2014. március 8., szombat

Betűtévesztés: b d p q; magánhangzópárok - betűtanulási időszak


Betűtévesztés - gyümölcsnevek 

Satírozd át az értelmetlen szót!


danán          darack
       banán          bió
 mandula           eqer
       szeder        málma
málna      birsalma 
       eper        barack
manbula     dió
naramcs          narancs
       szamóca
mandarin          ribizli
       ridizli          szeber
szemóca         mamdarin
              birsalna


Betűtévesztés - zöldségnevek 

Satírozd át az értelmetlen szót! 

redek               káqoszta
       spenót       karfiol
paqrika          bad
            paradicson
sárgarápa    borzó
       lemcse       karalábé
spemót      lencse
   kartiol        káposzta
paprika         borsó
     retek          karaládé
bab           sárgarépa
       paradicsomBetűtévesztés - a ház részei 

Satírozd át az értelmetlen szót! 


padló    gerenba       qince
      gerenda        bejárat
cseréq    pince       szoda
   szoba      kanra              lébcső
kamra      dojler          
     lépcső            padlás
  radiátor
dejárat          rabiátor
       pablás           adlak    
 pabló            lánpa      
bojler      lámpa
     ablak      cserép


Betűtévesztés - a helyes alak kiválasztása 

Satírozd át az értelmetlen szavakat! 


labad       ladab   labda
bauán      banán    baánn
bobob   dobod   bodob
toran       tonar   torna
dubál      bubál  dudál
bordó      bodór  borbó
uadrág  nadrág  nabrág
dorombol   doromdol   borombol
bömdöl     bömböl    dömböl
telhő       fehlő      felhő
fekete   feteke  tekefe  
danba    danda    banda
tázik      fázik     fákiz


Betűtévesztés - a helyes alak kiválasztása 
          ú – ó

Húzd át az értelmetlen szót! 
Vigyázz, nem mindig találsz értelmetlent!

róg              rúg
kód             kúd
sóly             súly  
fór              fúr
lóg              lúg
bós              bús
csóf             csúf
hós              hús
fój               fúj
kót              kút
lód              lúd
csók            csúk
pót              pút
gyór            gyúr
rót              rút
jól               júl
tór              túr
tyók            tyúk
bóg             búg
szór             szúr
gól              gúl   
gyón           gyún
hód             húd
nyól            nyúl          ó -ő
Húzd át az értelmetlen szót!
Vigyázz, nem mindig találsz értelmetlent!
szól             szől
tór              tőr
csók            csők
kór             kőr
gyóz            győz
fóz              főz
bóg             bőg
csór             csőr
bók             bők
szór             szőr
pók             pők
bór             bőr
dól              dől
jól               jől
gól              gől
lóg              lőg
bósz            bősz
kóc             kőc
szól             szől
sóz              sőz
kód             kőd
pót              pőt
hód             hőd
jód              jőde - é
Húzd át az értelmetlen szót! 
Vigyázz, nem mindig találsz értelmetlent!

mez             méz
ber              bér
gyep           gyép
gez              géz
negy           négy
hely            hély
ver              vér
nyel            nyél
rem             rém
szer             szér
mer             mér
sem             sém
vesz             vész
petty           pétty
del              dél
szen            szén
ven             vén
reg              rég
ter               tér
ker              kér
jel               jél
szem           szém
nem            ném
ves              vés          o - u
Húzd át az értelmetlen szót!  
Vigyázz, nem mindig találsz értelmetlent!

bocs            bucs
lom             lum
tod              tud
nyom          nyum
jot               jut
dog             dug
hoz             huz
mos             mus
fog              fug
hol              hul
rom            rum
pokk           pukk
lop              lup
som             sum
lyok            lyuk
dob             dub
bot              but
tok              tuk
bog             bug
sok              suk
csok            csuk
hopp           hupp
fon              fun
gyom          gyum
 
            ö - ü
Húzd át az értelmetlen szót!
Vigyázz, nem mindig találsz értelmetlent!
sön                 sün
köd                 küd
lök                  lük
sör                  sür
nyög               nyüg
csöng             csüng
söl                  sül
kör                  kür
föl                   fül
tör                  tür
szög               szüg
bökk               bükk
tök                  tük
szöl                szül
töll                 tüll
fögg                függ
köt                  küt
jön                  jün
töm                tüm
köp                 küp
bök                 bük
könn              künn
szön               szün
csöd               csüd
            o - ö
Húzd át az értelmetlen szót!
Vigyázz, nem mindig találsz értelmetlent!

gyom             gyöm
jon                  jön
forr                 förr
sor                  sör
lok                  lök
domb             dömb
csond             csönd
kor                  kör
fog                  fög
tom                töm
dob                 döb
kod                 köd
gomb             gömb
tor                  tör
sok                 sök
csong             csöng
nyom             nyöm
tok                  tök
jobb               jöbb
dong              döng
rozs                rözs
gond              gönd
tobb               több
font                fönt
            ő  -  ű
Húzd át az értelmetlen szót!
Vigyázz, nem mindig találsz értelmetlent!

szőr                szűr
tőr                  tűr
bőr                 bűr
csőr                csűr
bőg                 bűg
nyőg               nyűg
főz                  fűz
bőz                 bűz
lőtt                 lűtt
bősz               bűsz
mőt                műt
zőr                  zűr
dől                  dűl
bőn                 bűn
tőz                  tűz     
főt                  fűt
hős                 hűs
gőz                 gűz
hől                  hűl
csősz              csűsz
nőtt                nűtt
győz               gyűz
szők               szűk   
            a  - á
Húzd át az értelmetlen szót!
Vigyázz, nem mindig találsz értelmetlent!

fal                   fál
gyar                gyár
hall                 háll
nyal                nyál               
csal                 csál    
par                  pár
maz                máz
rak                  rák
sal                   sál
jak                  ják
csak                csák
nyar               nyár
hab                 háb
csap               csáp
bal                  bál
haz                 ház
zsak                zsák
szab               száb
varr                várr
szall               száll
rab                  ráb
lab                  láb
fal                   fál
kacs                kács

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése