2014. január 25., szombat

Keresztnév-rejtvények: betűháló - vicces keresztnevek - összetett szavak - anagramma - intarzia - fiú-lány névrokonság - betoldás - csacsi-pacsi- anagrammák kezdőknek rávezetéssel- magánhangzók cseréje


Magánhangzócsere két szótagú keresztnevekben

Alkoss bármilyen értelmes magyar szót az alábbi keresztnevekből úgy, hogy mindkét magánhangzójukat kicseréled! Van olyan keresztnév, amelynél több megoldás is lehetséges. 

pl.      Ödön          éden / idén / ódon

Toldalékos is lehet a szó. 
pl.      Éva            öve   

Két szóból álló kifejezést is alkothatsz.
pl.      János          jön is


Bátor ______________________   Ede    _____________________

Milán ______________________   Paszkál        ________________

Györgyi       _________________    Lenke          ________________

Elek            _________________    Ulrik            ________________

Erna            _________________    Emőd          ________________Egon           _________________    Lipót            ________________

Ubul            _________________    Írisz            ________________
 Zsóka          _________________    Eta              ________________

Etel             _________________    Alma           ________________

Ilma            _________________    Áron            ________________
Ernő            _________________    Antal           _________________

Timót          _________________    Vanda          _________________

Ella             _________________    Donát           _________________

Mátyás        _________________    Matild           _________________

Irén             _________________    Dénes         _________________
Csongor      _________________    Ervin           _________________

Ivett            _________________    Ármin          _________________

Ivó              _________________    Dezső         _________________

Orbán         _________________    Fülöp           _________________

Hella           _________________    Kármen       _________________
Margit          __________________  Villő             _________________

Vazul           __________________  Jolán           _________________

Iván            __________________  Ellák            _________________

Illés             __________________  Judit           _________________

Emőd          __________________  Ipoly           _________________
Rózsa          __________________  Egyed         __________________

Miksa          __________________  Kálmán        __________________

Helén          __________________  Teréz           __________________

Hedvig        __________________  Lukács        __________________

Vendel        __________________  Előd            __________________
Farkas         __________________  Rezső          ___________________

Jónás          __________________  Albert          ___________________

Jenő            __________________ Virág           ___________________

Ambrus       __________________  Amál           ___________________

Döme          __________________  Frida           ___________________
MEGFEJTÉSEK

Bátor                    batár/ betér         
Ede                      adó/ idő / Ida                
Milán                    mólón
Paszkál                 piszkol
Györgyi                Gyergyó
Lenke                   lanka
Elek                      alak            
Ulrik                     elrak
Erna                     érni / írni             
Emőd                    imád


Egon                    igen /égen / ágán
Lipót                     lapát
Ubul                     öböl / abál
Írisz                      arasz / eresz / orosz
Zsóka                   zsoké
Eta                       üti / éti / úti
Etel                      ital / utal / utál / utol    
Alma                     elme
Ilma                      elme
Áron                     Irán / éren / Irén / órán /őrön          


Ernő                     érni / írni    
Antal                    untál / öntől        
Timót                    temet         
Vanda                   vén de
Ella                       illő / üllő / álló               
Donát                   dínót / dűnét /Danit               
Mátyás                 matyós / motyós / mutyis      
Matild                   metéld
Irén                      urán / arán / éren / órán / őrön / ürün / űrön / Áron
Dénes                   dűnés / dínós / danás


Csongor                Csenger
Ervin                    árván / érven                
Ivett                     avítt / ívott / óvott
Ármin                   érmen / ormon
Ivó                       ovi / öve / éve / Éva      
Dezső                   dézsa
Orbán                   űrben / árban/ érben
Fülöp                    falap
Hella                     holló / halló / hüllő
Kármen                 körmön / karmon / kormon


Margit                   mérget / morgót  
Villő                      válla / valló
Vazul                    vázol 
Jolán                    jelen
Iván                     ő van / éven / ovin / övön                         
Ellák                     illik / állak / ollók / üllők                   
Illés                      állás / állas / ollós / üllős        
Judit                     jódot
Emőd                    imád
Ipoly                     apály


Rózsa                   rőzse / rezsó / Rezső              
Egyed                   igyad / ágyad / agyad
Miksa                    muksó
Kálmán                 kelmén
Helén                    hálón / halon       
Teréz                    táraz / taráz / túróz
Hedvig                  had vág / hód vág / hídvég
Lukács                  likacs
Vendel                  vandál                 
Előd                      éled / alád / ólad / ölöd  / ülöd                 


Farkas                  firkás / furkós               
Rezső                   rőzse / rózsa
Jónás                    jön is / János
Albert                   elbírt / álbort                   
Jenő                     jön-e / jó na / Janó / Jani / Jéna                
Virág                    várig /vérig
Ambrus                 ámbrás
Amál                     ámul /emel / omol / ömöl                 
Döme                   dáma / duma                
Frida                     Fradi
Keresztnevek alkotása magánhangzócserével két szótagú szavakban

Alkoss keresztnevet a megadott szóból úgy, hogy mindkét magánhangzóját kicseréled!
pl.      dézsa          Dezső


csüngő        __________________  elmés          ________________

fenne          __________________  Hága           ________________

mázas         __________________  ön itt           ________________

kancsó        __________________  kandi          ________________

kettő           __________________  Temes         ________________

ártér            __________________  meri            ________________

gyalu          __________________  réti              ________________

üst van       __________________
lősz le          __________________  öböl             ________________

sámán         __________________  saru            ________________

király           __________________  köles           ________________

güzü           __________________  ékes            ________________

ölben           __________________  üde             ________________

töbör           __________________  cselló          ________________

buli             __________________  kötő            ________________

műhely        __________________árok            __________________  omol            ________________

jenki           __________________  rábírt           ________________

jön is           __________________  ette             ________________

elrak           __________________  csibe           ________________

kongó         __________________  enne           ________________

merte          __________________  adat            ________________

méta           __________________  putri            _________________

faránc         __________________mértan        _________________    élez             _________________

idén            _________________    lézer            _________________

zene            _________________    mértan        _________________

adom          _________________    ovi              _________________

dúvad          _________________    érme           _________________

dőre            _________________    léce             _________________

adom          _________________    nőre            _________________

karnál         _________________

MEGFEJTÉSEK
Csenge                 csüngő                
Álmos                   elmés
Fanni                    fenne         
Hugó                    Hága          
Mózes                   mázas
Anett                    ön itt          
Kincső                  kancsó
Kende                  kandi         
Kitti                      kettő          
Tamás                  Temes                 
Artúr                     ártér
Míra                      meri           
Gyula                   gyalu
Rita                      réti
István                  üst van

László                   lősz le
Ábel                      öböl
Simon                   sámán
Sára                     saru                    
Károly                  király
Kolos                    köles          
Géza                     güzü          
Ákos                     ékes          
Albin                     ölben          
Ida                       üde
Tibor                     töbör
Csilla                    cselló
Béla                      buli                              
Kata                     kötő           
Mihály                  műhely

Erik                      árok           
Emil                      omol           
Janka                   jenki          
Róbert                  rábírt
János                    jön is
Ottó                      ette           
Ulrik                     elrak
Csaba                   csibe                   
Kinga                    kongó
Anna                    enne          
Márta                    merte         
Edit                      adat                    
Máté                     méta          
Petra                    putri
Ferenc                  faránc

Márton                  mértan
Aliz                       élez
Ödön                    idén           
Lázár                    lézer
Zénó                     zene           
Martin                   mértan
Ádám                    adom         
Éva                       ovi                      
Dávid                   dúvad
Irma                     érme
Dóra                     dőre           
Luca                     léce  
Ádám                    adom
Nóra                     nőre
Kornél                   karnál                  


Keresztnév anagrammák kezdőknek - rávezetéssel


A következő mondatok első szava egy keresztnév. Ennek betűit kell úgy átrendezned, hogy a vonalra írva értelmes mondatot kapj! Lehet,hogy nem egy szót, hanem egy szókapcsolatot kell alkotnod. A magánhangzók és a mássalhangzók hosszúságát megváltoztathatod, ha szükséges.Ábel nem hagyja magára a csapatot, ____________ közéjük.

Ákos kicsit lassú, ________ tart, mire elkészül.

Aladin kicsi korában esténként édesanyja _____________ aludt el.

Andor szerint ma az időjárás ____________.

Bendegúz, nem jó, hogy szinte ___  _________ a harag.

Bertalan bőre a naptól szép ________ ________.

Botond, mikor _____________ ki az ajándékodat?

Benedek, hadd mutassam __  ___________ a barátomat!

Dorián ____________  hallgatva ismeri meg először a kedvenc dalait.


Edvin, el kell ______________ magaddal engem is!

Elemér _________  _még egyáltalán valamit, vagy lemondott mindenről?

Emil tudja, mi az ____________, mert mindig köszön.

Ervin szereti a dobot ____________.

Fülöp, ha ideges, szívesen __________ egy bokszzsákot.

Gábor karjára szállt egy ___________.

Gellért hosszasan _____________ egy hegyről.

Géza vigyázz, __  __ olaj a serpenyőben!

Győző szereti, ha a játékban _  _____.

Gyula asztalos, ezért van a kezében ________.

Jenő szívesen ____________ a szülinapi bulimra.

Imre nem ijedős, meg _______ fogni a csupasz csigát is.

Kálmán alig látszik a kertben a  ___________között.

Kelemen, szívesen ______________ a hátadat naptejjel.

Kilián nem fél ___________ egy meccsre.

Kevin most vett a boltban egy __________ kenyeret.

Kende, miért _________ össze a ruhádat?

Kolos a viselkedésével mindenkit ____________.

Krisztián, te tudod, hogy __  ________?

László a magasban ___________ repülőt nézi.

Lázár, ____________ kezet a fiúkkal!

Leó, mit gondolsz, a  __  _ a legokosabb állat?

Levente a nagy melegben legszívesebben mindent _____________ magáról.

Márton, ki____________ neked ezt a karfiolt.

Nándor cseppet sem ír szépen, inkább __________.

Ottó kezében van egy kitöltött ________.

Örs apukájának ízlik ez a ____.

Pál nem tudta, hogy a ________ mocsarat jelent.

Rafael, menj ___  ______ a hegyre!

Rudolf a saroknál vissza___________.

Sándor kertjében egy ___  ___ díszeleg.

Simon nem szeret ruhát ____________.

Szilárd, ne ___________ magad annyira tánc közben!

Tamás nézd, ennek a facsemetének __________ egy gödröt.

Tibor véletlenül gyümölcslevet ________ a terítőre.

Tivadar fiú létére nagyon figyel a _____________.

Zalán ügyesen kezeli a labdát, ________ berúgja a gólt.

Abigél tudtad, hogy kétféle ______  __ a világon?

Alida híres énekes, ___________ gyakran szólnak a rádióban.

Aranka telhetetlen, mindig többet _____________.

Beáta, facsarj a _________ citromot!

Bianka a strandon épp _  _______ előtt áll.

Boróka fél _  _______ kutyáktól.

Csilla horgán ott ficánkol egy ______.

Dalma fülében régóta cseng egy _____________.

Diána kedvenc országa ____________.

Dorina, meg kell _________  _ leckédet!

Dorka, beütöd a _________, ha így hadonászol.

Edina éhes halainak ______  __.

Edit, fogadd szeretettel az ajándékomat, a _____!

Enikő nagycsoportos, már _  ______ meg a kiflijét.

Erika olyan lány, ________ mindig lehet számítani.

Eszter nem ________ el könnyen, ha megfogott.

Eszter látja, hogy a kaput egy _______ zárja.

Eszter _________ olvasni.

Etelka _  _______ végében áll.

Evelin évek óta _________ ezt a kis hörcsögöt.

Flóra apukája ügyesen ____________ az autóval.

Frida kedvenc focicsapata a _________.

Hella boldog, __  ___ egy négylevelű lóherét.

Ibolya kertjében hangyák _____________ emelkednek.

Ilona álmodozva figyeli a tova___________ felhőket.

Imelda nehezen tud dönteni, nagy _____________ foglalkoztatja.

Irén mindenáron el szeretné ________ a buszt.

Irma legjobb barátnője ______.

Ivett lelkesen _______ a zászlót.

Karina nem bánja, ha mások is  _______  _ noteszébe.

Kármen szerint egyáltalán _____  _____, hogy véget ért a tanév.

Kitti, __  ___ választottatok be a csapatba?

Lenke legszívesebben 10 órakor _______ ki az ágyból.

Letti, _______ volna megköszönni az ebédet.

Letti, vidd ki a kukát, mert _____ van!

Lotti ______ mozdulattal jelezte, hogy nem szabad .

Magdolna, __  _________ a leckét, ha lusta vagy venni a fáradságot, hogy 
megértsd!

Matild, cseréld ki a __________ a pecaboton!

Mária a templomban __________ kulcsolta a kezét.

Márta nagyszülei a ________ tövében élnek.

Mia a ____ nap győztese.

Milda nem tudta, mi az a _________.

Nikoletta véletlenül _____________ a babakocsit az asztalnak.

Pálma esténként a ________ fénye mellett olvas.

Rebeka nézd meg, _______  _ mindent a táskába a húgod!

Renáta nem tudja, hogy _________  _ a nagynénje vagy tanító.

Rita a leckefüzetébe _______ fel a leckét.

Rita hivatalos levelet kapott, egy __________ volt benne.

Tamara édesapja __  ____ először kombájnnal.

Tekla nem tudta, hogy a _______ szó egy nép nevét jelenti.

Teréz derűs természetű, ________ gyakran mosolyog.

ANAGRAMMÁK - keresztnevek betűrendben


A következő keresztnevek betűit úgy kell átrendezned, hogy értelmes szót vagy szókapcsolatot kapj! A magánhangzók és a mássalhangzók hosszúságát megváltoztathatod, ha szükséges.FIÚNEVEK

Ábel          _____________

Adorján     ____________

Ákos         _____________

Alvin         _____________

Aladár       _____________

Aladin        _____________

Andor        _____________

Ármin        _____________

Arnót         _____________

Árpád        _____________

Bálint         _____________

Bendegúz   _______________

Bertalan    _______________

Botond      _______________

Benedek    _______________

Dominik     _______________

Dorián       _______________

Edvin         _____________

Elemér      _______________

Előd          ______________

Emil          ______________

Erik           _____________

Ernő          _____________

Ervin         _____________

Félix          _____________

Flóris         _____________

Fülöp         ______________

Gábor        ______________

Gellért       _______________

Géza         _______________

Győző       _____________

Gyula        _____________

Imre         _____________

Jenő          _____________  ______________

Kálmán      ______________

Kázmér     ______________  _____________

Kelemen    ______________

Kevin         _____________

Kende       _____________

Kilián         _____________

Kolos         _____________

Krisztián    ______________

László        _____________

Lázár         _____________

Leó           _____________

Levente     ________________

Márton      ________________  _______________

Nándor      ________________

Ottó          ______________

Örs           ______________

Pál            ______________

Patrik        ______________

Rafael       ______________

Rezső        ______________

Rudolf       ______________

Sándor      ______________

Simon       ______________

Szilárd       ______________

Szervác     _______________

Tamás       _____________

Tibor         _____________

Tihamér     _________________

Tivadar      _________________

Zalán         _____________

Zénó         _____________


LÁNYNEVEKAbigél        ____________

Adél          _______________

Alida         _______________

Amanda     _________________

Aranka      ______________

Barbara     ________________

Beáta         _______________

Bianka       _______________

Blanka       ________________

Boróka      ________________

Csilla         ________________

Dalma       ________________

Diána        ________________

Dorina       ________________

Dorka        ________________

Edina         ________________

Edit           ________________

Emőke      ________________

Enikő         _____________

Erika         _____________

Eszter        ____________  _____________  ____________

Etelka       ______________

Evelin        ______________

Fióna         ______________

Flóra         ______________

Franciska   ______________

Frida         ______________

Fruzsina     ______________

Hella         ______________

Ibolya       ______________

Ilona         ______________  _______________

Imelda      ______________

Irén          ______________

Irma         ______________

Ivett         ______________

Janka        ______________

Karina       ______________

Kármen     ______________  _______________

Katalin       ______________

Kitti           ______________

Klaudia      ______________

Krisztina    ______________

Laura        ______________

Léna         ______________

Lenke        ______________   _____________

Letti          ______________

Lotti          ______________

Magdolna   ______________

Matild        ______________

Mária        ______________

Márta        ______________

Melinda     ______________

Mia           ______________

Milda         ______________

Nikoletta    ______________

Odett         ______________

Pálma       ______________

Rebeka      ______________

Renáta      ______________

Rita           ______________    _______________

Sára          ______________

Szeréna     ______________

Tamara     ______________   ______________

Tekla         ______________

Teréz         ______________
       
MEGFEJTÉSEKFIÚNEVEK


Ábel          beáll
Adorján     no, járd a…
Ákos         soká
Alvin         villan
Aladár       ár dala
Aladin        dalain
Andor        ronda
Ármin        ni, már…
Arnót        torna
Árpád        párád
Bálint        láb int
Bendegúz   zúg benned
Bertalan    barna lett
Botond      bontod
Benedek    be neked
Dominik     mini dokk
Dorián       rádión
Edvin        vinned
Elemér      remél-e?
Előd          dől-e?
Emil          illem
Erik           kire?
Ernő          nőre
Ervin         verni
Félix          fix él
Flóris         friss ló
Fülöp         püföl
Gábor        bogár
Gellért       regélt
Géza         ég az…
Győző       ő győz
Gyula        gyalu
Imre         meri
Jenő          nője/jönne
Kálmán      málnák
Kázmér     kém ráz/mézkár
Kelemen    lekenem
Kevin        vekni
Kende       kened
Kilián         kiállni
Kolos         sokkol
Krisztián    ki Trisztán?
László        szálló
Lázár        rázzál
Leó           ló-e?
Levente     levetne
Márton      tormán/rántom
Nándor      rondán
Ottó          totó
Örs           sör
Pál            láp
Patrik        partik
Rafael       arra fel
Rezső        rőzse
Rudolf       fordul
Sándor      sor nád
Simon       mosni
Szilárd       riszáld
Szervác     cár vesz
Tamás       ástam
Tibor         borít
Tihamér     miért, ha…
Tivadar      divatra
Zalán        lazán
Zénó         néz, ó…
LÁNYNEVEK

Abigél        Gabi él
Adél          éld a…
Alida         dalai
Amanda     na, ma ad…
Aranka      akarna
Barbara     arab rab
Beáta        teába
Bianka       a kabin
Blanka       balnak
Boróka      a kóbor
Csilla         csali
Dalma       dallam
Diána        Dánia
Dorina       írnod a…
Dorka        karod
Edina        enni ad
Edit           tied
Emőke      eme kő
Enikő        ő keni
Erika         akire
Eszter        ereszt/szeret/retesz
Etelka       a telek
Evelin        neveli
Fióna         fain ó
Flóra         farol
Franciska   na, fricska
Frida         Fradi
Fruzsina     fain rúzs
Hella         ha lel
Ibolya       bolyai
Ilona         inaló/illanó
Imelda      dilemma
Irén          érni
Irma         Mari
Ivett         vitte/vitet
Janka        kanja
Karina       írnak a…
Kármen     nem rák/nem kár
Katalin       alak int
Kitti           ti kit
Klaudia      ki a luda
Krisztina    szirti kan
Laura         ural a…
Léna         él na
Lenke        kelne/leken
Letti          teli/illett
Lotti          tiltó
Magdolna   na magold…
Matild        damilt
Mária        imára
Márta        Mátra
Melinda     le mind a…
Mia           mai
Milda         damil
Nikoletta    nekitolta
Odett        dettó
Pálma       lámpa
Rebeka      berak-e?
Renáta      tanár-e?
Rita           írta/irat
Sára         áras
Szeréna     a részen
Tamara     marta a…/ ma arat
Tekla        kelta
Teréz        ezértKeresztnevek - betűhálóban 


P
Á
L
X
B
D
O
M
I
N
I
K
Y
V
I
K
T
O
R
W
Z
Q
Ű
Ü
M
Y
L
W
B
M
A
R
C
E
L
L
A
H
I
X
Ű
I
X
Ü
Y
N
Q
W
R
F
E
R
E
N
C
Y
B
I
W
X
T
Ü
D
Á
V
I
D
H
Y
K
U
F
I
W
I
G
E
K
X
W
J
Ő
B
A
N
J
N
N
L
A
W
M
I
L
Á
N
A
Y
A
E
I
Ű
B
J
R
X
W
N
W
Q
Z
S
N
Í
W
Y
I
J
J
I
Z
Ű
G
E
L
L
É
R
T
B
B
B
P
É
T
E
R
W
Ü
Ű
A
J
W
Y


Neveket rejt a betűháló. Színezd át őket!

Vízszintesen:      9 fiú       kékkel
Függőlegesen:   9 lány    pirossal


Vicces nevek alkotása - keresztnevek ál-összetett szavakban

Írd be a neveket a megfelelő helyre! Mókás lesz az eredményül kapott szó.

Ágnes         Ágnes         Áron       Áron     Elek
                    Ella       Ella       Emma            Erika        Eszti       Gyula   
Ica        Ilus     Izsák       Lenke       Mónika       Nóra
   Olga       Ödön       Ödön         Pál         Pál      Piroska


Agyalá _ _ _ _ _            (butácska)
Am _ _ _ _ _                  (földrész)
Bekre _ _ _                    (tönkremegy)
Budipa _ _ _ _ _ _ _     (kicsi, vécébe helyezett tárgy)
Cicam _ _ _                    (macska)
Citad _ _ _ _                 (budapesti nevezetesség)
Dil _ _ _ _                      (gond)
Elektrom _ _ _ _ _        (vonzó szerkezet)
Eszet _ _ _ _ _               (butácska)
Fenek _ _ _ _                 (megverek)
Har _ _ _ _ _ _              (hangszer)
Hát _ _ _ _ _                 (táskaféle)
Kalim _ _ _                    (összevissza zongorázik)
Karam _ _ _ _               (édesség)
Körm _ _ _ _                 (ujjad végén)
Krokod _ _ _ _              (hüllő)
Külö _ _ _ _                   (önként vállalt tanulás)
Lekv _ _ _ _                    (dzsemen)
Mozs _ _ _ _                  (aprító edényen)
Nemer _ _ _ _ _             (nem engedi)
Patkóm _ _ _ _ _           (vonzó szerkezet)
Rabsz _ _ _ _                 (jog és bér nélkül dolgozik)
Tejes B _ _ _ _               (nagyobb edény)Lehet egy betűvel több - keresztnévből valami más

A következő keresztnevek elejére, belsejébe vagy a végére kell illesztened egy betűt, de úgy, hogy értelmes szót kapj!


 Ivett _____________            Erik            ______________

Olga  _____________            Ottó            ______________

Ida    _____________            Ákos           ______________

Ágnes_____________            Márk         ______________

Anna _____________            Rita            ______________

Ernő _____________            Ödön          ______________

Iván  _____________            Sára           ______________

Ince   _____________            Irén            ______________

Inez   _____________            Bódog        ______________

Elemér  ___________            Áron           ______________

Zita   _____________            Ella             ______________

Dóra _____________            Nóra           ______________

És melyik egy betűvel rövidebb szóból lett:

_________       Szilvia            _________ VendelKeresztnevek - fiú- és lánynevek névrokonsága


Sok hasonló hangzású név van a fiú- és lánynevek között.
Kinek ki lehet a párja?
Színezd őket azonos színnel! Mindig más színt használj!


