2017. december 7., csütörtök

Intarzia rejtvények magyarországi települések nevével - folyók


Intarzia magyarországi települések nevével, melyek folyókról kapták nevüket

Ezek a települések egy - egy folyóról kapták a nevüket, amelynek a közelében találhatóak. A névadó folyó nevén kívül vajon milyen szavak rejtőznek még bennük?

Az intarzia szabályai szerint balról jobbra haladva keresd meg bennük az összes elrejtőzött szót! A betűk sorrendjén nem változtathatsz!

További szabályok:
-          Ha egy szó többször is előállítható, többször is írd le!
-           Minden értelmes magyar szó érvényes beleértve a toldalékosokat is.
-          A kis és a nagy kezdőbetűvel is használt alakok egy szónak számítsanak!
-           Az azonos alakú és a többjelentésű szavakat csak egyszer írd le!


Dunaharaszti                __________________________________________________________________________________
Tiszaföldvár                __________________________________________________________________________________
Körösladány                __________________________________________________________________________________
Maroslele                __________________________________________________________________________________
Zalakaros                __________________________________________________________________________________
Siófok                   __________________________________________________________________________________
Drávaszabolcs                   ___________________________________________________________________________
Rábahidvég                __________________________________________________________________________________
Taktaharkány                __________________________________________________________________________________
Bodrogkeresztúr                ____________________________________________________________________________
Hernádnémeti                __________________________________________________________________________________
Bódvaszilas                __________________________________________________________________________________
Tápiószentmárton                ____________________________________________________________________________
Túristvándi                __________________________________________________________________________________
Zagyvaszántó                __________________________________________________________________________________
Szamosszeg                __________________________________________________________________________________
Kaposújlak                __________________________________________________________________________________
Ipolytarnóc                __________________________________________________________________________________
Hejőbába                __________________________________________________________________________________
Tornanádaska                __________________________________________________________________________________
Rábcakapi                __________________________________________________________________________________
Marcalgergelyi                 ___________________________________________________________________________
Galgamácsa       _________________________________________________________________________________
Répcelak                __________________________________________________________________________________
MEGFEJTÉSEK


Dunaharaszti     Duna     un          na           a             aha        ha           haraszt     a         ara         arasz     a     s      ti           

Tiszaföldvár       ti             Tisza      s              a             föl          föld        földvár      öl       öld         vár         á             ár

Körösladány      kör         Körös    s              a             ad           dán        á

Maroslele           ma         mar        Maros      a         s              le            lel          el            le

Zalakaros            Zala        a             alak        lak          a             akar       kar         karos     a             s             

Siófok                   s              Sió          ó             fok         ok

Drávaszabolcs                   Dráva                á             vas         a             s              szab       Szabolcs              a             s             

Rábahidvég                    Rába      á             a             vég        ég          

Taktaharkány                    Takta        a          akt         akta       ah           aha        ha           Harkány               a             kán        á

Bodrogkeresztúr             Bodrog                 drog      dr.          kereszt      Keresztúr       ere         eresz     ereszt   s     túr   úr

Hernádnémeti                  Hernád                nád        á             német      ti        

Bódvaszilas                        Bódva      ó          vas         a             szil          Szilas     Ila           a             s

Tápiószentmárton          táp         Tápió     á             ó             szent     már        márt    Márton                   á          ár            árt          ton

Túristvándi         T/túr     úr           úri          is             István   s              á            

Zagyvaszántó    zagy       Zagyva       a        agy         vas         a             szán       szánt     szántó     á                     ó

Szamosszeg       Szamos                        a       mos     s              szeg

Kaposújlak         kap        Kapos     a           s              új            lak          a

Ipolytarnóc        Ipoly      tar          a             ó

Hejőbába            hej         Hejő      ej                        ő             báb        bába      á             a

Tornanádaska         tor    T/torna           na           naná      a             nád        nádas    á            a             s              a

Rábcakapi                       Rábca        á         a             kap        a            

Marcalgergelyi                 mar        Marcal      a         arc          arca       a             Gergely

Galgamácsa       Galga      a           alga        a             á             ács         ácsa       a

Répcelak             Répce      ép       el            lak          a

 


Intarzia rejtvények magyarországi települések nevével

A képzeletbeli versenybe azonos szótagszámú települések neveztek be hármasával. Melyikük nevéből következtethető ki több értelmes szó?

Az intarzia szabályai szerint balról jobbra haladva keresd meg bennük az összes elrejtőzött szót! A betűk sorrendjén nem változtathatsz! 

