2014. január 24., péntek

Szótagolt asszociációs szópárok - szókincsbővítés - betűtanulási időszakzár
la-kat
tor-ta
krém
toll-tar-tó
toll
ka-ka-ó
i-tal
sakk
báb
is-tál-ló
vi-tor-lás
víz
vers
rím
bor-só
kert
zi-va-tar
vil-lám
lomb
a-var

Keresd meg a párját!             F  betű  után              

A fenti kinyomtatott táblázatot szavaira szétvágva kell egyéni-, páros- vagy csoportmunkában párokba rendezni.


Keresd meg a párját!                  

F  betű után            5 - 5 szópár

e-le-fánt                               sín
vil-la-mos                             ko-rom
kis-ma-lac                            ál-lat-kert
fe-ke-te                                ke-men-ce
for-ró                                   far-kasfor-rás                                 vil-la
ó-ri-ás                                 me-se
rán-tot-ta                            i-tal 
ká-vé                                  láb
zok-ni                                 vízle-ves                                     ré-tes 
ba-ri                                      víz
bál-na                                    ba-rack
má-kos                                  bir-ka
é-rett                                     ka-nálé-tel                                       bi-cik-li
ke-rék                                  
vo-nal-zó                               fa-zék
for-ró                                    va-sa-ló
bé-ka                                    vo-nal           

H   betű után           5 - 5 szópár

de-cem-ber                         szer-szám
ho-mo-ko-zó                       hold
sa-tu                                    hin-ta
mé-szá-ros                          hó-em-ber
éj-sza-ka                             hús-boltma-jom                                u-tas
a-u-tó-busz                          szán-kó
ki-szá-mo-ló                        ba-nán
sza-bó                                 já-ték
rén-szar-vas                        cér-nasza-káll                               ha-jó
sza-lon-cu-kor                    ál-arc
ka-lóz                                 ba-jusz
jel-mez-bál                         Mi-ku-lás
sza-ka-dék                         szik-laszé-na                                 kol-bász
ma-nó                                 sze-re-tet   
sza-lon-na                           szak-ma
a-ján-dék                            szal-ma
fod-rász                              ko-boldvi-dám                                 ar-ra  
fe-ke-te                                lent
er-re                                     ke-vés
fent                                       fe-hér
sok                                       szo-mo-rúszí-nes                                  el-al-szik
min-den-ki                           koc-kás        
sem-mi                                 szín-te-len
fel-éb-red                             sen-ki
vo-na-las                              va-la-mi


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése