2013. július 14., vasárnap

Rímkeresők - Nemes Nagy Ágnes, Fésűs Éva, Weöres, Pákolicz, Enyedi György, Tamkó Sirató, Csanádi, Kányádi, Csukás, Nagy László, Gazdag Erzsi, rigmusok, farsang és egy saját versRímkeresők - állatok


Rímkereső - ( Nemes Nagy Ágnes: A csiga )

Figyeld meg a sorvégi utolsó magánhangzót! Aláhúzás jelöli. Arra rímelő szóval, szókapcsolattal egészítsd ki a következő sort! Ha minden sort kiegészítettél, olvasd össze a született verset, esetleg igazíts rajta! Ha még ügyesebb költő akarsz lenni,  soronként a szótagszámra is figyelj!

Húzgáltam egy kocsikát,

Úgy kerestem a _____________________ .

Lassú állat a csiga,

Betettem a _________________________ .

Jól húztam a kocsikát,

Kocsiztattam a ______________________ .

Ne csak füvet, virágot,

Lásson ő is _________________________ .

Rímkereső ( Fésűs Éva: Sündisznócska )


Figyeld meg a sorvégi utolsó magánhangzót! Aláhúzás jelöli. Arra rímelő szóval, szókapcsolattal egészítsd ki a következő sort! Ha minden sort kiegészítettél, olvasd össze a született verset, esetleg igazíts rajta! Ha még ügyesebb költő akarsz lenni,  soronként a szótagszámra is figyelj!

Tegnap korán esteledett,
Sündisznócska ___________________________ .
Ágyat vetett az avarba,
Kicsinyeit _______________________________ .

Fújhat a szél szakadatlan,
Melenget _______________________________ .
Jó puha a földi fészek,
Aludjatok ______________________________ !

Rímkereső ( Weöres Sándor: Medve - nóta )

Figyeld meg a sorvégi utolsó magánhangzót! Aláhúzás jelöli. Arra rímelő szóval, szókapcsolattal egészítsd ki a következő sort! Ha minden sort kiegészítettél, olvasd össze a született verset, esetleg igazíts rajta! Ha még ügyesebb költő akarsz lenni,  soronként a szótagszámra is figyelj!
Kinn voltam a rengeteg erdőn,
Medvét láttam ___________________________ .
Tíz körömmel másztam a fára,
Megszökött ______________________________ .

Lompos medve brummogva ballag:
„ Mászni könnyű __________________________ .
Mennyi szégyen ér most vén koromba,
Kulloghatok _____________________________ ."
Rímkereső - ( Pákolitz István: Hangya )

Figyeld meg a sorvégi utolsó magánhangzót! Aláhúzás jelöli. Arra rímelő szóval, szókapcsolattal egészítsd ki a következő sort! Ha minden sort kiegészítettél, olvasd össze a született verset, esetleg igazíts rajta! Ha még ügyesebb költő akarsz lenni,  soronként a szótagszámra is figyelj!


Kenyérmorzsát visz a hangya,

Segít neki apja, ___________________________ .

Sietnek, mert fúj a szél,

Fúvó szélből _____________________________ .

Ha én fúvó szél lehetnék,

Felhő elé _______________________________ .

Szétfújnám a tájon,

Hangya _________________________________ .


Rímkeresők - tárgyak


Rímkereső ( Enyedi György: A hóember )


Figyeld meg a sorvégi utolsó magánhangzót! Aláhúzás jelöli. Arra rímelő szóval, szókapcsolattal egészítsd ki a következő sort! Ha minden sort kiegészítettél, olvasd össze a született verset, esetleg igazíts rajta! Ha még ügyesebb költő akarsz lenni,  soronként a szótagszámra is figyelj!


Fekete szén a szemem,
Szép sudár ______________________________ .
Orrom répa, nagy darab,
A fejemen ______________________________ .
Szám is van, fülemig ér,
Hónom alatt ____________________________ .
Ág hegyéről csöpp veréb
Szállt __________________________________ .
Arra volt kíváncsi tán,
Hogyan ________________________________

Rímkereső ( Enyedi György: A vonat )


Figyeld meg a sorvégi utolsó magánhangzót! Aláhúzás jelöli. Arra rímelő szóval, szókapcsolattal egészítsd ki a következő sort! Ha minden sort kiegészítettél, olvasd össze a született verset, esetleg igazíts rajta! Ha még ügyesebb költő akarsz lenni,  soronként a szótagszámra is figyelj!

Si-ha-ha-ha, fut a vonat,
Repíti ___________________________________ .
Ha hegynek megy, a kerekek
Ezt suttogják: ____________________________ .
Ám ha völgyben vígan szalad,
Füstje ___________________________________.
S ha a völgyet már megunta,
Besurran ________________________________ .

Rímkeresők - növények


Rímkereső ( Tamkó Sirató Károly: Dombon )

Figyeld meg a sorvégi utolsó magánhangzót! Aláhúzás jelöli. Arra rímelő szóval, szókapcsolattal egészítsd ki a következő sort! Ha minden sort kiegészítettél, olvasd össze a született verset, esetleg igazíts rajta! Ha még ügyesebb költő akarsz lenni,  soronként a szótagszámra is figyelj!

Dombon törik a diót,
hegyormon a ______________________.
-  Zajuk ide csattog!
Völgyben meg _____________________ .


Három diót feltörtem,
négy mogyorót _____________________.
Leltem egy zsák makkot.
- Ebből ____________________________ .
Rímkereső ( Weöres Sándor: Gesztenye Úrfi )


Figyeld meg a sorvégi utolsó magánhangzót! Aláhúzás jelöli. Arra rímelő szóval, szókapcsolattal egészítsd ki a következő sort! Ha minden sort kiegészítettél, olvasd össze a született verset, esetleg igazíts rajta! Ha még ügyesebb költő akarsz lenni,  soronként a szótagszámra is figyelj!

Hej, gesztenye úrfi!
Bundácskádból ___________________________ !
Ugorj le a fáról!
Érkezésed _______________________________ .

Nini, itt van, koppan!
Fáról ___________________________________ .
Futok zsebre dugni,
Jöjj, ____________________________________ !


Rímkereső ( Csanádi Imre: Alma )

Figyeld meg a sorvégi utolsó magánhangzót! Aláhúzás jelöli. Arra rímelő szóval, szókapcsolattal egészítsd ki a következő sort! Ha minden sort kiegészítettél, olvasd össze a született verset, esetleg igazíts rajta! Ha még ügyesebb költő akarsz lenni,  soronként a szótagszámra is figyelj!
Érik az alma,
Hajlik ___________________________________ .
Fűre hajlik, mint egy sátor
A sok ___________________________________ .

Szedjük, kapjuk,
Habosra _________________________________ .
A többivel mi legyen?
Holnapra ________________________________ .


Rímkeresők - természeti jelenségek


Rímkereső ( Kányádi Sándor: Ha a napnak...)


Figyeld meg a sorvégi utolsó magánhangzót! Aláhúzás jelöli. Arra rímelő szóval, szókapcsolattal egészítsd ki a következő sort! Ha minden sort kiegészítettél, olvasd össze a született verset, esetleg igazíts rajta! Ha még ügyesebb költő akarsz lenni,  soronként a szótagszámra is figyelj!
 

Ha a napnak lába volna,
Bizonyára  _______________________________ .
Ha pedig keze is lenne,
Akkor ___________________________________ .
S leülne, ha elfáradna,
Ide mellénk ______________________________ .
Kérges kezét térdre ejtvén
Merengne _______________________________ .
Úgy várná be szépen ülve,
Hogy ___________________________________ .


Rímkereső ( Csukás István: Dalocska )

Figyeld meg a sorvégi utolsó magánhangzót! Aláhúzás jelöli. Arra rímelő szóval, szókapcsolattal egészítsd ki a következő sort! Ha minden sort kiegészítettél, olvasd össze a született verset, esetleg igazíts rajta! Ha még ügyesebb költő akarsz lenni,  soronként a szótagszámra is figyelj!

Csengő szól: gingalló,

röppenj már, _______________________ !

Pillangó messze jár,

volt - nincs nyár, ____________________ .


Züm- züm- züm, zúg a szél,

Táncol a __________________________ ,

Züm- züm- züm, ez a szél!

Egy reggel ________________________ .

Rímkereső ( Nagy László: Záporvers )


Figyeld meg a sorvégi utolsó magánhangzót! Aláhúzás jelöli. Arra rímelő szóval, szókapcsolattal egészítsd ki a következő sort! Ha minden sort kiegészítettél, olvasd össze a született verset, esetleg igazíts rajta! Ha még ügyesebb költő akarsz lenni,  soronként a szótagszámra is figyelj!


Zápor érik
távoli égen,
kendős kislány
táncol ___________________ .

Fuss, fuss, kislány
az útra fuss ki,
kár lesz későn
bokorba ________________ .

Vadrózsádat
ne dobd a szélbe,
vidd el édes-
anyád _________________ !

Felleg támad
úton a porból,
árva nyárfa
zokogva ________________ .

Sújt a zápor,
dübörög az ég is,
táncos kislány
hazatalál _______________ .


Rímkereső : szociális kapcsolattartás


Rímkereső ( Gazdag Erzsébet: Vendégvárás )


Figyeld meg a sorvégi utolsó magánhangzót! Aláhúzás jelöli. Arra rímelő szóval, szókapcsolattal egészítsd ki a következő sort! Ha minden sort kiegészítettél, olvasd össze a született verset, esetleg igazíts rajta! Ha még ügyesebb költő akarsz lenni,  soronként a szótagszámra is figyelj!
 

Jöjj el hozzám hétfőn,
De ne ___________________________________ !
Jöjj el hozzám kedden!
Hadd nőjön ______________________________ !
Jöjj el hozzám szerdán!

Kopogtass _______________________________ !
Csütörtökön jönnél,
Tán még ________________________________ .
Pénteken a kedve
Szétgurul ________________________________ .
Szombaton, barátom
A világot _________________________________
Vasárnap, vasárnap
Engemet ________________________________ .


Találd meg a rímet!

Ez a kislány olyan ringó,
mint a piros ………………………………………………….

Jó reggelt, zsenge füvecskék,
szökdécselnek már a ………………………………………..

Nézd, hogy hajlik, billeg a farka,
csirreg-cserreg ágon a ……………………………………

Erdei bál, csuda móka,
vidáman horkant fel a ………………………………….

Ágon ül a picinke
kék sapkájú kis …………………………………………..

Menekül a sok legyecske,
ha ébred a fürge ……………………………………….

Kikeltek már a …………………………………………
pelyhesek, tarkák, kicsikék.

Ez a tigris, ez is ……………………………………….
csak egy kicsit nagyobbacska.

Izegnek és mozognak,
jókedvükben cincognak,
szülők és a gyerekek.
Hogy mik ezek?     ………………………………………………….

Mindene az evés,
zenéje a röfögés.
( Jó, hogy nem a diszkó. )
Úgy hívják, hogy    ……………………………………………………

Három szárnyas fióka
mamájától mi jót kap?
széna kell a szamárnak,
hernyó meg a         ……………………………………………………

Hol békésen dorombolnak,
hol véresen zsákmányolnak.
békések és vadacskák.
Tudod, hogy ők a ……………………………………………………..
Farsangoljunk!
Írd a hiányos sorok végére a megfelelő rímeket! Készíts illusztrációt a kiegészített vershez!


Szól a zene, áll a bál,
Krémet kever a ……………………….. .

Van itt óriás, és van törpe,
Alma, szőlő, dió, ……………........... .

Van itt sárkány és boszorka,
Főnyeremény lesz egy ……………. .

Álarcodat ha leteszed,
Megeheted …………………………….. .
Versfaragó

Alkoss verssorokat a sorok végén megadott rímek elé! Olvasd össze a kész verset! Tetszik?

………………………………………………………………………        vár,
……………………………………………………………....………        sár.
……………………………………………………...………………         ült,
………………………………………………………………………        elrepült.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése