2014. január 10., péntek

Móra Ferenc : Kincskereső kisködmön - szövegfeldolgozás - olvasónaplóSzépen szóló muzsika  

1.      Számozással rendezd sorba az eseményeket!
__ Marika a párnája alá rejti a hangszert.
__ Gergő szolgálataiért kapja a körtemuzsikát.
__ Hajnalban Gergő visszaszerzi a muzsikáját.
__ Nem szól többé a körtemuzsika.
__ Már szívesen odaadná a halott testvérének a hangszert.

2.      Jellemezd Gergőt a megkezdett mondatok folytatásával!

Segítőkész volt, mert___________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hiszékeny volt, mert___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Irigy volt, mert _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Megbánta, amit tett, ezért_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.      Fogalmazd meg a saját szavaiddal az író kifejezéseit!

… minden fortélyát kitanultam a körte-muzsikának.
____________________________________________________________________________________
… az öreg Titulász doktornak … akkoriban majd mindig harmatos lett a pápaszeme, ha lehajolt a hugicámhoz.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
… már bekönyökölt az este az ablakon.
____________________________________________________________________________________
Borongós volt a homloka az apámnak…
____________________________________________________________________________________
elfakadtam sírva…
____________________________________________________________________________________

4.      Mi lett Gergő büntetése a történet végén?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.      Mit jelent ez a mondat?
Akkor éreztem életemben először fájdalmat úgy, hogy senki se bántott.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________A cinegék királya
                   
1. Mi volt a tök szerepe ebben a történetben?
_______________________________________________________________________________________
2. Mit mesélt Messzi Gyurka, az öreg csősz a cinegekirályról, miért kellene megfogni?
_______________________________________________________________________________________
3. Magyarázd meg a saját szavaiddal, mit jelentenek a következő írói kifejezések!
 … ezért ugyan kár volt azt a szép nagy tököt elprédálni…
_______________________________________________________________________________________
… Messzi Gyurka fabulás ember volt. Az édesapám meg is pirongatta érte, hogy mit ámít ilyen mesékkel.
_______________________________________________________________________________________
4. Kösd össze a megadott színeket a cinegekirály öltözetének darabjaival ( illetve a madár megfelelő testrészeivel ) !
            kék                fekete              piros               fehér                  rózsaszín
 koronája ( =feje )     palástja ( =háta )     mellénye ( =melle )    csizmája ( =lába )        szakálla
 5. Melyik hangot hol adta a rabságba ejtett cinege? Kösd össze a megfelelőket!
Nyitnikék                                       rabságban
Küncsücsü                                     szabadon eresztve
6. Nevezd meg, ki mondta, és kinek mondta a következőket!
 Álmodta kend azt, bátya.       _______________________________________________________________
 Drótoztasd össze a fejedet, öcsém, hogy szét ne vesse az a nagy ész!          ____________________________
7. Miért engedte Gergő szabadon a cinegekirályt?
_______________________________________________________________________________________
8. Igaz-e, hogy Gergő azért lett beteg, mert elengedte a cinegekirályt?
Igen/nem, mert _________________________________________________________________________
9. Írd le röviden, mit látott Gergő lázálmában!
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
      10.  Húzd alá a mondatba illő szót!
A cinegekirály valójában         széncinege       szakállas cinege          barátcinege                 volt.
Az ősök kincse             

kertészpecsenye= sült tök, bundás gombóc= hajában főtt krumpli, vadribizli, kirántott galambfióka.
1. Miért volt más napokhoz képest különleges ez az ünnepi ebéd?
_______________________________________________________________________________________

2. Mit tett Küsmödi bácsi, amikor belépett Gergőékhez?
_______________________________________________________________________________________

3. Mivel magyarázta, amit tett?
_______________________________________________________________________________________

4. Említs néhány dolgot, miféléket beszéltek Küsmödiről a falubeliek?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Fogalmazd meg a saját szavaiddal a következő kifejezéseket!
… szélfogó fülei voltak, …tömpe…orra, és olyan szemöldökei, mintha tévedésből a homlokán nőtt volna ki a bajusza…
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
… úgy néztem most a hatalmas emberre, mint a vasvilla…
_______________________________________________________________________________________
… behajította a porciómat a ködmönnyak mögé…
_______________________________________________________________________________________
Az apám világéletében szűkszavú ember volt, kurtán felelgetett.
_______________________________________________________________________________________
… mit figurázol te énvelem?
_______________________________________________________________________________________

6.      Miért kínálta Gergő édesanyja Küsmödit mindenfélével?
_______________________________________________________________________________________

7.      Mi volt Gergő véleménye Küsmödi nagy falatozásáról?
_______________________________________________________________________________________

8.      Mire akarta rábeszélni Küsmödi Márton szűcsöt?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.      Miért nem sikerült a rábeszélés?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.  Ki mondta, kinek mondta?
Megállj csak, lelkem gyermekem, mit hozok ám én teneked mindjárt!
___________________________________________________________________________
… tátsd el a szád, hadd nézzem, benne van-e még a gyík a torkodban!
___________________________________________________________________________
… megfizetsz még ezért, te sült tökön élő subanyomorító!
___________________________________________________________________________
A sarkantyús csizma

Küsmödi bácsi szerint Márton szűcs őse az ország bárója volt, akinek a kincse el van ásva. Márton szűcs nem hitt neki, de Gergő fantáziáját megindította.
1.      Említs néhány dolgot, miről ábrándozott Gergő, mi lesz, ha sikerül megtalálnia a kincset? ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Miért nevezték a környékbeliek malomháznak Gergőék házát?_______________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Miért kezdte el magában Gergő Malomvárnak nevezni?_____________________________________ _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Miféle munkákkal keresett egy-egy garast Gergő? __________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Mi volt Márton szűcs terve, mit vesznek majd a keresett pénzből? ____________________________

6. Kit irigyelt meg Gergő a sarkantyús csizmájáért?___________________________________________

7. Miért csodálkoztak el azon a szülei, hogy csizmát kér? ______________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. Miért érezte úgy Gergő, hogy mindenféle hang ( a kakas, a fűrész, a talicska, az óra ) az ő mezítlábasságát csúfolja? ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. Milyen feltétellel adta át Gergőnek édesapja a sarkantyús csizmát? ___________________________
______________________________________________________________________________________

10. Igaz-e, hogy a sarkantyús csizma viselése minden korábbi örömétől megfosztotta? Indokold a válaszodat! _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

11. Szerinted ijedtében, vagy örömében jajdult fel Gergő, amikor a kapával kihasította a sarkantyús csizmát? Indokold a válaszodat!_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

12. Magyarázd el saját szavaiddal, mire tanította ezzel a mondással Márton szűcs a fiát!
Látod, így jár a csirke, mikor fecskét akar játszani. Ne kívánkozz te sarkantyús csizmára, mezítláb is megnőhetsz akkorára, mint a bíró fia._________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Ismered-e ezt a közmondást? Nem a ruha teszi az embert. Miért illik ehhez a történethez? _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Hogyan tanultam meg olvasni?

1.      Mit és hogyan játszott Gergő a malomház lépcsőjén talált rozsdás szögekkel? __________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Fogalmazd meg a saját szavaiddal, mit jelentenek Gergő édesanyjának és édesapjának mondatai!
… szegénykémnek nem egészen úgy szolgál az esze, mint más rendes embernek.
_______________________________________________________________________________________
… olyan oktalanul mégse nőhetsz fel, mint a lósóska az árokparton.
_______________________________________________________________________________________

Kese kalapos csak afféle vad-tanító volt, akinek a keze alá a szegény emberek adták a gyereküket. Nyáron a kalapos mesterséget folytatta, télre pedig beállt tanítónak.
3. Hogyan tanultak írni a gyerekek Kese kalapos iskolájában? _________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gergő elgondolkozott azon, mire való az iskola. Úgy gondolta, iskolába járás nélkül is tud írni és olvasni az ember.
4. Magyarázd meg, mit értett Gergő olvasás alatt!
Hiszen… olvas az ember, amikor megolvassa, hogy hányat szól a kakukk…
_______________________________________________________________________________________

5. Mit értett Gergő írás alatt?
… ír az ember szűcskrétával a láda tetejére …mindenféle szép lovakat…
_______________________________________________________________________________________

6.      Miért nem engedte el Gergőt édesanyja az iskolába? _______________________________________
_______________________________________________________________________________________

Régen a gyerekek egy kicsi táblán, ( = palatábla ) egy kis krétaféle vessző
( = a palavessző ) segítségével rajzolgatva tanulták meg írni és olvasni a betűket.
7. Mi volt azon a télen Gergő palatáblája és palavesszője? _____________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. Ki tanította meg írni és olvasni? _________________________________________________________

9. Kit látott a téli tájban Gergő, akiről eszébe jutott a kincs szó? _______________________________________________________________________________________

10. Mi volt a furcsa abban, ahogy leírta ezt a szót? ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________

11.  Miért fejezte be Márton szűcs olyan hamar Gergő szűcsmesterségre való tanítását?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


A gyémántcserép

A kalendárium a mai naptár elődje, amely történeteket, népi időjóslást, a házban és a ház körül végzendő munkákról szóló tanácsokat, de még álomfejtést is tartalmazott. Ezt olvasta újra és újra Gergő, miután édesanyjától megtanult olvasni.
Az első igazi könyv, amit nagy élvezettel betűzgetett végig, a magyarok történelméről szólt.
1. Szerinted miért nem volt jó, hogy mindenféle újságlapokat és komoly tudományos könyveket olvasott Gergő? ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.      Mivel lepte meg az édesanyja? _________________________________________________________

3. Miért nem találta meg az öreg fekete kakast, hogy eldicsekedjen neki a szerzeményével? _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4.      Hol szeretett olvasni? Vajon miért ott? __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5.      Miket talált a kincses tarsolyban? Mi lett a sorsuk? ________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6.      Miért tette boldoggá Gergőt a " gyémántcserép " ? ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.      Miért tette mégis az oltárra a templomban? ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8.      Mivel bántotta meg Gergőt Gáspár apó? _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Gergő mégiscsak visszatette óvatosan a gyémántcserepet az oltárra, aztán elbóbiskolt.
9.      Írd le röviden, mit álmodott! ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Szerinted miért szólt hajnalban olyan szelíden Gergőhöz a máskor mogorva Gáspár apó? _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Ki mondta, és kinek mondta?
- Nem való az, fiam, hogy te mindenféle tücsköt-bogarat összeolvasol.
_______________________________________________________________________________________
- Csak apádnak most nem kell megmutatni, lelkem, mert ez nem nagyon tanulságos könyv, tudod, csak szép kitalálások vannak benne.
_______________________________________________________________________________________

12.  Írd le, mit jelent a 11. feladat második mondata! __________________________________________
______________________________________________________________________________________Miben lakik a magyar tündér?

markoláb: képzeletbeli gonosz lény
1. Mi a kapcsolat Messzi Gyurka bácsi és Mitvisz között? ______________________________________
_______________________________________________________________________________________

2.      Ki mondta, kinek mondta és mit jelent?
…a Mitvisznek mondtam, hogy no, ezt a gyereket is elvitte a markoláb.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.      Gergő ezt gondolta hazafelé menet: …ha soha meg nem kentek még fahájjal, most bizonyosan megkenegetnek azért, amiért úgy rájuk ijesztettem elveszésemmel. Mit akart kifejezni ezzel? ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.      Miért látta hazafelé menet ijesztőnek Gergő a malomházat? ________________________________


5. Hogy fogadták otthon? Édesanyja: ______________________________________________________
Édesapja: ______________________________________________________________________________

6. Mit tervezett Gergő, mi akar lenni nagy korában? _________________________________________

Aladdin a mesében a csodalámpa szellemének segítségével gazdagodott meg. Márton szűcs azt mesélte Gergőnek, hogy a magyar gyerek tündérje a ködmönben lakik.
7.      Mire tanít a csodaködmön! Írd a jelentéseket a megfelelő helyre!

            Vigyázz a ködmönre!              Tartsd meg a titkát!                Soha ne hazudj!
Mihelyt valaki megtudja, hogy a ködmönöd kincses ködmön, rögtön elveszíti az erejét.
______________________________________________________________________________________
…ha csak egyszer olyant mondasz is, ami nem igaz, a ködmöntündér tüstént olyan hosszúra ráncigálja a füledet, hogy legyezheted vele magadat. _____________________________________________________
… a ködmönnel úgy kell bánnod, mint a hímes tojással, hogy a tündért meg ne haragítsd. ______________________________________________________________________________________

8. Mikor bújik elő a tündér gazdája kívánságát teljesíteni? ____________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. Véleményed szerint miért mesélt efféléket Gergőnek az édesapja? ____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Miben egyezett meg végül Gergő az édesapjával? _________________________________________
_______________________________________________________________________________________

11. Miért hozott közben az édesanyja Gergőnek rézcsengettyűt a pásztoroktól?
_______________________________________________________________________________________

12. Mi a ködmön szó jelentése? ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________Az utolsó öltés

Gergő mindenáron tündéreket akart látni. Szüléje azt mesélte neki, hogy csak úgy sereglettek a tündérek pici korában Gergőt megcsodálni. Azóta akkor érezte a tündérek jelenlétét, amikor valami koldusformával meg egy fürjfiókával jót tett.
1.      Hogy tett hiábavaló tündérlátó próbát Gergő a koldus Báró cigánnyal?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.      Hogy járt pórul édes szüléje öreg pulykájával?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.      Báró cigány így mesélt Gergőnek:
Tudod, nem látok mán jól ezzsel azs öreg sememmel, ostán beleakadt a lábam ebbe a kötélbe, fölvesem, húzsom magam után, hát csak most vesem ésre, hogy ezs a malacska van a végén. No de mán most mindegy, nem kergethetem vissa világgá a kis ártatlant…
Írd le a saját szavaiddal, mit mesélt! Mi a mókás a mesélésében?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.      Ki mondta, kinek mondta, mit jelent a következő mondat?
…a tündérek az emberek szívében laknak, s onnan röpködnek ki, ha kedvük tartja.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.      Miért várta Gergő türelmetlenül az utolsó öltést?
_______________________________________________________________________________________

6.      Kösd össze az összetartozókat!
a görbe szűcskés              hetekig bujdokolt  köztük hol elveszve, hol fel-felcsillanva ,
                                         mint egy játékos napsugár

a nagy szűcstű                 egybeszabdalta a göndör, selyemszőrű báránybőröcskéket
7.      Mit segített Gergő a ködmön elkészítésében?
_______________________________________________________________________________________

8. Miért volt Márton szűcs legkedvesebb virága a sárga peremér virág?
_______________________________________________________________________________________

9. Mit mondott, miért hímezte oda a sok virág közé a malomházat is?
_______________________________________________________________________________________

10. Gergő ködmöne volt a legszebb ködmön , amit valaha Márton szűcs készített. Vajon miért készítette olyan nagy gondossággal? ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

11.  Miért nyugodott meg Gergő, amikor Titulász doktortól azt hallotta, szívszélhűdés okozta édesapja halálát? ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
12.  A fejezet címe két okból is illik a történethez. Miért? _______________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Megy a ködmön világgá

1.      Mit jelentenek Bordács keresztapa és Gergő szüléjének beszélgetésében ezek a mondatok?
-          - Értsünk szót: mi szándékban van most már maga?
-          - Mi szándéka lehet a törzse nélkül maradt fagallynak?
-          - Nem úgy van az, …a gyerekkel is gondolni kell.…itt majd nyelheti az éhkoppot.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2.      Bordács keresztapa azt ígérte, telkes gazdát nevel Gergőből. Mit jelent ez?
_______________________________________________________________________________________
3.      Írd le a saját szavaiddal, mit érzett Gergő szüléje!
Szülém erre megint csak sírva fakadt,…szegénynek sokáig hányta a hab a lelkét, eresszen-e, ne-e… _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.      Írd le saját szavaiddal, milyen volt külsőre Bordács keresztapa!
Hosszúra fölmagzott ugyan, mint az őszi saláta, de nagyon ösztövérnek maradt, s a feje olyan töpörödött volt, hogy sótartónak is kicsi lett volna. _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5.      Számozással rendezd sorba az eseményeket!
__ El akarják venni Gergő ködmönét.
__ Fütyülve szedi Gergő a körtét.
__ Gergő éhesen fekszik le aludni.
__ Bordács keresztapa telkes gazdaságot ígér Gergőnek.
__ Versenyt fut Gergő a szamárral.
__ Közeledik Gergő a malomházhoz.
__ Gergő éhesen dolgozik egész nap.
6. Bordács keresztapát a viselkedéséből és a beszédéből alaposan megismerjük.
Írd mindegyik idézet végére, milyennek ismerjük meg belőle a " jó embert " !
Látja, nekem se kicsi, se nagy, pedig ugyancsak van mit aprítani a tejbe… ___________________________
_______________________________________________________________________________________
- Nem kell az a nagy eszem-iszom.   A nagy jóllakás ellustítja az embert. Igaz-e, Gergő fiam? _______________________________________________________________________________________
Úgy nézett rám, mint a vasvilla… ___________________________________________________________
… szeretném látni, hogy a Gergő csacsi érdemli-e meg jobban az abrakot, vagy a Virgonc csacsi. _______________________________________________________________________________________
… ahogy a leggömbölyűbbe ( körtébe ) bele akartam harapni, haragosan felrikkantott rám keresztapám: - Fütyülni, rigókám…______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_ Jó vásárt csináltunk ezzel a Gergő gyerekkel. Úgy nézem, mindenre kantáros legény lesz. _______________________________________________________________________________________
Virgoncnak csak a neve volt Virgonc. Nagyon megfontolt járású paripa volt, a csontjai jobban zörögtek, mint a szerszámszíjak… ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. Milyennek ismerted meg a viselkedéséből Bordács keresztanyát? _____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Mikor és mitől váltottak át Gergő érzései szomorúságból haragba? ___________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Csontos Szigfríd

Gergő útközben hazafelé vidámképű inaskákkal találkozott. Azt gondolta, őbelőle is nagyszerű inaska válnék, közben a ködmöne is kopna.
1.      Számozd a mesterembereket aszerint, amilyen sorrendben felkereste őket Gergő szüléjével!
__  kovács                         __  kalapos                 __  könyvkereskedő

2.      Kese kalapos először lelkesen dicsérte Gergő fejét:
            Szeretem a nagyfejű gyereket, mert nagy fej, nagy ész, a kis fejbe kicsi szorul. Egy verő malacért…             tudós embert nevelek az öcsikéből…
Később épp az ellenkezőjét mondta:
            Inasnak nem való, mert nagyon nagy hozzá a feje. Nem szeretem a nagyfejű gyerekeket, mert a             nagy fejben szétszalad az ész. A kis fej jobban összefogja.
Mit gondolsz, miért változtatta meg a véleményét?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.      A kovácsmester és szüle egymást felváltva bizonygatták ugyanazt: - Gyöngécske fickó. - Nagyon erőtlenke. - Kenyérbél a karja. - …a lába meg torzsa.
-          Nem győzné szusszal. - Elfújná a fújtató.  Miben értettek egyet? ______________________________

4.      Mi volt különleges Csorbóka úr boltjában? ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5.      Csorbóka úr így jellemezte Gergőt: Úgy nézem, elég gyönge kislegény, se a kalapácsot, se a gyalut el nem bírná… az Isten is könyvkereskedőnek teremtette. Miért mondta ezt?
_______________________________________________________________________________________
6. Írd le röviden, miből állt a mesterség kitanulása Csorbóka úr boltjában!
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Mit tett Gergő örömében, amikor egyedül maradhatott a boltban? ____________________________
_______________________________________________________________________________________

8.      Hogyan fogyott el az összes mézeskalács a boltban, mire Csorbóka úr visszajött?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9.      Ki mondta, kinek mondta, s mit jelentenek a következő mondatok?
Ohó…, hát azért lettem én könyvkereskedő inas, hogy minden könyvet elhurcolásszanak előlem? _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
… többet ér ám a mézeskalács, mint a meséskönyv. ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
-          Föl is út, le is út, hanem ide többet be ne tedd a lábad! _______________________________________
_______________________________________________________________________________________

10.  Mit jelentett volna igazából a könyvkereskedő mesterség?  __________________________________
_______________________________________________________________________________________

11. Miért lett Csontos Szigfríd a fejezet címe? _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Malvinka

1.      Fejezd ki saját szavaiddal a következőket!
…egyszerre torkomba szaladt ám a szívem…Mi lesz most már abból, hogy a Csontos Szigfrídet letagadtam? _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2.      Miért érzett így Gergő?
Tapogattam a fülemet…hát egészen világosan éreztem, hogy a jobb fülem máris hosszabb, mint a bal… nézek a víz tükrébe: hát most meg már a bal fülem hosszabb a jobbnál.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.      Számozással állítsd az eseményeket sorrendbe!
__ Gergő fél a ködmöntündér büntetésétől.
__ Malvinkáról kiderül, hogy kisruha varrónő.
__ Malvinka meghallgatja Gergő történetét.
__ Gergő különöseket álmodik.
__ Malvinka megvendégelte Gergőt.
__ Malvinka hazavezeti Gergőt takaros kis házába.

4.      Mutasd be saját szavaiddal, milyennek képzeled Malvinka külsejét!
A kezecskéhez egy töpörödött kis néni tartozik, akinek furcsa kukulafőkötő van a fején, nagy, kerek okuláré a szemén, madzagon lógó skatulya a bal kezében.
______________________________________________________________________________________

5.      Mi köze van Pajtásnak Malvinkához? ___________________________________________________

6.      Mit hitt Gergő előbb aranykörömnek, majd vaskörömnek? _________________________________

7.      Jelöld az igaz és a hamis állításokat I / H betűkkel!
__ Gergőt furdalta a lelkiismeret a hazugsága miatt.
__ Malvinka megszidta Gergőt a nagy fülei miatt.
__ Malvinkának kis fehér macskája volt.
__ Malvinka hazavezette Gergőt a malomházba.
__ Malvinka házában Pajtást leszámítva minden kicsi volt.
__ Malvinka csak úri házak gyerekeinek varrt kisruhákat.

8.      Az előző feladat hamis mondatait írd le igazra átfogalmazva!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.      Említs néhány dolgot, mi mindenből gondolta azt Gergő, hogy Malvinka tündér?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Szerinted miért álmodott olyan furcsaságokat Gergő Malvinkáról és Pajtásról? _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Megurasodom

1.      Mit fejezett ki Móra Ferenc ilyen szépen megfogalmazva? Írd le a saját szavaiddal!
Napkeletnek szolgált Malvinka szobájában a muskátlis ablakocska, a kelő nap sugarai hamar közébük nyilaztak a tarka álommadaraknak.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.      Mit jelentenek Malvinka szavai?
Jaj,…hát a fésűre miért haragszol? Gereblyézd össze hamar azt a szénaboglyát a fejeden!
_______________________________________________________________________________________
3.      Jelöld az igaz és a hamis állításokat I és H betűvel!
__ Gergő azt gondolta a kávéról, hogy az valami fekete tehénnek a teje.
__ Nagyon jól nevelt hajad van - mondta Malvinka.
__ Aztán a legkeskenyebb szalagból kötött csokrot Gergő nyakába.
__ Gergő csordultig teletöltötte szeretetből a talpas poharat Malvinkának.
__ Később meglocsolta a tulipánokat.
__ Az ijedt vakondokot a ködmönzsebbe rejtette.
__ A vakond éppen ebéd közben akart előmászni.
__ Gergő elásta a kertben a vakondokot.
__ Malvinka együtt szomorkodott Gergővel a vakond eltűnésén.
4.      Az előző feladat hamis állításait fogalmazd át úgy, hogy igazak legyenek!
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.  Mit értett Malvinka az uras kinézeten? Említs néhány dolgot!________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Mit értett Malvinka uras viselkedésen? Említs néhány dolgot! ________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. Miért volt mindez szokatlan Gergőnek? __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8.  Malvinka egy pohár vizet kért Gergőtől a kék talpas pohárban. Másodszori próbálkozásán miért nevetett olyan nagyot Malvinka?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9.  Mit mesélt korábban Messzi Gyurka Gergőnek a vakondokról, vagyis a földvári hercegről? _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10. Gergő kétféleképpen próbálta megnevettetni a vakondokot:
Először: _______________________________________________________________________________
Másodszor: ____________________________________________________________________________
11. Miért járt Gergő és Malvinka szülénél a malomházban? ____________________________________
_______________________________________________________________________________________
12. Mulatságos és szomorú is volt, ahogyan az öreg Báró cigány krajcárt koldulni küldte két kis purdéját Malvinkához. Miért? ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
13. Szerinted mire gondolt Malvinka, amikor ezt mondta Gergőnek: Te leszel a kis cselédem, hat nap lesz a fizetésed, hetedik a ráadás. ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Gá-bor-ka, Gábor-ka

1.      Egészítsd ki a fejezet hiányos vázlatát!
 1. Malvinka iskolába vitte Gergőt.
 2. Gergő a kis Cötkény mellett kapott helyet.
 3. _____________________________________________________________________
 4. Malvinka csizmát csináltatott Gergőnek Cötkény vargával.
 5. Gergő csizmája is a kis Cötkény nevét csikorogta.
 6. _____________________________________________________________________
 7. Cötkény varga sorra készítette a szép kis csizmákat az égbe költözött kisfiának.
 8. Gáspár apó megmutatta neki a kis csizmákat Báró cigány gyerekeinek lábán.
 9. _____________________________________________________________________

2.      Ki mondta, kinek mondta és mit jelent a következő mondat? No, ennek a szép ködmönnek a szép csizma mellett szorítunk helyet.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.  Mi derül ki Cötkény vargáról ebből a mondatból? … csak olyan foltozóvarga volt ez a Cötkény, annak se valami kapós. _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.  Mitől szomorodott el Gergő, amikor felvette az új csizmát? __________________________________
_______________________________________________________________________________________
… az öreg Cötkény pedig a vállát vonogatta zavarodottan, … s ahogy a sápadt, egérképű kisgyerekre nézett, úgy sütött a szeretet a szeméből, hogy az én szívem is megmelegedett tőle.
5.  Mit jelent az előbbi mondat?  Miért tűnt el Gergő szomorúsága? _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6.  Ki mondta, és mit akart ezzel kifejezni? Az én Gáborkámat láttam az éjszaka álmomban. Meg is ígértem neki, hogy új csizmával várom, mire megint hazajön. Ne szégyellje magát szegényke az angyalpajtásai közt. _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7.  Mit gondolt Báró cigány először a vargáról? ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
8.      Miért járt át Gergő Gáborka halála után is a vargához? __________________________________
______________________________________________________________________________________
9.  Hová tette a varga a Gáborkának készített csizmákat? _____________________________________
10. Mi volt a véleménye Gáspár apónak Báró cigányról? ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
11. Neked mi a véleményed Báró cigány tettéről? ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
12. Miért nem haragudott Cötkény varga Báró cigányra? _____________________________________
_______________________________________________________________________________________

13. Akkor kezdett bennem először derengeni valami világosság, miféle tündérek laknak az emberi szívben. S mikor hazaértem, többé már nem urasságból csókoltam meg az én tündérkém töpörödött kis kezét, mely gondviselés gyanánt takarta be az én gazdátlan kis életemet. Próbáld megfejteni ezeknek a szép gondolatoknak az értelmét! _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Miért lett így, szótagolva „ Gá-bor-ka, Gá-bor-ka ”  a fejezet címe? _______________________________________________________________________________________Puli

1.      Miért volt Gergő magányos az iskolában a gyerekek között? Említs néhány okot!
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.      Magányában haragudott Cintulára, és irigyelte is őt. Miért? ________________________________
_______________________________________________________________________________________
3.  Magányában rengeteget tanult. Miért? ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.  Szerinted mit kellett volna tennie magányossága ellen? _____________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Hogyan ragadt rá Gergőre a puli név? ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Mi lett a gyerekek állandó csúfolódásának a következménye? ________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. Szerinted miért nem vette észre Malvinka és szüléje, hogy valami bántja Gergőt? _______________
_______________________________________________________________________________________

8. Csak Messzi Gyurka - aki most is törődött Gergővel, - vette észre, hogy valami nincs rendben. …Szót értettem a héten a tanító uraddal… Már csak mondja meg, mi válik belőled, tej-e vagy túró. …Se tej, se túró, azt mondja, hanem aludttej.  Mit akart ezzel megtudni és mit tudott meg Gyurka bácsi a tanító úrtól? _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. Mit eszelt ki az öreg csősz gyávaság ellen az ócska juhászkalappal? ___________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Gyurka bácsi tisztában volt vele, milyen csúnya ez az ócska kalap, miért volt mégis becses neki? _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
11. Tulajdonképpen hogyan segített a kalap? ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
12. Milyen változásokat hozott Gergő életében a kalap? _______________________________________
______________________________________________________________________________________

13. Szerinted miért nem akarta Gergő, hogy Malvinka tudomást szerezzen a kalapról?
______________________________________________________________________________________
14. Mi a véleményed Gyurka bácsiról? _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

15. Írd le a fejezet vázlatát 5 pontban!
 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________________
5.      _____________________________________________________________________Néha a bő ködmön is szorít

1. Miért nem értett egyet Gergő és Malvinka a ködmönhordás dolgában? ________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Hogyan zárultak le mindannyiszor ezek a viták? ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________

A métázás egy régi labdajáték, a mai baseball őse, melyet csapatban játszottak adogatva és ütve a labdát.
A tapasztóföld agyagféle, amit megnedvesítettek, s az épület falához lapítottak. Amikor megszáradt, egymáshoz rögzítette a vályogtéglákat. Régen az egyszerű falusi épületek padlóját is tapasztófölddel kenték simára időről időre.

3. Gergő társaival métázott, amikor meglátta a nehéz zsák alatt görnyedő nénit. Hamar felismerte benne szüléjét. Mi tartotta vissza attól, hogy odafusson hozzá segíteni neki a cipekedésben? _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Hamarosan úgy érezte, egyre jobban szorítja a ködmön. Miért? ______________________________
_______________________________________________________________________________________
5. Milyennek ismerted meg Gergő pajtásait viselkedésük alapján?
            Gergővel: ________________________________________________________________________
            _________________________________________________________________________________
            szüléjével: _______________________________________________________________________
            _________________________________________________________________________________
6. Mit gondolsz, miért feltételezett először rosszat Gergő a gyerekekről? _________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.  Mi tette ezen a napon boldoggá Gergő szüléjét? ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Miért nem vallotta be Gergő, hogy először oda se akart menni hozzá? _________________________
_______________________________________________________________________________________
9. Gergő először rosszat tett, de utána helyrehozta a hibáját. Ezért tudott nyugodt szívvel aludni. Mit álmodott? ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10. Írd le a fejezet fontosabb eseményeinek vázlatát!
1.      __________________________________________________________________
2.      __________________________________________________________________
3.      __________________________________________________________________
4.      __________________________________________________________________
5.      __________________________________________________________________
11. Mit jelentenek a következő idézetek, írd le a saját szavaiddal!
… hátha a ködmöntündér is csak ilyen figurázás! _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
Attól igazán nem kellett tartanom, hogy ki találom nőni a ködmönt. _______________________________
_______________________________________________________________________________________
Rátátom a szemem az asszonyra… _________________________________________________________
… egészen szülémet formázza így messziről. __________________________________________________
…az ő szeme is telefutott könnyel…_________________________________________________________
… a behulló holdfényben alig tudtam elaludni. ________________________________________________
… elzavartam szememről az álompillangókat… ___________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________
Az ezüstköröm

1.      Fogalmazd meg a saját szavaiddal, mit akar kifejezni ez a mondat?
Ó, drága tündérkém, te, hát nem tudod, hogy mikor a te nevedet leírom, mindig aranytintába szeretném mártani a tollat?_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Szerinted jó-e, hogy Malvinkánál Gergő minden napja ezzel a kérdéssel fejeződött be: Tündérkém, jó voltam ma? ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Miért nem tudott Gergő megbarátkozni Malvinka vasgyűszűjével? ___________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Malvinkának más gondja volt a vasgyűszűvel, micsoda? _______________________________________________________________________________________
5. Malvinka egy mosolygó medvét formázó cserépperselybe gyűjtötte az ezüstpénzeket.  Mikor és hogyan fejezte be a vigyorgást a medve? ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Említs néhány dolgot, amiből kiderül, mennyire örült Malvinka az ezüstgyűszűnek!
______________________________________________________________________________________

7. Mit értett Messzi Gyurka bácsi a következők alatt?
Nem kutya az, hé,… hanem puli.  …az eb, az kutya, de a puli többet számít, mint némelyik minden lében kanál ember. ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Messzi Gyurka sajtot hozott szülétől, és csak Gergő kérdésére panaszolta el, hogy Mitvisz nélkül magára maradt. Mi volt Gyurka bácsi gondja? ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9. Vajon magától miért nem panaszkodott, és miért nem kért segítséget? _________________________
_______________________________________________________________________________________
10. Mit fejez ki a következő mondat? Szokatlan vendég volt az öreg arcon a fényes vízcsöpp, ide-oda gördült, az összevissza barázdák között keresvén az utat.
_______________________________________________________________________________________

11. Miért mondta Malvinka a következőket?
Előbb az ezüstgyűszűről: Azt hiszem, kis Gergő, engem becsapott a Mitetszik ( boltos ) ezzel a gyűszűvel. Szorít is, nehéz is, nyilván nem igazi ezüst. ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Később a vasgyűszűről: Uramfia, kis Gergő, ez a vén gyűszű olyan könnyű, mint a pehely, öröm vele dolgozni! ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

12. Szerinted miért nem furcsállotta Malvinka, hogy Gyurka bácsi csak annyit mondott neki: Hát ezt is csak köszönöm.  _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

13.  Írd le a fejezet fontosabb eseményeinek vázlatát!
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
6._______________________________________________________________________A bűbájos előkerül

1. Említs néhány dolgot, hogyan kedveskedtek a piaci árusok a diákokkal?
______________________________________________________________________________________
2. Mit gondolsz, miért voltak ilyen jószívűek velük? __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Mit jelent a történetben a következő mondat: Az áldott jó lelkek tiszta búzájába aztán egyszer mégiscsak belekeveredett a konkoly is. ( konkoly= gyomnövény ) _________________________________
___________________________________________________________________________ ___________

4. Gergő eleinte nem tudta, hogy Maksus és bűbájos Küsmödi egy és ugyanaz az ember. Mit árult Küsmödi? ______________________________________________________________________
5. Miért kapott büntetést Pipitér Gazsi Küsmöditől? Mi volt a büntetése? ________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Hogyan viselkedett a gyerekekkel Küsmödi? Vajon miért viselkedett így? ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Mit állított magáról a következő mondatokkal Küsmödi?
Megeszem én azt a gyiákot ( = diákot), aki az öreg Küsmödit bolonddá tudja tenni!
_______________________________________________________________________________________
Eltisztuljatok innen, szedte-vette kalamárisnyalói ( kalamáris = tintatartó edényke ), mert ha én egyet rittyentek, úgy elvisz benneteket a forgószél, hogy holtig ríhattok édesanyátok kötője után! _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. Cintulának csak két garasra és egy ezüsthúszasra volt szüksége ahhoz, hogy megleckéztesse Küsmödit. Írd le röviden, hogyan állt bosszút! _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9.      Milyennek ismerted meg Cintulát ebből a fejezetből? ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
10.  Magyarázd meg a saját szavaiddal, mi a véleménye Cintulának Küsmödiről!
Nem bűbájos Küsmödi ez, hanem együgyű Küsmödi. ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
11. A gyerekek Cintulával együtt nevettek Küsmödi viselkedésén, de Gergőt eleinte  rossz emlékei visszatartották a nevetéstől. Mit gondolsz, mennyire változott meg a véleménye? _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
12. S mi volt a piaci kutyák véleménye Küsmödiről? Mi derül ki a következő mondatból? még ma is emlegetik maguk közt azt a gyönyörű napot, mikor a piac rántottával volt kikövezve. _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

13.  Írd le a fejezet főbb eseményeinek vázlatát!
 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________________
5.      _____________________________________________________________________
A kis bice-bóca

1. Habók Fügedi, a toronyőr fertályóránként ( = negyedóránként ) tülkölt egyet-egyet a torony négy sarkából jelezve az időt. Télen csak 8 órakor tülkölt, de akkor az egész napra valót, vagyis 24-szer 4-et, összesen 96-ot. Miért becsülték sokra emiatt a diákok? _______________________________________________________________________________________

A lénia a vonalzó régi neve.
2. Miért akarta a tanító úr megbüntetni Cintulát a léniával? ___________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Mutasd be minél alaposabban, milyennek látták a betoppanó Pálistók Petit, vagyis a kis bice-bócát a gyerekek? ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Mit gondolsz, miért nem akarta egyik fiú sem, hogy mellé üljön az új fiú? ______________________
_______________________________________________________________________________________

5. Miért örült Peti a boglyakemence kuckójában kapott helynek? _______________________________

6. Ő miért nem ment haza ebédelni, és mit hozott magának ebédre? _____________________________
_______________________________________________________________________________________

7. Mi mindent tudott meg Gergő a kis bice-bóca családjáról? ___________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. S mit mondott Peti, mi szeretne lenni? ____________________________________________________

9. Említs minél több finomságot, amivel a gyerekek és a tanító úr kedveskedtek neki a saját ebédjükből! ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

10. Mivel kedveskedett Cintula az új diáknak? _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

11.  Fogalmazd meg a saját szavaiddal, mit jelent ez a szép mondat!
ahogy bepiroslottak az ablakon a napáldozati felhők, mintha az angyalok dobálták volna odafentről piros rózsáikat az egész osztályra. ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

12. A gyerekek falkában kísérték haza a kis bice-bócát, akit a nagyapja, Küsmödi várt a város szélén. Pálistók Peti elmondta nekik, miért mogorva az öreg minden más gyerekkel. Tehát miért?  _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

13.  Írd le a fejezet főbb eseményeinek vázlatát!
 1. _____________________________________________________________________
 2.  _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________________
 5. _____________________________________________________________________Péter apó

1.      Mit jelent ez a jellemzés Pálistók Petiről? nem a kuckóba való diák… tűz volt az esze, gazdag a lelke, magakedveltető minden tette-vette…
_______________________________________________________________________________________

2. Mivel okozott Gergőnek nagy örömöt a kis bice-bóca? ______________________________________

3. Mit jelent a következő sor? …alkonyattájt mindig ott ólálkodott a vén bűbájos, és én olyankor mindjárt fölvettem a szaladjvári nevet. _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Vajon miért akadt el a szava a kis bice-bócának, ha nagyapjáról kérdezősködtek tőle?
_______________________________________________________________________________________

5. Mit tudott meg Gergő, mi köze van Küsmödinek és Péter apónak egymáshoz?
_______________________________________________________________________________________

6. Miért lábadt könnybe Péter apó szeme, amikor a bányászruhába öltözött Gergőt meglátta? _______________________________________________________________________________________

7. Gergőnek odalenn melege lett, s a légzés is nehezére esett, de a szeme hamar hozzászokott a félhomályhoz. Elszorult a szívem, és nem mertem megszólalni, ahogy körülnéztem. Vajon miért érzett így? ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. Mit tudott meg a bányalovakról, mi a dolguk, és miért keserves a sorsuk?  _____________________
______________________________________________________________________________________

9. Gergő fekete márványtemplomnak látta a bányát. De a bányának nem minden részét alkotta szén. Mik voltak valójában a bányavirágok? _____________________________________________________
Miért került oda a sziklából faragott kereszt? _______________________________________________

A bányák mélyéből gyakran törnek elő mérges gázok. Ezek, ha tűzzel érintkeznek, felrobbanva hatalmas pusztítást okoznak a mélyben. Amikor előtör a gáz, furcsa, fütyülésre emlékeztető hang hallatszik. Emiatt nevezték el a bányászok bányarigónak.
10. A hangon kívül még valami a segítségükre volt, hogy a közeledő veszélyt észrevegyék. Nevezetesen micsoda? _______________________________________________________________________________________

11. Próbáld megfogalmazni azokat az érzéseket, amelyekről a következő idézetek szólnak! 
 Ahol a bányarigó fütyörész, ott a halál ólálkodik. ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
A bányaház kapujában macskabagoly nyivákolt a vadkörtefán. Úgy éreztem, szebb madárszót nem hallottam, szebb fát nem láttam soha életemben. _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

12.  Írd le a fejezet eseménysorának vázlatát!
 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________________


Az égbelátó

1. A tanító úrnak Péter apó ezt mondta:mindig kincset keres, mióta az elméje megfelhődzött. Mit akart ezzel mondani Küsmödiről? _________________________________________________________
2. Azt is elmondta Péter apó, hogy Küsmödi régen bányamester volt, és ő a keze alatt inaskodott. Amikor pedig elfogyott a szén, mindenkit átvezényeltek az új bányába. Miért nem akarta otthagyni az óbányát az öreg bűbájos? ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Most kiderült, mi is valójában a kincs, amit keresett. Tehát micsoda? _________________________
4. Mi minden volt az oka annak, hogy Küsmödi elméje megzavarodott öreg korára? _______________________________________________________________________________________

5. Mi volt a tanító úr szándéka az égbelátóval? Jónak találod-e az ötletét? Miért? _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Miben reménykedett Gergő a karácsony előtti utolsó számtan dolgozatig? _____________________
_______________________________________________________________________________________
7. Gergő a kis bice-bóca dolgozatában az egyeseket átjavította négyesekre. De alighogy befejezte, máris furdalni kezdte a lelkiismeret. Az egész fejezet ezt bizonyítja. Említs néhány példát! _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Mit gondolt először Gergő, amikor felébredve meghallotta a Malvinkával beszélgető tanító urat? _______________________________________________________________________________________

9. Hogyan történhetett meg, hogy a Gergőé lett az égbelátó?____________________________________
_______________________________________________________________________________________

10. Sokan örültek Gergő dicsőségének. Ki mit mondott vagy gondolt, miközben az égbelátón át a csillagokat nézegette? Kösd össze az összetartozókat!

Messzi Gyurka           Hát sok szép arany patkószög!

szülém                        … ezt a gyémántporos mezőt időbe telik megkerülni, ha majd odafönt csőszködünk

Cötkény varga          … milyen sok gyöngyház gomb van az égre varrva…

Báró cigány               Hej, ha én azt a Fiastyúkot kikölthetném, abból annyi pénzt árulnék húsvétra, hogy csupa selyembe, bársonyba öltöztetném ezt az én jó gyermekemet…

Malvinka                   Egy eleventelen malacsért se nézsnék bele másodsor.

11. Gergő azonban hiába meresztgette a szemét, ő vajon miért nem látott semmit?
_______________________________________________________________________________________

12. Mi magyarázza Gergő álmát? Fejtsd meg!örültem, hogy az égbelátó kint marad az udvaron. De álmomban csak bejött hozzám. Hosszú csőrét rám tátotta, mintha el akarna nyelni, a lábait pedig négyes formába görbítette, és úgy táncolt rajtam.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elvisz a markoláb

1.      Milyen elhatározással ébredt fel Gergő az égbelátót meglátva az ágya végében?
_______________________________________________________________________________________

2.      Ezután mintha a teleszkóp is másként nézett volna rá. Mit jelentenek a következők?
Szivárványszínek cikáztak ki belőle. A szívemben is szivárvány sütött ki. ___________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Miért nem akart Malvinkával beszélni a döntéséről? ________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Az óbányába vezető utat Péter apótól tudakolta meg. Miért találta őt mogorva kedvében? _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Mit tudott meg Gergő a bányapásztorról? ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Mi lesz, ha Malvinka előbb hazaér, mint ő? Ráadásul karácsony estére szüléje is hivatalos volt vacsorára. Mit gondolsz, miért nem tűnődött mindezeken Gergő? _______________________________________________________________________________________

7. Amikor a bányaházat is elhagyta, félelmetes téli világba érkezett. Mi minden és hogyan nehezítette a haladásban? __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Régen az erdei emberek a mészköveket egyszerű, földbe vájt kemencében hevítve égették ki. A kapott meszet építkezéshez használták fel.
8. Besötétedett, mire Gergő a düledező mészégető kemencéhez ért. Mitől nőtt meg közben akkorára a félelme, hogy már hangosan kalapált a szíve? ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. Egy mese jutott eszébe, amelyben karácsony éjszakáján még a kövek is megszólalnak. Vajon mit szeretett volna hallani a kövektől? _________________________________________________________

10. Mit kiáltott, amikor végre halk kopácsolást hallott? _______________________________________

11. Mi volt az valójában, amit válasznak hitt? _______________________________________________

12. Véleményed szerint illik-e Gergőre, hogy vakmerő és meggondolatlan is volt amellett, hogy jóvá akarta tenni a hibáját? Indokold a véleményedet! ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.  Írd le a fejezet eseményeinek vázlatát!
 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________________
 5. _____________________________________________________________________A kövek megszólalnak

Körülöttem csupa kőszikla, ameddig csak elláttam, és az mind csillogott-villogott, izzott, világított. Mindnyájának a belsejéből ömlött kifelé a fény… a szívük világított a szikláknak.
1.      Mit gondolsz, miért és mitől látta ilyennek Gergő a bányaüreget, ahová lezuhant?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Eleinte azt gondolta, álmodik. Miből jött rá, hogy ébren van? ________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Azt hitte, a kövek szólaltak meg. Valójában ki mondta: Dicsőség Istennek a magasságban! _______________________________________________________________________________________
4. Vajon miért tűntek el a fények, amikor Gergő válaszolt a hangra? ____________________________
_______________________________________________________________________________________

A bányászok folyosószerű járatokat, úgynevezett tárnákat vájnak a föld alatt.

 5. Miben reménykedett Gergő, amikor elkeseredetten tapogatózva botorkált a sötét tárnában? _______________________________________________________________________________________
6. Amikor végre felért a felszínre, úrrá lett rajta a fáradtság. Miért lett volna végzetes számára, ha elalszik? _______________________________________________________________________________
7. Küsmödi hangjára feléledt Gergő, de nem ismerte meg, ki beszél. Mit hitt, s mit tett?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Milyen körülmények között, s milyen állapotban pillantotta meg a bányaüregben a kis bice-bócát? _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9. Mi lett a nagy karéj kenyér sorsa? _______________________________________________________
10. Peti félt, hogy az angyalkák a sötétben nem találnak oda, pedig egy virágos ködmönt akart tőlük kérni? Miért éppen azt? __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
11. Küsmödiről kiderült, mennyire szereti az unokáját. Bizonyítsd be ezt az állítást!
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Peti egyszercsak a tenyerén érezte nagyapja könnyeit. Mit jelentenek Küsmödi szavai?
Nem sírok, báránykám… Csak kienged a szívem. Most már majd nem kerülnek el az angyalok. _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Miért indult el Küsmödi az öregtárnába? Mi volt a célja, és mire nem gondolt? _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
14. Ezalatt Gergő nemcsak az égbelátót állította oda barátja "ágyához", de még a kincskereső kisködmönt is ráterítette. Minek ez már nekem? Én addig hurcoltam a ködmönt, míg megtanultam, hogy a kincset a szívében hordozza az ember. Mi derül ki Gergőről ebből a gondolatból? _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15. És abban a percben, ahogy levált rólam ( a ködmön ), újra megszólaltak a kövek körülöttem. Mi történt? Gergő tisztában volt-e azzal, mi történik? ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ünnep a malomházban

1.      Mi minden volt Gergőnek furcsa, amikor három hónap elteltével magához tért?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Kiket pillantott meg a kórházi szobában? _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Miért okozott nagy örömöt az első kimondott szava? ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.  Mit jelent ez a mondat: Hárman hatfelé szaladtak egy pohár tejért. ____________________________
_______________________________________________________________________________________
5. Amíg önkívületben feküdt, mindegyre az angyalokat meg a markolábot emlegette. Vajon hol járt, mivel foglalkozott álmában? ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6.  Gergő mindent elmesélt, amire a karácsony éjszakából emlékezett. Miért mondta ezután Titulász doktor: No, hát a Mitvisz kutyát aranyba kellene foglalni. _______________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. Mit értett Titulász doktor azon, hogy hárman menekültek meg? Miért szomorodott el Gergő?  _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Miért szerencse a szerencsétlenségben, hogy éppen karácsony éjjelén történt a bányarobbanás? _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9.  Mit jelent Titulász doktor Küsmödiről szóló mondata? Ő volt a halott bánya hazajáró lelke, és szegény öreg kóbor lélek most elmúlt a bányával együtt, amit nem tudott elhagyni. _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10. Miért voltak tulajdonképpen hálásak Küsmödinek a bányászok? _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
11.  Kiknek, mivel, hogyan fejezték ki a hálájukat? ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
12. Mi a mókás a következő sorokban? a ludacskával… hírből nagyon jól ismertük egymást, mióta lábadozó voltam… Én tudtam róla, hogy ő a világon a legfehérebb ludacska, ő pedig tudta énrólam, hogy a világon semmit sem szeretek jobban, mint a lúdhúst. És én ezért igen becsültem a ludacskát, ő azonban nyilván nemigen becsült engem.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Miért nem tudta feltálalni Gergő szüléje az ünnepi lakomára hizlalt, sült ludacskát?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Hogy fogadta a vendégsereg a libasült történtét? __________________________________________
15. Hogyan került mégis bőséges enni-innivaló a malomház asztalára? ___________________________
_______________________________________________________________________________________
16. Mivel örvendeztette meg Báró cigány az egybegyűlteket? Mi lett a jutalma?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17. Milyen érzésekkel a szívében lopódzott ki Gergő a temetőbe édesapja sírjához? Mi váltotta ki benne ezeket az érzéseket? ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Összefoglaló kérdések

1.  Húzd át a rád nem illő szót, és folytasd a megkezdett mondatot!
Nekem azért tetszett / nem tetszett a könyv, mert ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Válassz aláhúzással mondatkezdést, és folytasd a rád igazat!
Minden fejezetet szívesen olvastam / Nem minden fejezetet olvastam szívesen / Egyetlen fejezetet sem
olvastam szívesen, mert ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Volt-e olyan része a könyvnek, amit olvasva úgy gondoltad:
Ilyesmi velem is történt, például amikor ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Volt-e olyan része a könyvnek, amit olvasva rájöttél:
Ilyesmit én is éreztem, például amikor ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. Móra Ferenc Gergő életét körülbelül hat éves korától tíz éves koráig követte végig. Ez alatt a főszereplő nemcsak megnőtt, de belső tulajdonságai is sokat változtak. Keress erre a könyvből bizonyítékokat!
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Folytasd a következő megkezdett mondatokat! Indokold is a válaszodat!
Az a rész volt számomra a legizgalmasabb, amikor ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Azt a részt tartom a legszomorúbbnak, amikor ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Annál a résznél kicsit meghatódtam, amikor __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Azon a részen nagyon elgondolkodtam, amikor ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. Gergő szeretetre méltó főszereplője a könyvnek. Bizonyítsd be, hogy szerették őt a következő szereplők?
édesapja : _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
szüléje :________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Malvinka: ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Messzi Gyurka: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Gergő nehezen ismerte ki a felnőtteket és az osztálytársait. Hogyan és miért változott meg a véleménye a következő szereplőkről?
Bordács keresztapa : _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Küsmödi : ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Cintula : _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Pálistók Peti : _______________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________
_______________________________________________________________________________________
9. Mint minden emberrel, Gergővel is előfordult, hogy hibázott, de ezt később igyekezett jóvátenni. Említs olyan eseteket, amikor ez sikerült!
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10. Melyik volt az eset, amelyiket nem tehette jóvá, bárhogy szerette volna? ______________________
_______________________________________________________________________________________
11. Gergő eleinte magányos gyerek volt az iskolában. Mivel vívta ki a gyerekek elismerését magának?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
12. Gergőn kívül melyik szereplőt szeretted meg, és miért? ____________________________________
_______________________________________________________________________________________
13. Ha lehetőséged lenne rá, hogyan folytatnád a történetet? ___________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
14. Próbáld összegyűjteni, mivel gazdagított téged ennek a könyvnek az elolvasása? ( Mit tanultál belőle, miért volt élmény elolvasni stb. )
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése