2022. október 13., csütörtök

"Álintarziák" és valódi intarziák j / ly betűkkel; + kakukktojással

 

„Álintarziák” és valódi intarziák j / ly betűkkel

Ezek a kifejezések egy-egy rövid szót adnak.

Legalább egyikük tartalmaz j vagy ly hangot.

Találd ki őket!

Ha a kapott szókapcsolatot egy szóba gyúrod, alkothatsz valódi intarziát adó szót vagy „álintarziát”.

Jelöld: melyik szókapcsolat ad valódi intarziát V és melyik „álintarziát” = Á?

 

Pl.

Ál            =             bog        +             ja                          

kötött csomó    +             csodálkozó szócska       

/              boglya                 =             nagyobb kupac

Valódi   =             bog        +             ja                          

kötött csomó    +             csodálkozó szócska       

/              bogja                   =             fonalból, kötélből kötött csomója                         

 

 

díszítő fonalcsomó         +             fizetendő összeg             = az állatokat őrző  pásztor segítője

hangyalakás       +             rakodóhely        = az állatokat őrző pásztor segítője

 

díszítő fonalcsomó         +             előidéző körülmény       = díszítő fonalcsomók

hangyalakás       +             külső védő, tartó             = díszítő fonalcsomók

 

díszítő fonalcsomó         +             húsos sertésgerincén                   = mindenbe beleakaszkodó termésű gyomnövény

hangyalakás       +             temetés, disznóvágás utáni közös étkezésén                    = mindenbe beleakaszkodó termésű gyomnövény

 

zár          +             csodálkozó szócska        = fejet védő, lehajtható kapucni

zár          +             csodálkozó szócska        = zárja

 

megvonja a levegőt       +             talajt forgat        = a levegő megvonása

csorgott               +             talajt forgat        = a levegő megvonása

 

feltéve                 +             megfelelő           = vízi közlekedési eszköz

fejtető szőrzete                   +             csodálkozó szócska        = vízi közlekedési eszköz

 

érzelem sóhajtásban              +             egyes szám 2. személy                 +             rostnövény       

 = nem megfelelő

térrész                 +             egyes szám 2. személy                 +             rostnövény        

 = nem megfelelő

 

érzelem sóhajtásban     +             lefelé zuhansz                  = egyetért

térrész                 +             lefelé zuhansz                  = egyetért

 

térrész                 +             közelre mutat                   = tesz

érzelem sóhajtásban     +             közelre mutat                   = tesz

 

egy helyre, állapotba kerül         +             állat alá terített széna                   = elismerő adomány

rostnövény        +             kacat                     = elismerő adomány

 

időszak                +             térrész                 = iszákos, mulatozó

időszak                +             érzelem sóhajtásban     = iszákos, mulatozó

 

román pénznem             +             kiindulópont                 = lefelé tartó felület

lefelé tart           +             harmadik személy          = lefelé tartó felület

 

csodálkozó szócska        +             működtető        = vágyakozó

vágy      +             állóvíz                   = vágyakozó

 

fakó szőrű ló      +             ragadozó tengeri hallal                 = apró, puha tollakkal

apró puha tollak              +             káposztaféle                     = apró puha tollakkal

 

kötőszó                          +             nyílászáró           = nyomtatott hírforrás

tejtermék           +             csodálkozó szócska        = nyomtatott hírforrás

 

kötőszó                     +             lepottyant          = hitvány, silány

tagadószó           +             lefelé tart           = hitvány, silány

 

növény nélküli, kopasz              +             területi egység               = nagyméretű tároló edény

rögzít, nem enged változni         +             panasz szó          = nagyméretű tárolóedény

 

 

MEGFEJTÉSEK

Valódi   =             bojt       +             ár                          

díszítő fonalcsomó         +             fizetendő összeg            

/              bojtár                   =             az állatokat őrző pásztor segítője

Ál            =             boly       +             tár                         

hangyalakás       +             rakodóhely       

/              bojtár                   =             az állatokat őrző pásztor segítője

 

Valódi   =             bojt       +             ok                         

díszítő fonalcsomó         +             előidéző körülmény                     

/              bojtok                  =             díszítő fonalcsomók

Ál            =             boly       +             tok                        

hangyalakás                       +             külső védő, tartó            

/              bojtok                  =             díszítő fonalcsomók

 

Valódi   =             bojt       +             orján                    

díszítő fonalcsomó         +             húsos sertésgerincén                  

/              bojtorján            =             mindenbe beleakaszkodó termésű gyomnövény

Ál            =             boly       +             torján                  

hangyalakás                       +             temetés, disznóvágás utáni közös étkezésén   

/              bojtorján            =             mindenbe beleakaszkodó termésű gyomnövény

 

Ál            =             csuk       +             ja                           

zár                                         +             csodálkozó szócska       

/              csuklya                 =             fejet védő, lehajtható kapucni

Valódi   =             csuk       +             ja                           

zár                                         +             csodálkozó szócska       

/              csukja                   =             zárja

 

Valódi   =             fojt        +             ás                          

megvonja a levegőt       +             talajt forgat       

/              fojtás                    =             a levegő megvonása

Ál            =             folyt      +             ás                          

csorgott                               +             talajt forgat       

/              fojtás                    =             a levegő megvonása

 

Valódi   =             ha           +                                       

feltéve                                 +             megfelelő          

/              hajó                      =             vízi közlekedési eszköz

Valódi   =             haj         +             ó                            

fejtető szőrzete                   +             csodálkozó szócska       

/              hajó       =             vízi közlekedési eszköz

 

Valódi   =             haj         +                                       

fejtető szőrzete                   +             állóvíz                  

/              hajtó                     =             hajtást növesztő

Valódi   =             hajt        +             ó                            

friss növényi részt fejleszt          +             csodálkozó szócska       

/              hajtó                     =             hajtást növesztő

 

Ál            =             hej         +             te           +             len        

érzelem sóhajtásban                    +             egyes szám 2. személy                 +             rostnövény       

/              helytelen            =             nem megfelelő

Valódi   =             hely       +             te           +             len        

térrész                 +             egyes szám 2. személy                 +             rostnövény       

/              helytelen            =             nem megfelelő

 

Ál            =             hej         +             +             esel                      

érzelem sóhajtásban     +             lefelé zuhansz                 

/              helyesel              =             egyetért

Valódi   =             hely       +             esel                      

térrész                                 +             lefelé zuhansz                 

/              helyesel              =             egyetért

 

Valódi   =             hely       +             ez                          

térrész                                 +             közelre mutat                  

/              helyez                  =             tesz

Ál            =             hej         +             ez                          

érzelem sóhajtásban     +             közelre mutat  

/              helyez                  =             tesz

 

Valódi   =             jut          +             alom                    

egy helyre, állapotba kerül         +             állat alá terített széna                  

/              jutalom                      =             elismerő adomány

Valódi   =             juta        +             lom                       

rostnövény                        +             kacat                    

/              jutalom               =             elismerő adomány

 

Valódi   =             kor         +             hely                      

időszakasz                          +             térrész                

/              korhely                =             iszákos, mulatozó

Ál            =             kor         +             hej                        

időszakasz                             +             érzelem sóhajtásban    

/              korhely                  =             iszákos, mulatozó

 

Valódi   =             lej           +                                       

román pénznem             +             kiindulópont                    

/              lejtő                      =             lefelé tartó felület

Valódi   =             lejt         +             ő                            

lefelé tart                           +             harmadik személy         

/              lejtő                      =             lefelé tartó felület

 

Valódi   =             ó             +             hajtó                    

csodálkozó szócska        +             működtető       

/              óhajtó                  =             vágyakozó

Valódi   =             óhaj       +                                       

vágy      +             állóvíz                  

/              óhajtó                  =             vágyakozó

 

Ál            =             pej         +             hekkel                 

fakó szőrű ló                      +             ragadozó tengeri hallal                

/              pelyhekkel         =             apró, puha tollakkal

Valódi   =             pelyhek         +             kel         

apró puha tollak                      +             káposztaféle                    

/              pelyhekkel         =             apró puha tollakkal

 

Valódi   =             s              +             ajtó                      

kötőszó                               +             nyílászáró          

/              sajtó                     =             nyomtatott hírforrás

Valódi   =             sajt        +             ó                            

tejtermék                           +             csodálkozó szócska       

/              sajtó                     =             nyomtatott hírforrás

 

Valódi   =             s              +             elejt                     

kötőszó                               +             lepottyant         

/              selejt                    =             hitvány, silány

Valódi   =             se           +             lejt                        

tagadószó                           +             lefelé tart          

/              selejt                    =             hitvány, silány

 

Ál            =             tar          +             táj                         

növény nélküli, kopasz                 +             területi egység                              

/              tartály                  =             nagyméretű tároló edény

Ál            =             tart        +             áj                           

rögzít, nem enged változni         +             panasz szó         

/              tartály                  =             nagyméretű tárolóedény

 

 

 

Kakukktojás:     „Álintarzia” valódi intarziák között        j / ly betűkkel

 

Ezek a kifejezések egy-egy rövid szót adnak.

Legalább egyikük tartalmaz j vagy ly hangot.

Találd ki őket!

Ha a kapott szókapcsolatot egy szóba gyúrod, alkothatsz valódi intarziát adó szót vagy „álintarziát”.

Jelöld: melyik szókapcsolat ad valódi intarziát V és melyik „álintarziát” = Á?

 

Három szókapcsolat egy szóba gyúrásával tudsz valódi intarziát adó szót alkotni. A negyedik szókapcsolat „álintarziát” ad.

Melyik a kakukktojás = K vagyis az „álintarzia”?

 

kristályos ízesítő              +             fejtető szőrzete              =             mély, hangot adó lélegzet

kellemetlen hang            +             előidéző körülmény       =             hangjelenségek

öreg                      +             panasz szó          =             kétség, bizonytalanság

szánkóféle         +             szája      =             kelt tésztából mákkal készült étel

 

névelő                 +             ajak       =             tartósan csapadékmentes időszak

csodálkozó szócska        +             fejtető szőrzete         =             vágy

lefelé kiterjedő               +             egyes szám 1. személy =             belsejében

egész                            +             fenekén pihen =             valóra válik

 

nyíllövő fegyver                      +             legértékesebb kártyalap            

 =             íjjal felfegyverzett személy

gömbszerű légnemű anyag        +             névelő                 =             juhtejből készült sajtféle

tájékoztat           +             kötőszó            =             hivatalos tájékoztatás

hangyalakás           +             fizetendő összeg             =             szláv földbirtokos

 

indulás                 +             névelő                 =             felületén, tetején

pálca                 +             kerek nyílás       =             fából, fémből készült vékony pálcájuk

élőlény legkisebb egysége         +             kötőszó               =             előérzet

ruhát tisztít          +             tulajdonságra mutat röviden     =             derűs arckifejezés

 

részekre aprít          +             ragadozó emlős kicsinye             

 =             préselés után megmaradt szőlőrészek

szelet, rész              +             bosszankodó, csodálkozó szócska           

 =             a fő mondanivalót tartalmazó rész

szeszes ital            +             hangya lakása   =             gyógyhatású bogyót termő cserje

sebzáró réteg         +             gyapjas szarvasmarha   =             fekete madarak

 

összes dolog                     +             mozgott              =             hamarosan

kisebb terület                   +             feszítő szerszám              =             nagyobb terület

nem akadályoz                 +             sötét napszak   

 =             egyetértő szóbeli vagy írásbeli hozzájárulás

szétoszlik                       +             apró rész             =             valaminek a mérete, határa

 

a nappal vége          +             sötét napszak                   =             nagyszabású fényűző mulatság

birka                     +             legértékesebb kártyalap             =             bárányok őrzője

érzékelhető üzenet       +             orvosi recept     =             társadalmi hovatartozást jelző ékszer

friss növényi részt fejleszt          +             talajt forgat        =             fiatal lágyszárú növényi rész

 

élőlény legkisebb egysége         +             apró rész             =             előérzet

étel                       +             hím birka             =             zárt tetejű csónak evezőse

fő testrészed                    +             alkotó rész         =             korona nélküli uralkodó

törzset növesztő növények       +             hirtelen gondolat           

 =             éghető anyagba mártott világító eszköz

 

kötőszó               +             névelő                 +             szabadság           =             tompán fáj

felső végtag       +             kenhető tejtermék        =             ragadozó madár

friss tőhajtás         +             tulajdonossá tesz            =             kihajt, származik

egyes szám 2. személy                 +             emlő fehér folyadéka  

 =             építmény legfelső része

 

épp most van         +             kötőszó          +             lángol                  

 =             megfigyelhető tény,esemény

szeszes ital          +             gyapjas szarvasmarha   =             fiatal szarvasmarhák

kosarat                +             sötét napszak   =             nagy méretű, díszes épület

sötét napszak       +             érzékelhető üzenet       =             sötét napszak

 

jövendölő           +             fás növényi rész              =             kedvező minőség, szívélyesség

étel megvonása             +             életet kiolt         =             keveset vagy egyáltalán nem eszik

személyre kérdez           +             lapos tengeri hal              =             uralkodója

lefelé kiterjedő           +             fenekén pihen                 =             lefelé kiterjed

 

sima, sík felület             +             panasz szó          =             mélyen fekvő sík terület

kötőszó                          +             pottyant              =             élőlények testének alapegysége

kenhető tejtermék        +             fiúnév   =             kuruzsló személy

kopasz, csupasz           +             sötét napszak   =             állatok fejtetején lévő húsos bőrkinövés

 

felső végtag       +             sötét napszak   =             íves rész, szelet

felszínére          +             hirtelen gondolat            =             lapos testű tengeri hal

többes szám 1. személy          +             zsírréteg              =             férfinév

értelmes hangsor           +             hirtelen gondolat            =             hüvelyes termésű növény

 

mélyít             +             fizetendő összeg             =             követ, szenet bányászó munkás

többes szám 1. személy             +             japán pénznem           =             tulajdonságra kérdező szó

szállított vizes tartály           +             húsos sertésgerinc         =             létraféleség

fejtetőd szőrzete            +         nagy mennyiségben áraszt         =        még nem férjezett nőt

 

morcos            +             panasz szó          =             a pisztoly elődje

ütlegel           +             pottyant              +             feszítő szerszám              =             izzadság

tulajdonságra mutat röviden     +             időszakasz          =             néha, időnként

tájékoztat           +             kellemetlen hatású        =             csekély, nem fontos

 

egy irányba halad            +             előidéző körülmény       =             egy irányba haladok

búcsúzó köszönés          +             hirtelen gondolat            =             haladásra szolgáló útvonal

fejtető szőrzete              +             állóvíz                   =             hajtást hozó

magasabb szintre            +             pottyant              =             emlékezete cserben hagyja

 

testi, lelki szenvedést él át         +             énekem              =             kellemetlen érzés

bírósági ügy               +             vidám felkiáltás                =             pénz gyűjtésére szolgáló tároló

fő rész, testrész            +             valamivé vált     =             megfelelő állapotú

tölgyfajta                   +             személyre, dologra kérdez         =             patak

 

válogatva szedeget        +             egyes szám 3. személy                

 =             válogatott dolgokat összeszedő

egy helyre, állapotba kerül         +             előidéző körülmény       =             érkezem

kopasz, csupasz               +             hirtelen gondolat            =             lapocka feletti hús

toldalék                       +             panasz szó          =             tömegesen terjedő fertőző betegség

 

eldug                +             sötét napszak   =             titokzatos jelenség, körülmény

fő rész, testrész               +             cselekedet         =             helyéből kibontott

friss növényi részt fejleszt          +             távolba mutat   =             működtetett

lefelé kiterjedő                  +             röviden közelire mutat                 =             bensője

 

tagadószó            +             élvezet                =             alacsony vízállású

felső végtag       +             bosszúság, meglepetés, vágyakozás      =        a sertés gerinc melletti húsa

népi gyógyító    +             régi mértékegység         =             kezdeményezés, tanács

friss növényi részt fejleszt          +             csodálkozó szócska        =             hajtást hozó

 

megfelelő           +             időszakasz          =             megfelelő időben

fő rész, testrész           +             egy helyről többfelé      =             a balta rokonát

sokaság              +             sötét napszak   =             pöttyös, rigó nagyságú madár

külső burok        +             névelő                 =             ragadozó madár

 

kötőszó                    +             pottyant              =             élőlények testének alapegysége

érzékelhető üzenet       +             sportöltözet      =             színpadi, báli álöltözet

hangyalakás            +             hosszú lábú, piros csőrű madár  

 =             a Naprendszer egyik égiteste

kerek nyílás          +             elérhetővé tesz valamit          =             hiány keletkezik a felszínén

 

 nevezetes alkalom         +             sötét napszak   =             látványos szertartás valamilyen alkalomból

nem tud tovább haladni              +             panasz szó          =             gátló tárgy, körülmény

odébb mozdít                   +             kenhető tejtermék        =             lopó személy

alkohol                   +             sötét napszakos              =             kiszámíthatatlanMEGFEJTÉSEK

Kakukktojás:     „Álintarzia” valódi intarziák között        j / ly betűkkel

 

Valódi   =                        +             haj         =             sóhaj

Valódi   =             zaj          +             ok           =             zajok    

Ál            =             agg         +             áj            =             aggály  

Valódi   =             bob        +             ajka       =             bobajka

 

Ál            =             a             +             száj        =             aszály

Valódi   =             ó             +             haj         =             óhaj

Valódi   =             mély      +             én          =             mélyén

Valódi   =             teljes    +             ül            =             teljesül

 

Valódi   =             íj             +             ász         =             íjász

Valódi   =             gomoly +             a             =             gomolya

Valódi   =             jelent    +             és           =             jelentés

Ál            =             boly       +             ár            =             bojár

 

Valódi   =             rajt         +             a             =             rajta

Ál            =             bot         +             lyuk       =             botjuk

Valódi   =             sejt        +             és           =             sejtés

Valódi   =             mos       +             oly          =             mosoly

 

Valódi   =             tör          +             kölyök  =             törkölyök

Ál            =             cikk        +             ej            =             cikkely

Valódi   =             bor         +             bolya     =             borbolya

Valódi   =             var         +             jak          =             varjak

 

Valódi   =             mind     +             járt         =             mindjárt

Valódi   =             táj          +             ék           =             tájék

Ál            =             enged                  +             éj            =             engedély

Valódi   =             terjed   +             elem     =             terjedelem

 

Ál            =             est         +             éj            =             estély

Valódi   =             juh         +             ász         =             juhász

Valódi   =             jel           +             vény      =             jelvény

Valódi   =             hajt        +             ás           =             hajtás

 

Valódi   =             sejt        +             elem     =             sejtelem

Valódi   =             kaja       +             kos         =             kajakos

Valódi   =             fejed     +             elem     =             fejedelem

Ál            =             fák         +             ja            =             fáklya

 

Valódi   =             s              +             a             +             jog         =             sajog

Ál            =             kar         +             vaj          =             karvaly

Valódi   =             sarj        +             ad           =             sarjad

Valódi   =             te           +             teje       =             teteje

 

Valódi   =             jelen     +             s              +             ég           =             jelenség

Valódi   =             bor         +             jak          =             borjak

Ál            =             kast       +             éj            =             kastély

Valódi   =             éj            +             jel           =             éjjel

 

Valódi   =             jós          +             ág           =             jóság

Valódi   =             böjt       +             öl            =             böjtöl

Ál            =             ki            +             rája        =             királya

Valódi   =             mély      +             ül            =             mélyül 

 

Ál            =             lap          +             áj            =             lapály   

Valódi   =             s              +             ejt          =             sejt

Valódi   =             vaj          +             Ákos      =             vajákos

Valódi   =             tar          +             éj            =             taréj

 

Valódi   =             kar         +             éj            =             karéj

Valódi   =                         +             ja            =             rája

Ál            =             mi           +             háj         =             Mihály

Valódi   =             szó         +             ja            =             szója    

 

Valódi   =             váj          +             ár            =             vájár

Ál            =             mi           +             jen         =             milyen

Valódi   =             lajt         +             orja        =             lajtorja

Valódi   =             hajad    +             ont         =             hajadont

 

Ál            =             mord     +             áj            =             mordály

Valódi   =             ver         +             ejt          +             ék           =             verejték

Valódi   =             oly          +             kor         =             olykor

Valódi   =             jelent    +             éktelen             =             jelentéktelen

 

Valódi   =             jár          +             ok           =             járok

Ál            =                        +             ja            =             pálya

Valódi   =             haj         +                        =             hajtó

Valódi   =             fel          +             ejt          =             felejt

 

Valódi   =             fáj          +             dalom   =             fájdalom

Ál         =             per         +             sej          =             persely

Valódi   =             fej          +             lett         =             fejlett

Valódi   =             cser       +             mely      =             csermely

 

Valódi   =             gyűjt     +             ő             =             gyűjtő

Valódi   =             jut          +             ok           =             jutok

Valódi   =             tar          +             ja            =             tarja     

Ál         =             rag         +             áj            =             ragály

 

Ál        =             rejt        +             éj            =             rejtély

Valódi   =             fej          +             tett        =             fejtett 

Valódi   =             hajt        +             ott          =             hajtott

Valódi   =             mély      +             e             =             mélye

 

Ál        =             se           +             kéj         =             sekély

Valódi   =             kar         +             aj            =             karaj

Valódi   =             javas     +             lat           =             javaslat

Valódi   =             hajt        +             ó             =             hajtó

 

Valódi   =                         +             kor         =             jókor

Valódi   =             fej          +             szét       =             fejszét

Ál        =             sereg    +             éj            =             seregély

Valódi   =             héj         +             a             =             héja

 

Valódi   =             s              +             ejt          =             sejt

Valódi   =             jel           +             mez       =             jelmez

Ál            =             boly       +             gólya     =             bolygója

Valódi   =             lyuk       +             ad           =             lyukad

 

 Ál         =             ünnep  +             éj            =             ünnepély

Ál         =             akad      +             áj            =             akadály

Valódi   =             tol          +             vaj          =             tolvaj

Ál           =            szesz          +         éjes            =           szeszélyes         
Kakukktojás:     Valódi intarzia „Álintarziák” között       j / ly betűkkel

 

Ezek a kifejezések egy-egy rövid szót adnak.

Legalább egyikük tartalmaz j vagy ly hangot.

Találd ki őket!

Ha a kapott szókapcsolatot egy szóba gyúrod, alkothatsz valódi intarziát adó szót vagy „álintarziát”.

Jelöld: melyik szókapcsolat ad valódi intarziát V és melyik „álintarziát” = Á?

 

Három szókapcsolat egy szóba gyúrásával tudsz „álintarziát” adó szót alkotni. A negyedik szókapcsolat valódi intarziát ad.

Melyik a kakukktojás = K vagyis a valódi intarzia?

                                                                                                                                                            

 

egyik szülő         +             evezős , vitorlás tengeri hajó     =             trópusi madara

textil szélét eldolgozza                 +             sötét napszak   =             valaminek a széle

a látás szerve                    +             sötét napszak   =             egy ember jellemzőinek összessége

odébb mozdít                   +             kenhető tejtermék        =             lopó személy

 

a test motorja                  +             sötét napszakos              =             készséges, kedves, segítőkész

fő rész, testrész              +             egyes szám 3. személy =             tehén tőgyéből tejet préselő személy

alig él                              +             bosszankodó, csodálkozó szócska          

 =             henger, mely körül kerék forog

nagy termésű kúszónövény       +             sötét napszak   =             tökéletes személy vagy dolog

 

nevezetes alkalom         +             sötét napszak   =             látványos szertartás valamilyen alkalomból

királyi, nagyúri lakóépület           +             kerek nyílás       =             érkezésére készülünk

só népies neve                +             biztató szócska                 =             kár, hogy így lett

vásárol                           +             sötét napszak   =             fenyegetettség

 

cipel                            +             panasz szó          =             ellenségeskedés

nem fajtiszta              +             tulajdonságra mutat röviden     +             nedvesedik       

=             fém sporteszközön csúszik a jég             

nem tud tovább haladni              +             panasz szó          =             gátló tárgy, körülmény

névelő                 +             ajak       =             tartósan csapadékmentes időszak

 

 

 

MEGFEJTÉSEK

Kakukktojás:     valódi intarzia  „álintarziák” között       j / ly betűkkel

 

Ál            =             papa      +             gálya      

papagája                                                                           

Ál            =             szeg       +             éj            =             szegély

Ál            =             szem     +             éj            =             személy

Valódi   =             tol          +             vaj          =             tolvaj

 

Ál            =             szív        +             éjes       =             szívélyes

Valódi   =             fej          +             ő             =             fejő

Ál            =             teng      +             ej            =             tengely

Ál            =             tök         +             éj            =             tökély

 

Ál            =             ünnep  +             éj            =             ünnepély

Ál            =             vár         +             lyuk       =             várjuk

Valódi   =             saj          +             nos        =             sajnos                 

Ál            =             vesz       +             éj            =             veszély

 

Ál            =             visz        +             áj            =             viszály

Valódi   =             korcs     +             oly          +             ázik        =             korcsolyázik

Ál            =             akad      +             áj            =             akadály

Ál            =             a             +             száj        =             aszály