További szabályok:
-          Ha egy szó többször is előállítható, többször is beszámít a pontszámba.
-           Minden értelmes magyar szó érvényes beleértve a toldalékosokat is.
-          A kis és a nagy kezdőbetűvel is használt alakok egy pontot érnek.
-           Az azonos alakú és a többjelentésű szavak csak a szóalakért kapnak egyetlen pontot.

Ha elkészültél a szóelemzéssel, oszd ki a helyezéseket a három település között!


3 szótagú versenyző települések:

Soltvadkert                                 Kunhegyes                                        Kapuvár                                             
                              


Sárbogárd                                    Nagykálló                                           Hollókő                                                              
                                              
4 szótagú versenyző települések:

Szabadszállás                             Sárospatak                                         Szilvásvárad                                     
                              


Fertőrákos                                  Előszállás                                            Vértesszőlős                                    
                              
5 szótagú versenyző települések:

Nyergesújfalu                            Jászárokszállás                                 Székesfehérvár                                              Sarkadkeresztúr                       Tiszavasvári                                       Királyegyháza                                  
                              
6 szótagú versenyző települések:

Monostorapáti                          Boldogkőváralja                               Somoskőújfalu                

     Sátoraljaújhely                 Berettyóújfalu                                  Mosonmagyaróvár

MEGFEJTÉSEK

3 szótagú versenyző települések:

  1. Kunhegyes   kun  un  hegy  hegye  hegyes  egy  egye  egyes  gyes  s      10
                Kapuvár  kap  kapu  kapuvá  a  apu  apuvá  vár  á  ár                        9

                Soltvadkert  Solt  olt  oltva  vad  vadkert  a  ad  kert                        8

  1.    Nagykálló  nagy  a  agy Kálló   á  ál  áll  álló    ó                  10
                Hollókő  hol holló hollók   olló ollók     ó    ő                  9

                Sárbogárd  sár  á  ár  bog  bogár   á   ár                           7


4 szótagú versenyző települések:

  1. Szabadszállás    szab  szabad  a  Aba  a  ad  szál  száll  szállás  á  ál  áll  állás    á  ás  s                  17
Szilvásvárad       szil  szilvás  á  ás  s  vár vára  V/várad  á  ár  ára  árad  a  ad                   14

              Sárospatak         s  sár  sáros  á  ár s   pata  patak  a  a                 10


  1. Előszállás            el  elő  előszáll    lősz  ő   ősz  (+ősz áll )  szál  száll  szállás  á  ál  áll  állás    á  ás  s            19

                Vértesszőlős     vér  vért  V/vértes  ér  ért  érte   te sző  szőlő  szőlős ő    ő ős   s             15

                Fertőrákos         Fertő /fertő     tőr  ő  őr  őrá    rák  R/rákos  á  Ákos  kos  s              13


5 szótagú versenyző települések:

  1. Jászárokszállás              jász  ász  Ászár  Sz/szár á  ár  árok  ok  szál  száll  szállás  á  ál  áll  állás    á  ás       18

            Székesfehérvár            szék  széke  székes  ék  éke  ékes  s  fehér  Fehérvár   ér  vár á  ár            13

            Nyergesújfalu                  nyer  nyerge  nyerges  s  új  újfalu  fa  fal  falu   a  alu                11


  1. Tiszavasvári                       ti  Tisza  a  avas  vas  V/vasvár  V/vasvári  a  s  vár  vári á   ár          13

           Sarkadkeresztúr              s  sarka  S/sarkad a   a  ad  kereszt  Keresztúr ere  ereszt  T/túr  úr           12


Királyegyháza                   ki  király    á  egy  egyház  egyháza  ház  háza  á  a          11

6 szótagú versenyző települések:1.         Boldogkőváralja               boldog  old dog  kő kővár   ő   vár  váralja  á  ár  ára  a  alj alja ja  a              16


Monostorapáti                monostor no  nos  ostor  s  tor tora  a  apát  apáti pá  pát   á  át  ti             15

              Somoskőújfalu                 som  somos  mos    ő  új  újfalu  fa  fal  falu  a  alu         12


2.       Mosonmagyaróvár            mos  Moson  oson  magyar  Magyaróvár  a agy  agya  agyar  a ó  óv  vár  á  ár            15

Sátoraljaújhely                    sátor  á  át  tor  tora  a  alj  alja  ja  a  új  Újhely  hely         13      
                    
Berettyóújfalu                    be  Berettyó   ere  ó  új újfalu  fa  fal  falu  a alu                 11
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése