1 kontár = kántor           2 lakás = sakál                  X aprít = tapír
5. Irén = érni                     2 Ervin = verni                   X Kevin = vekni


ANAGRAMMA-TOTÓ

1. Melyik szó betűiből nem lehet múlt idejű igealakot alkotni?
        1 Nikoletta                         2 Renáta                   X Tamás

2. Melyik szó betűiből nem lehet növény nevét összeállítani?
        1 könyék                           2 korpa                     X véreb

3. Melyik szó betűiből nem lehet felszólító módú igealakot összeállítani?
        1 Szilárd                            2 Lázár                     X szemle

4. Melyik szó betűiből nem lehet feltételes módú igealakot összeállítani?
        1 Evelin                             2 Levente                  X Lenke

5. Melyik szó betűiből nem lehet köznevet összeállítani?
        1 tapos                             2 Frida                      X cankó


MEGFEJTÉSEK

1. 1 Nikoletta = nekitolta             2 Renáta = tanár-e             X Tamás = ástam
2. 1 könyék = kökény         2 korpa = kapor                 X véreb = veréb
3. 1 Szilárd = riszáld           2 Lázár = rázzál                 X szemle = meszel
4. 1 Evelin = neveli             2 Levente = levetne            X Lenke = kelne
5. 1 tapos = posta              2 Frida = Fradi                   X cankó = kanóc

2018. július 3., kedd

Intarzia szövegben - állatok, állatcsoportok testrészeivel


Intarzia rejtvények 

A következő rövid szövegekben különféle állatok, állatcsoportok testrészei rejtőznek. Keresd meg őket!


Ilyenekre gondolj pl., mint a

sörény – az oroszlán fejdísze és a ló tarkójának szőrzete;

fullánk – egyes rovarok védelmére szolgál;

sarkantyú – egyes hím madarak, pl. a kakas lábán hátra görbülő karom


3 testrész 
 
Néhány vakmerő fiatal azt hiszi, hogy a merszé nyáron a terep. Beugranak a romos mólóról is a sekély vízbe. Ám arra nem gondolnak, ebből milyen nagy baj lehet.

2 testrész 
 
Ez a garbó bitang jól néz ki. Tudtad, hogy ez nem magyar ruhadarab? Egy svéd származású amerikai színésznő viselt ilyet először.

3 testrész 
 
Magyarországon a jeges utak miatt télen gyakoriak a balesetek. Taszár nyugati részén egy autóroncs őrzi egy nem régi eset emlékét. 

4 testrész 
 
Lohol lóhalálában, hogy minél hamarabb odaérjen.  Útközben hárman csatlakoznak hozzá. Ám hirtelen egy szarvas toppan eléjük.

3 testrész 
 
Bent ülök az autómban. Hirtelen egy csapat a semmiből előttem terem. Próbálok ügyesen kormányozni, hogy elkerüljem a balesetet.

4 testrész  
El akarom mesélni nektek egy gyáva vadász történetét. Egyik reggel az erdőben egy bátor medvebocs üdvözölte. Ettől úgy meglepődött, hogy szemébe húzta a vadászkalapot rohanás közben, s meg sem állt hazáig.

3 testrész  
Beléptek  nővérek a konyhába. Csupa ragacs, áporodott levegő fogadta őket. Erre elborította a harag Ancsát, a legfiatalabbat.

3 testrész 
 
Egy méh ázik az asztalra tett pohár teában. A közelben álló hársfa rokonaival együtt biztatja: Legyél úszó, nyomban ki tudsz evickélni a pohár peremére!

3 testrész  
Isti nem ijedős, kész ügyesen végigsétálni a patak fölött egy fatörzsön. A túloldalon egy bottal belekotor a vízbe, majd továbbindul.  A nagybetűs kerítésnél azonban visszafordul.


MEGFEJTÉSEK

3 testrész   
 Néhány vakmerő fiatal azt hiszi, hogy a merszé nyáron a terep. Beugranak a romos mólóról is a sekély vízbe. Ám arra nem gondolnak, ebből milyen nagy baj lehet.

2 testrész   
 Ez a garbó bitang jól néz ki. Tudtad, hogy ez nem magyar ruhadarab? Egy svéd származású amerikai színésznő viselt ilyet először.

3 testrész   
 Magyarországon a jeges utak miatt télen gyakoriak a balesetek. Taszár nyugati részén egy autóroncs őrzi egy nem régi eset emlékét. 

4  testrész 
 Lohol lóhalálában, hogy minél hamarabb odaérjen.  Útközben hárman csatlakoznak hozzá. Ám hirtelen egy szarvas toppan eléjük.

3 testrész   
 Bent ülök az autómban. Hirtelen egy csapat a semmiből előttem terem. Próbálok ügyesen kormányozni, hogy elkerüljem a balesetet.

4 testrész   
 El akarom mesélni nektek egy gyáva vadász történetét. Egyik reggel az erdőben egy bátor medvebocs üdvözölte. Ettől úgy meglepődött, hogy szemébe húzta a vadászkalapot rohanás közben, s meg sem állt hazáig.

3 testrész   
 Beléptek nővérek a konyhába. Csupa ragacs, áporodott levegő fogadta őket. Erre elborította a harag Ancsát, a legfiatalabbat.

3 testrész   
 Egy méh ázik az asztalra tett pohár teában. A közelben álló hársfa rokonaival együtt biztatja: Legyél úszó, nyomban ki tudsz evickélni a pohár peremére!

3 testrész   
 Isti nem ijedős, kész ügyesen végigsétálni a patak fölött egy fatörzsön. A túloldalon egy bottal belekotor a vízbe, majd továbbindul.  A nagybetűs kerítésnél azonban visszafordul.