2013. július 19., péntek

Szinonimák kakukktojással - igék, főnevek, melléknevek


Kakukktojás - főnevek között


Keresd meg a kakukktojást mindegyik sorban!


copf           farok          hajfonat       varkocs

harc       csata       háború      küzdelem

gond        baj       nehézség    fájdalom

rés       repedés       hasadás       üreg

lendület      szellő           fuvallat      légáram

szőr       bunda    pihe      bozont

börtön        dutyi      tömlöc   torony

parádé       jelmez                maskara             álruha

muzsika      zene   vers             dal
Kakukktojás - igék között


Keresd meg a kakukktojást mindegyik sorban!


ereszkedik            lebeg           süllyed        zuhan                           
                                 
táplálkozik       eszik       rendel         falatozik

harcol         győz       viaskodik                 küzd                    
                        
siet       csatangol      bóklászik        téblábol               
             
pironkodik     szégyenkezik    irul-pirul    elbújik

cseveg         pletykál       traccsol      beszélget              
             
viccelődik      bolondozik       ugrat       csúfolódik

veszekszik       vitatkozik     zsémbelődik  pofozkodik

alszik      álmodozik      ábrándozik                képzelődik              
                
pöcköl        pöccint       dob      fricskázik                  

Kakukktojás - melléknevek között


Keresd meg a kakukktojást mindegyik sorban!


testes           széles           kövér                   molett                  
                     
önző           irigy          zsémbes         fukar                                      
                                            
magas         nyúlánk     hórihorgas       zömök

ijesztő         félelmetes         rémítő       vadító

udvarias     rendszerető     előzékeny     szolgálatkész
         
szorgalmas     kitartó    barátságos     tettre kész                 
            
koszos        régi      ócska        idejétmúlt                     
                    
oktondi      buta            eszetlen       ügyetlen

lusta        álmos      tesze-tosza          henyélő               

Kakukktojás - igék között

Melyik szó a kakukktojás?

szorong         aggodalmaskodik          retteg               
          faggatózik        aggódik                 cidrizik


trécsel         cseveg         tereferél     
          diskurál      rágalmaz    traccsol


somolyog        bazsalyog       sompolyog  
          mosolyog        felderül         vigyorog


meditál       töpreng        spekulál  
          tépelődik       sóhajtozik                tűnődik


visszariad        megfutamodik                 visszatáncol          
          visszahőköl        visszaér                        visszakozik

Kakukktojás - igék között

Melyik szó a kakukktojás?

ácsingózik        pepecsel                  piszmog      
          bíbelődik        szöszmötöl           vacakol


ődöng         kószál         csatangol   
          biceg           ténfereg         tekereg


henceg        nagyzol      hivalkodik
          felvág             hangoskodik       flancol


báboz                   mímel               színlel        
          komédiázik                színészkedik        tettet


zsémbel          zsörtölődik        dohog        
          morgolódik           zsibbad       házsártoskodik

Kakukktojás - melléknevek között

Melyik szó a kakukktojás?

csenevész         ocsmány        csúf             
              rusnya        ronda           pocsék


kócos          borzas        kopasz       
          loboncos       boglyas         gubancos


colos           nyurga       égimeszelő           
          sudár          vékonypénzű       nyúlánk


ósdi             használhatatlan            ódon          
          idejétmúlt        régimódi               ősrégi


markos       vasgyúró       vállas               
          deltás          terebélyes         keménykötésű


Kakukktojás - melléknevek között

Melyik szó a kakukktojás?

pimasz        szeszélyes     tenyérbemászó 
          szégyentelen       arcátlan        nyegle


hóbortos     különc        bogaras     
          rigolyás      arrogáns    kelekótya


élhetetlen        pityókás       gyámoltalan 
          ügyefogyott           pipogya      tutyimutyi


fösvény         zsugori         fukar                  
          szűkmarkú       kuporgató       szemfüles


fortélyos     csalafinta      gonosz    
          cseles           agyafúrt       rafinált


Kakukktojás - főnevek között

Melyik szó a kakukktojás?

csetepaté         cidrizés      civódás   
          perlekedés      torzsalkodás    marakodás


csibész        csirkefogó       zsivány 
          pernahajder        komisz        fegyenc


bajnokság         rangadó        viadal              
          verseny       diadal               összecsapás


zsivaj          nesz            ricsaj         
          lárma            zsinat          zsibongás


álmatlanság         kórság        ragály                 
          gyengélkedés       járvány      nyavalya
Kakukktojás - igék és melléknevek között

Melyik szó a kakukktojás?

konok         önfejű         dacos         
          zárkózott       nyakas      csökönyös


öntelt          önfeledt          önelégült   
          elbizakodott         hiú         hetyke


mocskos     szutykos        totyakos
          koszlott       szurtos        koszos


álmélkodik         hüledezik         furcsáll 
          meghökken        handabandázik         elképed


rajong        rejteget       leplez         
          takargat     sumákol     palástol


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése