2019. október 3., csütörtök

Szólánc - záró és kezdőszótag egyeztetésével; "eszperente"


SZÓTAGSZÓLÁNC

Gyűjts olyan szavakat, amelyek akkor is értelmesek, ha szótagjaikat felcseréled!

pl.     kakas          kaska


MEGFEJTÉS(= Ez csak néhány szópár, van még bőven…)
hamar          marha                           
teve             evet
vele             leve                     
lámpa          palám
csóka          kacsó                   
telep            lepte
karó            róka                     
csikar          Karcsi
tapos           posta                   
csatár          tárcsa
satu             tusa
kaszál         szálka
nevet           vetneSzólánc záró és kezdő szótag egyeztetésével

Fűzd fel szóláncba záró- és kezdőszótagjaik egyeztetésével a következő szavakat!

Úgy fűzd össze a szavakat, hogy a szólánc zárószava után odailleszthető legyen a kezdőszó!

Ha van kedved, folytathatod…

Pl.     tollas          kamat                   laska           mattol

MEGFEJTÉS = Többféle jó megoldás van a szerint, melyik szóval kezdesz.

Pl.     kamat                   mattol         tollas          laska

Vagy          tollas          laska           kamat                   mattol         stb.
        

Fűzd fel szóláncba záró- és kezdőszótagjaik egyeztetésével a következő szavakat!
Úgy fűzd össze a szavakat, hogy a szólánc zárószava után odailleszthető legyen a kezdőszó!

Ha van kedved, folytathatod…

csavar           Samu             harcsa           varsa             muhar

MEGFEJTÉS  pl.
muhar           harcsa           csavar           varsa             Samu


Fűzd fel szóláncba záró- és kezdőszótagjaik egyeztetésével a következő szavakat!
Úgy fűzd össze a szavakat, hogy a szólánc zárószava után odailleszthető legyen a kezdőszó!

 Ha van kedved, folytathatod…

kacsa           lándzsa         málha          barka             csalán          habar            dzsamál

MEGFEJTÉS  pl.
csalán            lándzsa        dzsamál       málha          habar          barka          kacsa

Fűzd fel szóláncba záró- és kezdőszótagjaik egyeztetésével a következő szavakat!
Úgy fűzd össze a szavakat, hogy a szólánc zárószava után odailleszthető legyen a kezdőszó!

Ha van kedved, folytathatod…

tűri          talaj          kapor        ricsaj        bibe      csajka     betű       porta      lajbi

MEGFEJTÉS  pl.
ricsaj       csajka       kapor        porta      talaj       lajbi      bibe     betű       tűri


Fűzd fel szóláncba záró- és kezdőszótagjaik egyeztetésével a következő szavakat!
Úgy fűzd össze a szavakat, hogy a szólánc zárószava után odailleszthető legyen a kezdőszó!

Ha van kedved, folytathatod…

liter       kérlek         messze        várlak     szekér     lekvár      termesz        lakli   


MEGFEJTÉS  pl.
szekér         kérlek       lekvár       várlak      lakli      liter     termesz        messze       

Fűzd fel szóláncba záró- és kezdőszótagjaik egyeztetésével a következő szavakat!
Úgy fűzd össze a szavakat, hogy a szólánc zárószava után odailleszthető legyen a kezdőszó!

Ha van kedved, folytathatod…

liba         bari       szálka       puli      basa     kapu     tuba      riszál       satu


MEGFEJTÉS  pl.
kapu         puli      liba       basa      satu      tuba      bari     riszál          szálka


Fűzd fel szóláncba záró- és kezdőszótagjaik egyeztetésével a következő szavakat!
Úgy fűzd össze a szavakat, hogy a szólánc zárószava után odailleszthető legyen a kezdőszó!

Ha van kedved, folytathatod…

határ         szikla        daru       tanszer     saját     lakat     szerda    társa     ruha               kattan       játszik


MEGFEJTÉS  pl.
saját         játszik        szikla      lakat        kattan      tanszer        szerda         daru        
ruha         határ           társa           

Fűzd fel szóláncba záró- és kezdőszótagjaik egyeztetésével a következő szavakat!
Úgy fűzd össze a szavakat, hogy a szólánc zárószava után odailleszthető legyen a kezdőszó!

Ha van kedved, folytathatod…

csapat           táska       zsaru       kacsó       rózsa      patkó      kacsa     csóka   ruha         kóró       hatás

MEGFEJTÉS  pl.
kóró           rózsa           zsaru           ruha            hatás           táska           kacsó          csóka         kacsa          csapat        patkó

Fűzd fel szóláncba záró- és kezdőszótagjaik egyeztetésével a következő szavakat!
Úgy fűzd össze a szavakat, hogy a szólánc zárószava után odailleszthető legyen a kezdőszó!

Ha van kedved, folytathatod…

postás       kapál        daru       dárda      táska       nulla      pálma       ruta     madár           lapos         tanul             


MEGFEJTÉS  pl.
táska       kapál       pálma       madár     dárda     daru    ruta     tanul       nulla           lapos       postás        

Fűzd fel szóláncba záró- és kezdőszótagjaik egyeztetésével a következő szavakat!
Úgy fűzd össze a szavakat, hogy a szólánc zárószava után odailleszthető legyen a kezdőszó!

Ha van kedved, folytathatod…

kaska         pala       bálna    napos    karcsú      laza    csúnya    kapa     zabál              takar        nyakas      posta


MEGFEJTÉS  pl.
laza       zabál      bálna      napos     posta      takar     karcsú     csúnya       nyakas        kaska       kapa        pala

Fűzd fel szóláncba záró- és kezdőszótagjaik egyeztetésével a következő szavakat!
Úgy fűzd össze a szavakat, hogy a szólánc zárószava után odailleszthető legyen a kezdőszó!

Ha van kedved, folytathatod…

karton      rali      hátra     takar     tonna    liba    tárcsa     liget      batár      gettó              csali       nahát      tócsa    csata


MEGFEJTÉS  pl.
rali         liget      gettó       tócsa     csali      liba    batár     tárcsa       csata    takar           karton      tonna     nahát     hátra

Fűzd fel szóláncba záró- és kezdőszótagjaik egyeztetésével a következő szavakat!
Úgy fűzd össze a szavakat, hogy a szólánc zárószava után odailleszthető legyen a kezdőszó!

Ha van kedved, folytathatod…

borda      hamar     lettem      pópa    rabol      vele     sóder    pala      pellet    bolha         medve       borsó      lettem      lepel      labor     dara     dermed      tempó    markos


MEGFEJTÉS  pl.
rabol      bolha      hamar      markos     kosbor     borsó     sóder      dermed   medve     vele     lepel      pellet     lettem     tempó     pópa    pala     labor     borda     dara

        „ESZPERENTE” SZÓTAGSZÓLÁNC

Készíts két szótagú szavakból minél hosszabb „eszperente” szótagszóláncot!

A záró és a következő kezdő szótagnak egyeznie kell.

A szavak csak „e” magánhangzót tartalmazhatnak!

Úgy fűzd össze a szavakat, hogy a szólánc zárószava után odailleszthető legyen a kezdőszó!

Pl.     gebe           gyenge       legyen         bele

MEGOLDÁS        Íme az egyik lehetséges sorozat:

legyen         gyenge        gebe            beleItt van még kedvcsinálónak néhány egyre hosszabb szólánc.

1. seper       persely        selymes       mester         termesz       messze        szeles           
lesse


2. kever      verne          nevet          vetne          nesze          szeder         dermed        
medve        vese            sebes          beste           teke


3. kerek      rekken        kenne     nevet       vette      teve    veder      derce     cement        mentve        veret        retten       tente        teke

2019. október 1., kedd

Névutók - ellentétpárok; szöveg; szövegalkotás


Névutók = Általában főnevek után állnak és velük együtt fejeznek ki valamilyen körülményt ( helyet, időt, módot, állapotot ).


Írd a névutók mellé az ellentétes párjukat!

alatt _____________           belül  _____________         

elé  _______________        alá    _____________         

mögött  ______________    mögül  _____________

alól _________________     kívül ______________MEGFEJTÉS
alatt          felett                 belül         kívül 
elé            mögé                 alá            fölé          
mögött      előtt                 mögül       elől
alól           felől                  kívül         belülMelyik névutóalak hiányzik? Segítenek a kérdőszavak.

Hová?       Hol?          Honnan?

alá            _______    _______

_______    előtt          _______

mögé         _______    ______

______      _______    felől

fölé           ______      _______

______      között       _______

_______    mellett      ______MEGFEJTÉS

Hová?       Hol?          Honnan?
alá            alatt          alól
elé            előtt          elől
mögé        mögött      mögül
felé           felett         felől
fölé           fölött         fölül
közé         között       közül
mellé        mellett      mellől
Keresd meg a következő névutók helyét a szövegben és írd a vonalra!

fölé           mellé         miatt         között        alatt          óta            alá   


        Anyukám sokszor megszid a szobámban lévő rendetlenség ___________.

        Tegnap végre összepakoltam. A könyveimet felraktam az íróasztalom  

_______ a polcra. A Magyar értelmező kéziszótár __________ került az angol 

szótár. A ruháimat a vállfákra akasztottam. Az ingek __________ lógnak a 

nadrágok.  A szekrény alsó polcára tettem a játékos dobozokat. Minden doboz 

színes, csak egy szürke doboz van a színesek __________.  Elrendeztem a 

tanszereimet is az asztalomon.  Az íróasztal _______ becsúsztattam a 

székemet. Az éjjeli szekrényemre tettem a kedvenc könyvemet.                                                                            

        Nagyon hosszú idő _______ nem volt ilyen szép rend a szobámban.MEGFEJTÉS
        Anyukám sokszor megszid a szobámban lévő rendetlenség miatt.    
        Tegnap végre összepakoltam. A könyveimet felraktam az íróasztalom fölé a polcra. A Magyar értelmező kéziszótár mellé került az angol szótár. A ruháimat a vállfákra akasztottam. Az ingek alatt lógnak a nadrágok.  A szekrény alsó polcára tettem a játékos dobozokat. Minden doboz színes, csak egy szürke doboz van a színesek között.  Elrendeztem a tanszereimet is az asztalomon.  Az íróasztal alá becsúsztattam a székemet. Az éjjeli szekrényemre tettem a kedvenc könyvemet.                                                                                          Nagyon hosszú idő óta nem volt ilyen szép rend a szobámban.

Egészítsd ki névutóval a hiányos mondatot!
Kapcsolj néhány mondatot a kezdőmondat után úgy, hogy egy rövid szöveget kapj!Válaszd ki, melyik cipő tetszik ezek _________________! _________________

____________________________________________________________________Újságlapok ______________ préseltem ki ezt a virágot. ___________________

____________________________________________________________________Tedd a vázát a poharak _________________ !___________________________                               
____________________________________________________________________Az út _______________ van egy bolt. _________________________________                                         

____________________________________________________________________Két nap _____________készen lesz a szemüvegem. _____________________

____________________________________________________________________

               

Három óra  ______________ átjön a barátom . _________________________                                         

____________________________________________________________________Peti tévedése ______________ elrontottuk a feladatot. _________________            

____________________________________________________________________Sikerült megcsinálnom a leckét segítség ______________. ________________

____________________________________________________________________
MEGFEJTÉS

Válaszd ki, melyik cipő tetszik ezek közül!


Újságlapok között préseltem ki ezt a virágot.Tedd a vázát a poharak mellé /mögé /elé /közé!                                   Az út mellett van egy bolt.                                         Két nap múlva készen lesz a szemüvegem.


               
Három óra tájban átjön a barátom .                                               Peti tévedése miatt elrontottuk a feladatot.           Sikerült megcsinálnom a leckét segítség nélkül.


Összekeveredtek a névutók ebben a szövegben. Csinálj rendet közöttük és írd le helyesen a szöveget!


A napfelkelte túra mögött minden évben izgatottan várjuk a május végét.

Még sötét van, amikor a park lámpái miatt gyülekezünk. Ha mindenki összegyűlt, elindulunk célunk fölé. A keskeny ösvényen libasorban haladunk egymás elé. Az erdő fáinak árnyékában zseblámpával világítunk a lábunk alatt. Hamarosan örömmel fedezzük fel a hajnal fényeit a fák lombjai felé.
A dombtetőre érve letelepszünk egymás között és előkerülnek a hátizsákok mélyéről a távcsövek. Már percek mellé a látóhatárt fürkésszük, amikor végre a várva várt vendég megérkezik. 

Megilletődve csodáljuk, amint a nap az égbolt pereme óta emelkedik.


MEGFEJTÉS

A napfelkelte túra miatt minden évben izgatottan várjuk a május végét.

Még sötét van, amikor a park lámpái alatt gyülekezünk. Ha mindenki összegyűlt, elindulunk célunk felé. A keskeny ösvényen libasorban haladunk egymás mögött. Az erdő fáinak árnyékában zseblámpával világítunk a lábunk elé. Hamarosan örömmel fedezzük fel a hajnal fényeit a fák lombjai között.
A dombtetőre érve letelepszünk egymás mellé és előkerülnek a hátizsákok mélyéről a távcsövek. Már percek óta a látóhatárt fürkésszük, amikor végre a várva várt vendég megérkezik.

Megilletődve csodáljuk, amint a nap az égbolt pereme fölé emelkedik.