Dominik     György      Franciska      Simon     

          Stefánia      Miklós           Marcell       Emília    

Kornélia     Marcella     Ottó            Tamara     

          Károly        Karola        Lukrécia    István                  
     
Etel         Henrik         Nikoletta      Georgina   

          Emil           Szimonetta      Tamás       Ferenc    

Henrietta       Lukács    Etelka                  Kornél       

          Otília          Dominika


Sok hasonló hangzású név van a fiú- és lánynevek között.
Kinek ki lehet a párja?
 Színezd őket azonos színnel! Mindig más színt használj!


Antal          Krisztián             Dániel                    Martina   
        
           Alex           Petra          András          Pál          
      
Antónia           Gábor      Krisztina       Martin         

          Erika                   Janka                     Cecil        Viktor                 
                    
Kamilla      Alexa                   Erik           Viktória

          Gabriella         Paula     Vilma                   Daniella     
      
Andrea       Cecília       János             Kamill     
     
          Péter            Vilmos


Anagrammák - keresztnevekkel


 Minden szó betűiből egy-egy keresztnevet lehet alkotni. Próbáld meg kitalálni őket!

( l ) = lánynév      ( f ) = fiúnév


ERESZT    ________________________          ( l )

AKARNA ________________________          ( l )

ÁTKOTOR         ________________________          ( f )

NEKITOLTA     ________________________          ( l )

RISZÁLD  ________________________          ( f )

SOKÁ        ________________________          ( f )

MÁTRA     ________________________          ( l )

PÁRÁD      ________________________          ( f )

IMÁRA      ________________________          ( l )

KELE        ________________________   ( f )

BOGÁR         ________________________ ( f ) 

ARAB RAB   ________________________  ( l )

PÜFÖL         ________________________   ( f )

RŐZSE         ________________________   ( f )Minden szó betűiből egy-egy keresztnevet lehet alkotni. Próbáld meg kitalálni őket!


( l ) = lánynév       ( f ) = fiúnév


LÁP                     _ _ _             (f)

RÁNTOM           _ _ _ _ _ _   (f)

ALANT               _ _ _ _ _     (f)

NANA                  _ _ _ _        (l)

VITET                 _ _ _ _ _     (l)

ORBIT                _ _ _ _ _     (f)

ÁSTAM               _ _ _ _ _     (f)

RONDÁN            _ _ _ _ _ _    (f)

ÍRÁS                    _ _ _ _        (l)

NEVELI              _ _ _ _ _ _    (l)

MANÓRA           _ _ _ _ _ _    (l)

TOTÓ                  _ _ _ _         (f)Intarzia szövegben keresztnevekkel


A következő badar mesében 5 fiú és 5 lány keresztneve található. Keresd meg őket, majd írd le helyesen!

Fiúk:
__________________________________________________________________________________

Lányok:
__________________________________________________________________________________E mesebeli rénszarvas kapálta másnak a földjét. Sokan nagyon szívesen hallgatták, miközben tíz halász lógatott hálókat a tóba. A vezérhalász kérte rézfúvósok fölvonulását, de azok ott óhatatlanul megfáztak volna, ezért nem jöttek. Érthető, hogy a halász kiabál: intő példa ez mindenkinek!


MEGFEJTÉS

E mesebeli rénszarvas kapálta másnak a földjét. Sokan nagyon szívesen hallgatták, miközben tíz halász lógatott hálókat a tóba. A vezérhalász kérte rézfúvósok fölvonulását, de azok ott óhatatlanul megfáztak volna, ezért nem jöttek. Érthető, hogy a halász kiabál: intő példa ez mindenkinek!

Rejtőzködő nevek - Intarzia mondatokban

Minden mondat legalább annyi keresztnevet rejt, ahány vonal következik utána. Húzd alá a mondatban és írd a vonalra őket!

Vigyázzatok a rendre!        ___________
Nagyi vett ma délben ceruzát.    ___________ __________ ________
Nagy a sár a kanna körül.           ___________ __________
Ott hever a földön.    ___________
A mesében ő a gonosz.       __________
Ki látott ó engem ma?       _________ _________
A liliom már talán virágzik.        _________ _________ ___________
Ma már találkoztunk.         _________
Apa trikóban kapál ma.     __________ _______ _________
Nem esel el lapát miatt?    __________ __________ ______
E mese rólad szól.      ____________
Ki jött be a terembe?         __________
Ordibál most valaki? ____________
Mindenki nektek kiabál, integet.         __________
Eper nő a kertben.     _________
A vándor kalapja, kabátja kopott.      ___________ ____________
Két kacsa bandukolt a másik úton.    ____________ _____________
Zavarta más is?         ___________
Ti bordóra színeztétek lapomat?         _________ ________ _______
A lányok távol vannak.      ___________ __________
A fiaim remek munkáján osztozkodtak a többiek.       __________ ________
Megmosom a tiedet is. _________ _________
Ebben ő segített.        ________

MEGFEJTÉS


Vigyázzatok a rendre!        ___________
Nagyi vett ma délben ceruzát.    ___________ __________ ________
Nagy a sár a kanna körül.           ___________ __________
Ott hever a földön.    ___________
A mesében ő a gonosz.       __________
Ki látott ó engem ma?       _________ _________
A liliom már talán virágzik.        _________ _________ ___________
Ma már találkoztunk.         _________
Apa trikóban kapál ma.     __________ _______ _________
Nem esel el lapát miatt?    __________ __________ ______
E mese rólad szól.      ____________
Ki jött be a terembe?         __________
Ordibál most valaki? ____________
Mindenki nektek kiabál, integet.         __________
Eper nő a kertben.     _________
A vándor kalapja, kabátja kopott.      ___________ ____________
Két kacsa bandukolt a másik úton.    ____________ _____________
Zavarta más is?         ___________
Ti bordóra színeztétek lapomat?         _________ ________ _______
A lányok távol vannak.      ___________ __________
A fiaim remek munkáján osztozkodtak a többiek.       __________ ________Csacsi-pacsi - keresztnevekkel


Csak a kezdőbetűt cseréld ki úgy, hogy egy gyakrabban használt keresztnevet kapj!


sál                _ _ _                   lóra             _ _ _ _
volán           _ _ _ _ _             tábor           _ _ _ _ _
méter           _ _ _ _ _             várta           _ _ _ _ _
káté             _ _ _ _                csibor          _ _ _ _ _
partin          _ _ _ _ _ _          piktor          _ _ _ _ _ _
kréta            _ _ _ _ _             pilla             _ _ _ _ _ _
zászló           _ _ _ _ _ _          véka             _ _ _ _
tea                _ _ _                   bolt              _ _ _ _ _
Kaba           _ _ _ _ _              koma           _ _ _ _Csak a kezdőbetűt cseréld ki úgy, hogy egy ritkábban használt keresztnevet kapj!


f = fiú         l = lány


holland       _ _ _ _ _ _   (f)    parola         _ _ _ _ _ _ ( l)
pince           _ _ _ _ _   (f)        verda                  _ _ _ _ _   (l)
colos           _ _ _ _   (f)           kence          _ _ _ _ _   (f)
parcella  _ _ _ _ _ _ _ _   (l)    villa            _ _ _ _ _   (l)
vándor       _ _ _ _ _ _   (f)     szamara     _ _ _ _ _ _  (l)
galéria        _ _ _ _ _ _ _   (l)  patália        _ _ _ _ _ _ _ (l)
mozi           _ _ _ _   (l)           csombor     _ _ _ _ _ _ _(f)
mankó        _ _ _ _ _   (f)        pára           _ _ _ _   (l)
Delma         _ _ _ _ _   (l)        panda         _ _ _ _ _   (l)
penge          _ _ _ _ _ _   (l)     puli            _ _ _ _   (l)
fiola           _ _ _ _ _   (l)        uszkár       _ _ _ _ _ _ (f)
dugó          _ _ _ _   (f)           malter        _ _ _ _ _ _   (f)
suba           _ _ _ _   (f)           ide             _ _ _   (f)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése