2020. március 3., kedd

Szólánc adott betűszámmal - szófaj megkötésével


SZÓLÁNC   adott betűszámmal

Játszható egyénileg vagy csoportosan, meghatározott időkeretben vagy anélkül.

Szabályok: 

-         ugyanaz a szó nem fordulhat elő többször
-         a magánhangzó hosszúsága nem változhat

1.   és 2. osztályban:
bármilyen értelmes magyar szó megengedett

3.     osztálytól :
toldalékos szó nem szerepelhet

Változat:

szófaj megkötésével 

2-nél több betű esetében:          főnév             ige     
            
3-nál több betű esetében:          esetleg melléknév is

2020. január 13., hétfő

Régi mesterségek, foglalkozások: párokban, meghatározásokkal, kezdőbetűkből, betűhálókban, betűsorokban


Foglalkozások párokban
Ki végzi ugyanazt a munkát? Keresd meg és kösd össze a párokat!
+ Tudod-e, mi volt a munkájuk? Ha nem, nézz utána!

csősz                          bodnár                    
verklis                       fazekas
sintér                         kerékgyártó                       
írnok                         gyepmester            
íródeák                     bognár                     
ablakos                     hegyőr
pandúr                     lócsiszár                                          
üveges                      pintér                                   
ócskás                       kintornás
gerencsér                 ószeres
lókupec                    zsandár


MEGFEJTÉSEK
pintér                        bodnár
gerencsér                 fazekas
sintér                         gyepmester
írnok                         íródeák        
bognár                      kerékgyártó
csősz                         hegyőr
lócsiszár                   lókupec
zsandár                    pandúr
ablakos                     üveges
verklis                       kintornás
ócskás                       ószeresRégi foglalkozások neve üres betűhálóban

Helyezd el a betűhálóban az alábbi régi mesterségek nevét! Vízszintesen hat, a szürkével kiemelt oszlopban a hetedik neve összeolvasható legyen!
Segítségül megkapod a B betűk helyét.

MOLNÁR      BOGNÁR       KOVÁCS        KONDÁS       LOVÁSZ        BODNÁR       BOJTÁR
+ Tudod-e, mit csináltak/csinálnak ezek az emberek? Ha nem, nézz utána!


B

B
MEGFEJTÉS
Négyféle variáció lehetséges.

B
O
G
N
Á
R
K
O
V
Á
C
SK
O
N
D
Á
S

M
O
L
N
Á
R

L
O
V
Á
S
ZB
O
J
T
Á
RB
O
J
T
Á
R
L
O
V
Á
S
ZK
O
N
D
Á
S

M
O
L
N
Á
R

K
O
V
Á
C
SB
O
G
N
Á
RB
O
J
T
Á
R
K
O
V
Á
C
SK
O
N
D
Á
S

M
O
L
N
Á
R

L
O
V
Á
S
ZB
O
G
N
Á
RB
O
G
N
Á
R
L
O
V
Á
S
ZK
O
N
D
Á
S

M
O
L
N
Á
R

K
O
V
Á
C
SB
O
J
T
Á
R

RÉGI FOGLALKOZÁSOK                 KEZDŐBETŰKBŐL

Ha megfelelő sorrendben összeolvasod ezeknek a régi foglalkozásoknak a kezdőbetűit, egy újabb foglalkozás nevét kapod.
Mi ez a foglalkozás? Mit tudsz róla?

FOGADÓS    OLAJÜTŐ      ASZTALOS    KÁLYHÁS                  ________________

___________________________________________________________________________

ÓRÁS            ABLAKOS      PÉK                 CSŐSZ                       ________________

___________________________________________________________________________
                       
MOLNÁR      KEFEKÖTŐ   ARANYÁSZ   LOVÁSZ        ÁCS    RÉZMŰVES

_______________

___________________________________________________________________________


ÁRBOCMESTER                  OLAJÜTŐ      DRÓTOS       KŐFARAGÓ             NEMEZKÉSZÍTŐ     SÖRFŐZŐ

________________

___________________________________________________________________________

JUHÁSZ          TEKNŐVÁJÓ          RÉZÖNTŐ     BÁBA        OLAJÁRUS    ÁCS   

________________

___________________________________________________________________________

DAJKA            CSIPKEVERŐ          OLAJÜTŐ      RÉZMŰVES  SÖRFŐZŐ     ÁGYÚÖNTŐ

______________

___________________________________________________________________________

SZITÁS           NYERGES      OBSITOS       DAJKA           MÉSZÁROS              ÁRBOCMESTER     

________________

___________________________________________________________________________

BAKTER           SÜVEGES      GOMBKÖTŐ           ÁGYÚÖNTŐ             DAJKA      OBSITOS          OLAJÜTŐ     

_________________

___________________________________________________________________________

PUSKAMŰVES           SZÍJGYÁRTÓ          AJTÓNÁLLÓ         ASZTALOS    NEMEZES         OLAJÜTŐ      SÖRFŐZŐ     PÁSZTOR       
_____________________

___________________________________________________________________________MEGFEJTÉSEK

KOFA             KÁLYHÁS      OLAJÜTŐ      FOGADÓS    ASZTALOS
kofa=élelmiszert árul a piacon

CSAPÓ           CSŐSZ         ABLAKOS      PÉK          ÓRÁS
csapó, más néven gubacsapó=a gyapjút előkészíti a fonáshoz, szövéshez, megszövi, gubát ( kabátfélét ) készít belőle
                                              
KALMÁR       KEFEKÖTŐ   ARANYÁSZ   LOVÁSZ         MOLNÁR      ÁCS    RÉZMŰVES
kalmár=utazó kereskedő, aki árukat vesz és haszonnal elad

KONDÁS       KŐFARAGÓ OLAJÜTŐ      NEMEZKÉSZÍTŐ            DRÓTOS       ÁRBOCMESTER       SÖRFŐZŐ
kondás, más néven kanász=a legelőn kint élő sertések őrzője  

BOJTÁR         BÁBA       OLAJÁRUS    JUHÁSZ         TEKNŐVÁJÓ            ÁCS    RÉZÖNTŐ
bojtár= a  pásztor segítője, aki  tavasztól őszig kint legelteti az állatokat                              

CSORDÁS     CSIPKEVERŐ      OLAJÜTŐ      RÉZMŰVES   DAJKA                       ÁGYÚÖNTŐ        SÖRFŐZŐ
csordás= a naponta hazajáró szarvasmarhák őrzője

NYOMDÁSZ         NYERGES      OLAJÜTŐ      MÉSZÁROS  DAJKA           ÁRBOCMESTER     
SZITÁS
nyomdász=nyomóforma és festékanyag segítségével nyomatot készít

BÁDOGOS          BAKTER          ÁGYÚÖNTŐ         DAJKA           OLAJÜTŐ
            GOMBKÖTŐ         OBSITOS       SÜVEGES
bádogos=fémlemezből használati tárgyakat, csapadék elvezetést készít      

SZAPPANOS           SZÍJGYÁRTÓ         AJTÓNÁLLÓ          PUSKAMŰVES        PÁSZTOR          ASZTALOS    NEMEZES     OLAJÜTŐ      SÖRFŐZŐ
szappanos=faggyú, zsíros hulladék, szóda, hamu és mész felhasználásával főzi a szappant      RÉGI FOGLALKOZÁSOK ÉS MEGHATÁROZÁSUK  
           
Melyik foglalkozás illik a meghatározáshoz a felsoroltak közül? Írd elé a vonalra!
Ha jól dolgoztál, a mesterségek kezdőbetűit összeolvasva egy újabb foglalkozás nevét kapod.
+ Ki ő és mi a dolga, tudod-e?


VERKLIS        FAVÁGÓ       ERDŐKERÜLŐ         ÚTKAPARÓ VÁLYOGVETŐ         ÓRÁS          ÜVEGES        GUBACSAPÓ
 

_________________________________________________________________________

___________________           új üvegtáblát tesz a kitört helyébe, ablakba, ajtóba, szekrénybe           
___________________           tekeréssel működtetett zenegéppel járja az utcákat adományt gyűjtve        
___________________           az erdőkre felügyel, a károkozás, lopásmegelőzésére
___________________           gyapjút előkészíti a fonáshoz, szövéshez, megszövi, gubát ( kabátfélét ) készít belőle
___________________           élő fa kivágásával, kidöntésével, feldarabolásával foglalkozik
___________________           a földutak egyenetlenségeit kézi eszközökkel kijavítja, egy szintbe hozza
___________________           vizezett agyagból és szalmából építkezésre alkalmas méretű téglákat készít       
___________________           fából, rézből készült, szekrénybe vagy szelencébe zárt, fali-, ébresztő-, zseb- és karórák javításával foglalkozik           
ABLAKOS      CSŐSZ           ZÁLOGOS     ARANYÁSZ   ISPÁN            DRÓTOS       MÉSZÉGETŐ          ISKOLAMESTER     
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
___________________________________________________________________________

____________________         az  érés kezdetétől a szüret végéig őrzi a termést 
____________________         tanító a kisebb népi iskolákban
____________________         az átadott ékszer, vagy egyéb tárgy értékének megfelelő kölcsönt ad bizonyos időre
____________________         mészkövek égetésével nyeri az építkezésekhez szükséges meszet                       
____________________         folyóvizek hordalékában egyszerű eszközökkel kutat aranyrögök után
____________________         törött agyagedényeket és lyukas fémedényeket drótozással javít                       
____________________         az uradalmi munkákat szervező, felügyelő hivatalnok
____________________         új üvegtáblát tesz a kitört helyébe, ablakba, ajtóba, szekrénybe           ISPÁN            SZAPPANOS            ÓSZERES       ÁRBOCMESTER      ÍRNOK           TŐZSÉR           JUHÁSZ         GYEPMESTER                     

___________________________________________________________________________

           
_____________________      faggyú, zsíros hulladék, szóda, hamu és mész felhasználásával főzi a szappant  
_____________________      írásmunkát végző uradalmi vagy hivatali dolgozó
_____________________      a tavasztól őszig kint legeltetett juhokból álló nyáj őrzője                                 
_____________________      az elhullott vagy ragályos betegségben szenvedő vagy elkóborolt állatokat begyűjti, elpusztítja
_____________________      a hajókhoz szükséges árboc készítését felügyeli
_____________________      megolvasztott rezet formába öntve készít használati tárgyakat
_____________________      lábon hajtott szarvasmarhával, kereskedik
_____________________      használt holmi felvásárlásából és eladásából élő, házról házra járó kereskedőNEMEZES     LÓCSISZÁR   CIPÉSZ           LAKATOS      ÉRMEVERŐ  EZERMESTER           RÉVÉSZ          VERKLIS        ISPÁN           

___________________________________________________________________________


_____________________      tekeréssel működtetett zenegéppel járja az utcákat adományt gyűjtve                    
_____________________      az uradalmi munkákat szervező, felügyelő hivatalnok
_____________________      állati szőrökből, főként gyapjúból igen erős textilt készít           
_____________________      bőrből lábbelit készít és javít
_____________________      sok mesterséghez értő, ügyes kezű, fúró, faragó ember
_____________________      lovakkal kereskedik
_____________________      zárak, lakatok, használati tárgyak,bútorok, épületek vasalásait készíti                       
_____________________      kerek fémlapkát kézi kovácsolással alakít érmévé vagy pénzzé
_____________________      a vizek két partját összekötő kompjárat kezelője                         


ASZTALOS    AJTÓNÁLLÓ        SZŰRSZABÓ        ÁCS    RÉZMŰVES  KUBIKOS      ZENÉSZ        ABLAKOS      DAJKA           JEGES                       

___________________________________________________________________________


______________________    posztóból készít egyenes darabokból szabott, gazdagon díszített kabátszerű ruhadarabot
______________________    fa szerkezeteket, épületelemeket készít
______________________    rézlemezekből hidegen készít edényféléket, épületdíszeket     
______________________    fából bútort készít
______________________    ünnepi alkalmakkor, vendéglátóhelyeken fizetségért muzsikál
______________________    kisgyermek gondozására alkalmazott nő
______________________    őr, aki arra ügyel, hogy csak az menjen be az urasághoz, vagy a hivatalba, akinek joga van
______________________    télen keményre fagyott jégtömböket termel ki, jégvermekben tárolja, nyáron élelmiszer hűtéséhez értékesíteti őket
______________________    vándormunkás, aki építkezéseken egyszerű kézi eszközökkel nagy mennyiségű földet mozgat meg
______________________    új üvegtáblát tesz a kitört helyébe, ablakba, ajtóba, szekrénybe           PEDELLUS    LÁMPAGYÚJTOGATÓ       OBSITOS       KÖTÉLVERŐ             ÁGYÚÖNTŐ        RÉVÉSZ         OLAJÁRUS    OLAJÜTŐ      SÖRFŐZŐ     MOLNÁR     

___________________________________________________________________________


______________________    kender rostjaiból vékonyabb-vastagabb köteleket készít          
______________________    az olajat tartalmazó magokat összetöri, pépesíti, pörköli, majd kipréseli                   
______________________    a városi közvilágítás olaj vagy gázlámpáit sötétedéskor meggyújtja, hajnalban eloltja és tisztán tartja
______________________    kiszolgált, leszerelt katona
______________________    a malom őrlőszerkezetét elkészíti, víz, szél vagy állat ereje segítségével működteti, gabonából lisztet őröl
______________________    iskolai szolga, aki csenget, takarít, fűt, segíti az iskola működését
______________________    rézből, bronzból formába önti és megmunkálja az ágyút
______________________    a vizek két partját összekötő kompjárat kezelője                         
______________________    olajakkal házaló vándorárus
______________________    árpa, komló, maláta és víz felhasználásával erjesztett italt készít           CSIPKEVERŐ         ESZTERGÁLYOS         GOMBKÖTŐ           ERDŐKERÜLŐ            RÉZÖNTŐ
RÉVÉSZ         NEMEZES           ÉRMEVERŐ 

___________________________________________________________________________


______________________    fonalból gombot, zsinórt, sujtást készít
______________________    az erdőkre felügyel, a károkozás, lopás megelőzésére
______________________    megolvasztott rezet formába öntve készít használati tárgyakat
______________________    forgatott fából készít evő és ivóedényeket, hosszúkás tárgyakat                       
______________________    állati szőrökből, főként gyapjúból igen erős textilt készít           
______________________    fonallal verőorsók, gombostűk, párna segítségével bonyolult csipkemintákat készít                 
______________________    kerek fémlapkát kézi kovácsolással alakít érmévé vagy pénzzé
______________________    a vizek két partját összekötő kompjárat kezelője                         


MEGFEJTÉSEK

ÜVEGES        VERKLIS        ERDŐKERÜLŐ         GUBACSAPÓ           FAVÁGÓ       ÚTKAPARÓ      VÁLYOGVETŐ         ÓRÁS
ÜVEGFÚVÓ
üvegfúvó= az olvadt  üvegbuborékot vékony acélcsövön át felfújja, miközben forgatja, üreges testté formálja

üveges (más néven ablakos)=új üvegtáblát tesz a kitört helyébe, ablakba, ajtóba, szekrénybe
verklis (más néven kintornás)=tekeréssel működtetett zenegéppel járja az utcákat adományt gyűjtve        
erdőkerülő=az erdőkre felügyel, a károkozás, lopásmegelőzésére
gubacsapó=gyapjút előkészíti a fonáshoz, szövéshez, megszövi, gubát ( kabátfélét ) készít belőle
favágó=az élő fa kivágásával, kidöntésével, feldarabolásával foglalkozik
útkaparó=a földutak egyenetlenségeit kézi eszközökkel kijavítja, egy szintbe hozza
vályogvető=vizezett agyagból és szalmából építkezésre alkalmas méretű téglákat készít           
órás= fából, rézből készült, szekrénybe vagy szelencébe zárt, fali-, ébresztő-, zseb- és karórák javításával foglalkozik     


CSŐSZ           ISKOLAMESTER      ZÁLOGOS     MÉSZÉGETŐ                        ARANYÁSZ   DRÓTOS     ISPÁN        ABLAKOS
CSIZMADIA
csizmadia= bőrből csizmákat készít               

csősz (más néven hegyőr)=az  érés kezdetétől a szüret végéig őrzi a termést         
iskolamester=tanító a kisebb népi iskolákban
zálogos=az átadott ékszer, vagy egyéb tárgy értékének megfelelő kölcsönt ad bizonyos időre
mészégető=mészkövek égetésével nyeri az építkezésekhez szükséges meszet                  
aranyász (más néven aranyásó)= folyóvizek hordalékában egyszerű eszközökkel kutat aranyrögök után
drótos= törött agyagedényeket és lyukas fémedényeket drótozással javít              
ispán=az uradalmi munkákat szervező, felügyelő hivatalnok
ablakos =új üvegtáblát tesz a kitört helyébe, ablakba, ajtóba, szekrénybe  


SZAPPANOS        ÍRNOK         JUHÁSZ         GYEPMESTER        ÁRBOCMESTER
RÉZÖNTŐ     TŐZSÉR         ÓSZERES      
SZÍJGYÁRTÓ
szíjgyártó=ruházathoz, lószerszámhoz, használati tárgyakhoz szükséges szíjakat készít            
szappanos=faggyú, zsíros hulladék, szóda, hamu és mész felhasználásával főzi a szappant      
írnok  (más néven íródeák)=írásmunkát végző uradalmi vagy hivatali dolgozó
juhász=a tavasztól őszig kint legeltetett juhokból álló nyáj őrzője                              
gyepmester  (más néven sintér)= az elhullott vagy ragályos betegségben szenvedő vagy elkóborolt állatokat begyűjti, elpusztítja
árbocmester=a hajókhoz szükséges árboc készítését felügyeli
rézöntő= megolvasztott rezet formába öntve készít használati tárgyakat
tőzsér= lábon hajtott szarvasmarhával, kereskedik
ószeres (más néven ócskás)=használt holmi felvásárlásából és eladásából élő, házról házra járó kereskedőVERKLIS        ISPÁN        NEMEZES     CIPÉSZ       EZERMESTER           LÓCSISZÁR   LAKATOS       ÉRMEVERŐ         RÉVÉSZ
VINCELLÉR
vincellér= a szőlőművelés és a borkészítés mestere
verklis (más néven kintornás)=tekeréssel működtetett zenegéppel járja az utcákat adományt gyűjtve                    
ispán=az uradalmi munkákat szervező, felügyelő hivatalnok
nemezes=állati szőrökből, főként gyapjúból igen erős textilt készít                
cipész=bőrből lábbelit készít és javít
ezermester=sok mesterséghez értő, ügyes kezű, fúró, faragó ember
lócsiszár (más néven lókupec)= lovakkal kereskedik
lakatos=zárak, lakatok, használati tárgyak,bútorok, épületek vasalásait készíti                 
érmeverő (más néven pénzverő)=kerek fémlapkát kézi kovácsolással alakít érmévé vagy pénzzé
révész=a vizek két partját összekötő kompjárat kezelője                                  


SZŰRSZABÓ        ÁCS    RÉZMŰVES     ASZTALOS       ZENÉSZ         DAJKA           AJTÓNÁLLÓ       JEGES         KUBIKOS      ABLAKOS
SZÁRAZDAJKA
szárazdajka=kisgyermek gondozására alkalmazott nő, olyan dajka, aki nem szoptat
szűrszabó=posztóból készít egyenes darabokból szabott, gazdagon díszített kabátszerű ruhadarabot          
ács =fa szerkezeteket, épületelemeket készít
rézműves=rézlemezekből hidegen készít edényféléket, épületdíszeket        
asztalos = fából bútort készít
zenész=ünnepi alkalmakkor, vendéglátóhelyeken fizetségért muzsikál
dajka =kisgyermek gondozására alkalmazott nő
ajtónálló= őr, aki arra ügyel, hogy csak az menjen be az urasághoz, vagy a hivatalba, akinek joga van
jeges=télen keményre fagyott jégtömböket termel ki, jégvermekben tárolja, nyáron élelmiszer hűtéséhez értékesíteti őket
kubikos= vándormunkás, aki építkezéseken egyszerű kézi eszközökkel nagy mennyiségű földet mozgat meg
ablakos =új üvegtáblát tesz a kitört helyébe, ablakba, ajtóba, szekrénybe  KÖTÉLVERŐ       OLAJÜTŐ      LÁMPAGYÚJTOGATÓ       OBSITOS       MOLNÁR      PEDELLUS     ÁGYÚÖNTŐ       RÉVÉSZ         OLAJÁRUS    SÖRFŐZŐ
KOLOMPÁROS
kolompáros=fémből fanyelű, állatok nyakába akasztható kolompot, csengettyűt készít
kötélverő=kender rostjaiból vékonyabb-vastagabb köteleket készít 
olajütő=az olajat tartalmazó magokat összetöri, pépesíti, pörköli, majd kipréseli             
lámpagyújtogató=a városi közvilágítás olaj vagy gázlámpáit sötétedéskor meggyújtja, hajnalban eloltja és tisztán tartja
obsitos=kiszolgált, leszerelt katona
molnár=a malom őrlőszerkezetét elkészíti, víz, szél vagy állat ereje segítségével működteti, gabonából lisztet őröl
pedellus=iskolai szolga, aki csenget, takarít, fűt, segíti az iskola működését
ágyúöntő=rézből, bronzból formába önti és megmunkálja az ágyút
révész=a vizek két partját összekötő kompjárat kezelője                                  
olajárus= olajakkal házaló vándorárus
sörfőző=árpa, komló, maláta és víz felhasználásával erjesztett italt készít   GOMBKÖTŐ         ERDŐKERÜLŐ         RÉZÖNTŐ     ESZTERGÁLYOS      NEMEZES            CSIPKEVERŐ           ÉRMEVERŐ         RÉVÉSZ
GERENCSÉR
gerencsér (más néven fazekas )= agyagból a háztartásban szükséges edényféleségeket, tárgyakat készít
gombkötő=fonalból gombot, zsinórt, sujtást készít
erdőkerülő=az erdőkre felügyel, a károkozás, lopás megelőzésére
rézöntő= megolvasztott rezet formába öntve készít használati tárgyakat
esztergályos= forgatott fából készít evő és ivóedényeket, hosszúkás tárgyakat                
nemezes=állati szőrökből, főként gyapjúból igen erős textilt készít                
csipkeverő=fonallal verőorsók, gombostűk, párna segítségével bonyolult csipkemintákat készít                       
érmeverő (más néven pénzverő)=kerek fémlapkát kézi kovácsolással alakít érmévé vagy pénzzé
révész=a vizek két partját összekötő kompjárat kezelője                                  FOGLALKOZÁSOK BETŰHÁLÓKBAN

Állatokat, növényeket őriztek/őriznek, gondoztak/gondoznak azok az emberek, akik foglalkozásának nevét a betűháló rejti.
Vízszintesen 9, függőlegesen 5 foglalkozást keress!


P
Á
S
Z
T
O
R
S
T
K
Ö
Ő
E
É
X
V
Y
K
O
G
M
A
Á
V
B
C
S
I
K
Ó
S
D
É
N
N
Í
M
S
J
N
Ú
Ű
J
U
H
Á
S
Z
G
O
Ó
C
S
Ü
R
H
É
S
Ö
F
U
R
H
E
G
Y
Ő
R
S
Z
W
Z
L
D
N
L
C
S
Ő
S
Z
Ű
F
B
Y
Á
S
L
Á
K
O
N
D
Á
S
U
Á
S
S
É
Z
K
B
O
J
T
Á
R
S
R
E
R
D
Ő
K
E
R
Ü
L
Ő


MEGFEJTÉS
Vízszintesen:
pásztor         csikós        juhász       csürhés         hegyőr          csősz              kondás          bojtár       erdőkerülő             
Függőlegesen:
gulyás         csordás         vincellér        méhész         kanász          
                       
           


Fémet használtak/használnak fel a munkájukhoz azok az emberek, akiknek a foglalkozását a betűháló vízszintesen rejti. 12

Fát használtak/használnak fel a munkájukhoz azok az emberek, akiknek a foglalkozását a betűháló függőlegesen rejti. 7


B
Á
D
O
G
O
S
B
C
D
E
O
P
É
N
Z
V
E
R
Ő
R
M
D
R
Ó
T
O
S
S
K
L
A
Á
N
R
A
C
Y
Í
Z
I
L
V
T
Á
S
S
J
Ü
Ú
T
C
X
W
E
R
É
Z
M
Ű
V
E
S
P
L
K
T
Ö
T
V
Ö
S
R
K
I
B
N
Y
H
A
R
A
N
G
Ö
N
T
Ő
E
Q
L
Ö
Ő
H
Á
B
T
K
V
R
Z
O
N
A
E
L
V
É
Á
Á
K
É
S
E
S
Z
Y
S
R
D
J
F
L
A
K
A
T
O
S
L
Á
Ó
C
T
S
C
S
I
S
Z
Á
R
G
K
Ö
S
Z
Ö
R
Ű
S
C
V
Ö
X
T
H
K
O
V
Á
C
S
H
Y
N
Ü
S
T
F
O
L
T
O
Z
Ó


MEGFEJTÉS
Vízszintesen:
bádogos       pénzverő      drótos           rézműves     ötvös             harangöntő            
késes             lakatos          csiszár           köszörűs       kovács           üstfoltozó   

Függőlegesen:
bodnár          asztalos         esztergályos        pintér       ács      kádár        teknővájó
Bőrt vagy szőrt használtak/használnak munkájukhoz azok az emberek, akiknek a foglalkozását a betűháló rejti.
Vízszintesen 8, függőlegesen 7 foglalkozást keress!


C
I
P
É
S
Z
K
Z
R
A
Á
B
S
X
Y
S
Ü
V
E
G
E
S
B
C
I
T
N
Ö
E
Q
F
L
Ő
U
C
Í
Z
U
V
N
E
M
E
Z
E
S
S
J
M
S
S
Ó
M
D
K
K
Á
Z
Z
K
A
Z
A
X
K
P
Ö
Y
N
T
Í
A
D
Ű
R
S
Z
I
T
Á
S
E
J
L
I
C
S
E
R
Z
Ő
V
A
R
G
A
A
S
I
T
W
U
Í
A
J
J
Y
P
B
D
U
T
Í
M
Á
R
K
T
Á
O
W
L
Z
N
Y
E
R
G
E
S
R
S
T
O
D
R
Ű
G
V
A
É
N
T
A
Í
U
S
Z
Ű
R
S
Z
A
B
Ó
K


MEGFEJTÉS
Vízszintesen:
 cipész         süveges        nemezes       szitás        cserzővarga        tímár            nyerges          szűrszabó
Függőlegesen:
 csizmadia        szűcs      kefekötő      varga       suszter        szíjgyártó     kalapos
                                  
Növényi rostot, levelet, vesszőt, fonalat, textilt használtak/használnak munkájukhoz azok az emberek, akiknek a foglalkozását a betűháló vízszintesen rejti. 9 foglalkozást keress!

Agyagot használtak/használnak munkájukhoz azok az emberek, akiknek a foglalkozását a betűháló függőlegesen rejti. 5 foglalkozást keress!


R
D
K
É
K
F
E
S
T
Ő
P
R
A
Í
L
E
É
G
U
B
A
C
S
A
P
Ó
Z
H
N
Q
J
V
I
É
L
P
K
Ő
P
I
Ü
B
F
N
Ó
X
Á
Y
T
Á
R
G
T
A
T
R
A
X
C
L
H
L
H
Q
S
P
K
O
S
Á
R
F
O
N
Ó
G
Y
É
K
É
N
Y
S
Z
Ö
V
Ő
M
T
C
E
O
K
Á
G
O
K
Ö
T
É
L
V
E
R
Ő
R
G
O
L
S
Z
A
B
Ó
G
F
R
U
P
X
E
V
Ű
Y
J
E
Ü
O
Ó
W
A
E
É
N
Z
N
E
P
H
Ő
A
Ű
K
É
Z
Z
S
J
Ő
H
C
T
D
Á
D
C
S
I
P
K
E
V
E
R
Ő
S
Ő
C
S
Y
Í
G
O
M
B
K
Ö
T
Ő
F
É
V
N
U
Z
C
E
F
D
S
A
S
L
A
K
R
P
M
Ű
Z
T
A
K
Á
C
S
Z
Ű
Y
RMEGFEJTÉS
Vízszintesen :
kékfestő       gubacsapó   kosárfonó    gyékényszövő        kötélverő     szabó            
csipkeverő   gombkötő    takács                                   

Függőlegesen :
gerencsér     vályogvető   kályhás         tapasztó       fazekas        

Kereskedelemmel, vagyis valamilyen áru eladásával, esetleg megvételével foglalkoztak azok az emberek, akiknek a foglalkozását a betűháló vízszintesen rejti. 11 foglalkozást keress!

Emberek, teher és más tárgyak szállításával foglalkoztak azok az emberek, akiknek a foglalkozását a betűháló függőlegesen rejti. 5 foglalkozást keress!
            

B
X
G
Y
O
L
C
S
Á
R
U
S
Í
R
D
F
Ű
S
Z
E
R
E
S
Á
L
Ó
K
U
P
E
C
A
É
Z
N
A
J
Q
B
V
O
H
Y
K
V
Ő
U
S
K
O
F
A
S
M
E
N
É
Y
J
H
O
J
T
R
T
T
Ő
Z
S
É
R
A
C
Z
R
O
A
M
E
S
Z
E
S
J
S
E
Q
S
K
P
V
Z
E
H
Ű
Ó
I
A
K
Z
O
L
A
J
Á
R
U
S
S
V
É
Ó
C
S
K
Á
S
N
I
F
J
E
G
E
S
W
C
J
T
E
É
S
Á
C
P
U
I
X
K
A
L
M
Á
R
Ó
L
C
Ó
S
Z
E
R
E
S
D
ZMEGFEJTÉS
Vízszintesen:
gyolcsárus               fűszeres        lókupec         kofa               tőzsér            meszes          olajárus       
ócskás           jeges              kalmár          ószeres                    
Függőlegesen:
kocsis            fuvaros         postakocsis             révész           hajós            

Különös, ritkán hallott foglalkozásneveket rejtenek a betűkígyók. Karikázd be őket! Hányat találsz meg?
+Tudod-e, mit csináltak?tpákásznheslpedellusjieaispánvrxoswaranyászdűbakterm 
   
nksvborbélykvfelcserpűzstbábaxíhfsőkböllérvawtkcsiszár    

gyepmesterfmxmlszénégetőyzgjqűdgerencséráaírnoknsá              

míkubikosúihajtódcokjyxrévészczhőltőzsérdbeécbodnárm

kádárxleprosintérdbvhűpintérdzáambognárzszwkulcsárc      

krlámpagyújtogatóptsoógcsőszdtqlósuszterpríikdhvtímár               

zmészárosswószereskrctxvincellérdáűskalmárbwjűxkofam
MEGFEJTÉS
pákász           pedellus        ispán              aranyász       bakter          
borbély         felcser           bába             böllér             csiszár          
gyepmester          szénégető        gerencsér     írnok             
kubikos         hajtó              révész           tőzsér            bodnár         
kádár             sintér             pintér            bognár          kulcsár         
lámpagyújtogató          csősz              suszter          tímár            
mészáros      ószeres         vincellér        kalmár          kofa