2018. január 19., péntek

Azonos kezdőszótagok szósorban – főnevek, igék, melléknevek
Azonos kezdőszótag    -   főnevek
 

Illessz két betűből álló kezdőszótagot a megadott szótagsorok elé úgy, hogy főneveket kapj! A sor mindegyik szava ugyanezzel a két betűvel kezdődjön!

pl.          ____ dár        ____lom        ____gyar      
             madár           malom           magyar____vacs        ____lánk        ____rom
____tal          ____falt         ____szony    
____ró          ____la           ____bu
____kü          ____te           ____tély
____rus         ____kusz        ____la
____ka          ____valy        ____lincs
____kond      ____gon        ____rangy
____lyök        ____nyök      ____peny
____só          ____kán         ____das
____gasz        ____dék         ____szony
____lac          ____musz      ____jom
____reg         ____lejt         ____lyem
____za          ____szon        ____ros
____ma         ____va          ____da
____rág         ____téz         ____har


____let          ____nőcs        ____ret
____rom        ____sár         ____fa          
____tek         ____dzag       ____szat
____ba          ____jusz        ____tyu
____ta           ____get         ____gony
____bész        ____gély        ____géd
____tény        ____kény       ____mény
____tár         ____lász        ____mu
____tor         ____bil          ____szat
____let          ____ves         ____mez
____rack        ____goly        ____nán
____sa          ____nya         ____ka
____ton         ____széd        ____tű
____tő          ____lep          ____tű
____mód        ____csi          ____hó


____raj          ____dell         ____sás
____csi          ____ba          ____rány
____jó           ____rag         ____lál
____nyér        ____ve          ____nisz
____sár         ____gány        ____lasz
____pa          ____tes         ____gész
____lág         ____ta           ____asz
____zi           ____ha          ____csok
____be          ____li            ____zsu
____ték         ____zés         ____me
____rék         ____fir          ____szeg
____vél         ____ány         ____gény
____teg         ____tyár        ____tét
____rem        ____ke          ____kercs
____tás         ____szon        ____lom


____ac          ____szok        ____pa
____ri           ____zár         ____sa
____lam         ____lat          ____dás 
____vos         ____szág        ____mány
____ha          ____gó          ____bin
____pel          ____pény      ____csó
____fe           ____reszt      ____nyér
____ró          ____csag        ____dex
____nyeg      ____lő           ____lész
____ló           ____dal          ____tár
____ba          ____get         ____ter
____tél          ____röm        ____csög
____vács        ____rong        ____ca   
____nya         ____nyász      ____nat
____ci           ____ma         ____nó
____rát         ____kancs      ____lett
____her         ____a            ____rep
MEGFEJTÉSEK
szi-      asz-      bá-       es-       kó-       bi-        va-       kö-       or-       vi-        ma-      se-       vá-       lá-        vi-

ke-       ko-       ma-      ba-       szi-      se-       kö-       ha-       mo-      le-        ba-       ká-/ba-       be-      te-   ko-

mo-      bá-       ha-       te-        vá-       ré-        vi-        mo-      bi-        ér-        ke-       le-        be-       te-        ha-

pi-        ba-       ál-        or-       ru-       le-        ke-       kó-       sző-     ol-        li-         kö-       ko-       bá-       ma-
ba-       teAzonos kezdőszótag    -  igék
Illessz két betűből álló kezdőszótagot a megadott szótagsorok elé úgy, hogy  igéket kapj!
A sor mindegyik szava ugyanezzel a két betűvel kezdődjön!


pl.          ____szeg        ____pog        ____tál
             sziszeg          szipog           szitál
____sal          ____jít          ____lad
____tyeg        ____fél          ____rül
____kar         ____sal          ____kol
____rem        ____rel          ____kint
____gyik        ____laszt        ____mol
____rít          ____hen         ____tyeg      
____gít          ____per         ____bez
____sel          ____gyáz        ____sít
____hög        ____vez         ____zöl
____rog         ____tyog        ____zog
____heg         ____beg         ____lul
____zel          ____leszt        ____rít
____hel          ____beg         ____gyez
____rít           ____ker         ____lik


____mít         ____ved         ____mül
____dar         ____rap         ____jol
____heg         ____pál          ____rul
____remt       ____per         ____met
____doz         ____lít           ____cáz
____res         ____ver         ____ring
____kít          ____kül         ____röz
____pog        ____rog         ____pik               
____dol         ____szál        ____kad
____vas         ____vad         ____doz
____szön        ____röz         ____vet
____mul        ____gyad        ____nik
____gáz         ____kog         ____tat
MEGFEJTÉSEKha-       ke-       va-       te-        vá-       pi-        se-       vi-        kö-       mo-      li-         ke-       le-        te-       

ré-        ha-       pi-        te-        ál-        ke-       sző-     ko-       kó-       ol-        kö-       bá-       ma-     Azonos kezdőszótag    -  melléknevek
Illessz két betűből álló kezdőszótagot a megadott szótagsorok elé úgy, hogy mellékneveket kapj!
A sor mindegyik szava ugyanezzel a két betűvel kezdődjön!


pl.          ____bos         ____zug         ____mis
             habos            hazug            hamis
____lárd        ____kár         ____laj
____gány       ____jas         ____cak
____dern        ____hó          ____kány
____gi           ____szeg        ____mes
____vas         ____nyag       ____lott
____ros         ____sze         ____masz
____lett         ____lyos        ____hás
____szos        ____nok         ____misz
____mos        ____ló           ____nok
____rek         ____mény      ____cses
____ros         ____cos         ____bor
____las          ____ri           ____pic               
____csó         ____vadt        ____dott
____vér         ____dös         ____zös
____pasz        ____moly      ____pár
____tor         ____gyadt      ____jos
____gas         ____kacs        ____gyar
MEGFEJTÉSEK

szi-      va-       mo-      ré-        ha-       pi-        mo-      ko-       ál-        ke-       kó-       nyá-     ol-        kö-       ko-
bá-       ma-     
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése