2015. január 24., szombat

Légzőgyakorlat szókincsbővítéssel - kezdő szótagsorok segítségével


Ez a feladattípus az abc gyakorlására, a magánhangzók, mássalhangzók fogalmának elmélyítésére és a passzív szókincs mozgósítására szolgál. 2. osztálytól használható.

Előzetes feltétel: tudják a tanulók végigmondani helyes ejtéssel a magánhangzó párokat  a-á    e-é   i-í    o-ó   ö-ő   u-ú   ü-ű. Ez óra eleji légző gyakorlatban tréningezhető. 

A mássalhangzók fajtáinak megtanulása után válasszunk egy tetszőleges mássalhangzót!
Változat: 
Tulajdonságainak megadásával a gyerekek találják ki, melyik mássalhangzóra gondoltunk!
Pl. az s esetében mondhatjuk a következőket: egyjegyű, hosszan lehet hangoztatni, nyitott szájjal ejtjük ki, nem rezeg a hangszalagunk, miközben kiejtjük. 

A választott mássalhangzóval együtt hangoztatva, helyes ejtéssel kiejtjük légző gyakorlat keretében a kapott szótagokat:  
sa-sá       se-sé      si-sí     so-só     sö-ső     su-sú    sü-sű.

Újabb levegőt véve, a magánhangzót elöl hangoztatva is végigmondjuk a kapott szótagokat:  
as-ás      es-és     is-ís     os-ós    ös-ős    us-ús    üs-űs.
( Néhol mókás hangzást kapunk, de idővel megszokják, hogy nem nevetgélik el a gyakorlatot.) 

Ezt követően visszatérünk az első szótagsorhoz, és stafétában, egyenként próbálunk az adott szótaggal kezdődő szót keresni. Eleinte mindegyikhez csak egyet.
Pl. satu, sátor, sereg, sérül, siet, sír, som, sótlan, sötét, sőt, susog, súg, sün, sűrű.
Majd a második szótagsorral próbálkozunk:
as –, ásó, eső, és (= maga egy önálló szó), iskola, ís -, ostor, ösvény, ősember, usanka (= orosz prémes sapka), ús -, üst, űs - . Amelyik szótaghoz nem létezik magyar szó, azt közöljük a gyerekekkel. Ha megakadnak, természetesen kisegítjük őket. 

Minél több mássalhangzóval végezzük el ezt a gyakorlatot, annál rutinosabban kutatnak a fejükben ritkább szavak után. 

Változatok:

-Kiköthetjük, hogy csak keresztnevet, állatnevet, növénynevet, tárgyat stb. szabad mondani. 
-Formai kikötést is adhatunk pl. egy-, két-, három szótagú legyen; legyen benne hosszú hang stb.
-Lehet gyűjtési szempont a szófaj megjelölése is
-A jól bevált „Ország, város” játék analógiáján lehet adott időre, írásban is játszani. Ellenőrzéskor azt a szót át kell húzni, amit többen is írtak. Csak az a szó ér pontot, amelyet senki más nem írt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése